Mars 2020

Vår statistikk

174 millioner

Investert i våre lån

6,4 milliarder

I søknadsvolum

61

Formidlede lån

9,6%

Avkastning

Avkastning

Når vi beregner avkastning, tar vi utgangspunkt i en portefølje bestående av like andeler i samtlige av våre lån. Sagt på en annen måte imiterer vi investeringene til en investor som går inn med det samme beløpet i hvert lån vi legger ut.

Dette kalles et «likevektet gjennomsnitt». Vi følger denne metodikken fordi FundingPartner sin portefølje fort kan bli påvirket av at enkelte lån er større enn andre. FundingPartners investorer kan derimot velge selv hvilke lån og hvor mye de vil investere.

Fremfor å si nei til store lån, velger vi heller å vurdere lånene individuelt, og la det være opp til investor å bygge sin egen portefølje.

Husk at det er risiko ved å investere i lån, og at avkastning kan variere eller i verste fall være negativ.

Investering

Akkumulerte investeringer

Fordeling av risiko på lånene

Lånesøknader

Lånesøkere fra hele landet

3400

Antall lånesøkere

61

Publiserte lån

Søknadsvolum

Hvem får lån

Investeringsstatistikk

Lånestatistikk

Forklaring av begreper

  1. Totale kumulative utlån. Totalt volum som er lånt ut gjennom plattformen siden plattformen ble etablert. Kun nye lån legges til per kvartal. Tilbakebetalinger trekkes ikke fra.
  2. Kapital som overstiger 30 dager etter at låntaker har fått faktura eller en tilsvarende betalingsoppfordring.
  3. Representerer andelen kapital som aldri eller sannsynligvis aldri vil bli tilbakebetalt i forhold til lånt kapital. Det beregnes som følger: Forsinket kapital i fravær/ lånt ut.
  4. Representerer kapital som har gått i mislighold
  5. Representerer faktisk konstaterte tap
  6. Representerer nøytralvektet tapsrate i prosent av totalt utlån