Våre samarbeidspartnere

Pareto Bank er en av Norges fremste banker innen prosjekt- og eiendomsfinansiering. Når Pareto Bank får lånesøknader som er for små for banken, men som passer for FundingPartner, kan sendes disse videre. Pareto Bank investerer også i lån hos FundingPartner.

Finans Norge er bransjeorganisasjonen for norske finansinstitusjoner, og FundingPartner er første fintech-medlem som ble tatt opp i organisasjonen.

Lindorff er Norges ledende inkasso-selskap. FundingPartner har en avtale med Lindorff Capital som automatisk kjøper misligholdte lån fra våre investorer, og får betalt en andel av hva de klarer å hente ut fra låntaker.

Noon Invest er en sparerobot som hjelper vanlige folk å investere i indeksfondsløsninger. FundingPartner og Noon Invest arrangerer felles investor-arrangement.

Andre samarbeidspartnere