Personvernerklæring

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern.

Alle ansatte i FundingPartner har taushetsplikt, og vil behandle og lagre dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med forskrifter og våre personvernregler. Selve erklæringen ser nærmere på rettighetene du har når det innhentes opplysninger og annen informasjon fra selskapets digitale tjenester samt hvordan vi administrer og behandler disse personopplysningene.

Betegnelsen behandlingsansvarlig refererer til den som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. FundingPartner AS, ved CEO, er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles og opparbeides i forbindelse med våre tjenester.

For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter, og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Det er opp til hver enkeltperson som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i sammenheng med tjenester vi tilbyr. Behandlingsgrunnlaget er hjemlet i samtykke fra hver enkelt, regulatoriske krav, og FundingPartners behov for å levere sine tjenester.

Behandling av personopplysninger på FundingPartners hjemmeside og portal

For å levere gode tjenester, og følge lovkrav i henhold til norsk og internasjonal lov, må FundingPartner samle inn informasjon om deg. Dette er informasjon du selv oppgir i forbindelse med at du registrerer deg på FundingPartners portal, som:

  • Kontaktinformasjon
  • Kontonumre
  • Personnummer
  • Avtaler med FundingPartner og låntakere/givere
  • Transaksjoner mellom deg og FundingPartners klientkonto
  • Svar på ”KYC”-spørsmål i henhold til hvitvaskingsloven om statsborgerskap, formål med kundeforholdet, bruksmønster og din PEP-status (om du eller noen i din familie er politiske eksponerte personer).

Dersom du representerer et selskap som reell rettighetshaver eller representant for selskapet vil vi i tillegg samle inn:

  • Din relasjon til selskapet du representerer
  • Hvilket selskap du er reell rettighetshaver i

Denne informasjonen kan vi samle inn fra både selskapet som er vår kunde, og fra informasjonstjenester som bruker offentlig informasjon. Som reell rettighetshaver vil du verken bli spurt eller informert om datainnsamlingen, men selskapet vil alltid måtte gi sitt samtykke til at slik informasjon om selskapets nærstående eller reelle rettighetshavere. Ved kredittvurdering av lånesøkere foretas ytterligere informasjonsinnhenting fra autoriserte tredjeparter som f.eks. kredittscoringsbyråer. Dette avklares individuelt med hver lånesøker. FundingPartner kan også innhente kredittscore på sine långivere.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer kun dine opplysninger så lenge det er strengt nødvendig ut ifra de formål og lovkrav de er samlet inn for. Følgende tider benyttes:

Minimum fem år: Telefonnummer, personnummer, adresse, bankdetaler og nødvendig KYC-informasjon som beviser at identiteten din blir kontrollert i samsvar med hvitvaskingsloven.

Fem år: Telefonnummer, personnummer, adresse, bankdetaljer og KYC-informasjon for å kontrollere identitet i forbindelse med lovgivning som omfatter betalingsforetak.

Opptil ti år: Telefonnummer, personnummer, adresse, bankinformasjon og transaksjonshistorie for å overholde regnskapslovkrav.

 

Interaksjon med FundingPartner og nyhetsbrev

FundingPartner sender ut nyhetsbrev med jevne mellomrom. For at du skal motta nyhetsbrev på e-post må du registrere e-postadressen din. Mailhcimp er databehandler for nyhetsbrevet. Via Mailchimp registreres også om du har åpnet eposten, når du gjorde dette E-postadressen lagres i egen database, deles ikke med andre, og slettes når du sier opp abonnementet.

Når du interagerer med FundingPartners Facebook eller LinkedIn-sider eller selskapets innhold på disse sidene, vil denne informasjonen lagres av de respektive sosiale medienes servere, som også er databehandlere for denne informasjonen.

Kommunikasjon via mail eller telefon er en del av den daglige driften til FundingPartner. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden vil relevant informasjon overføres til kollegaer. Meldinger og samtaler mellom deg og FundingPartners ansatte, e-postadresser, telefoner nettsidechat, samt kommentarer på vårt forum og vår Q&A side, vil også kunne behandles og registreres av Hubspot (e-post og telefon) og Zendesk (telefon, e-post, kommentarer, chat og spørsmål). Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Informasjonskapsler

FundingPartner benytter også en rekke informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin. Disse brukes til å optimalisere nettopplevelsen din, ved at innholdet på nettsiden tilpasses din tidligere bruk, og at du ikke får repeterende informasjon eller pop-ups.

Det er frivillig for deg som besøkende at det settes informasjonskapsler i din nettleser. Dette kan du selv regulere ved å slette allerede nedlastede informasjonskapsler, eller reservere deg mot bruk av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. I de neste kapitlene forklarer vi mer hvordan vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din brukeropplevelse.

Drift og forbedring av digitale tjenester og hjemmeside

FundingPartner bruker informasjonskapsler for å drifte og optimalisere selskapets hjemmesider. Dette kan for eksempel være informasjon om språk brukeren har valgt tidligere.

FundingPartner samler inn opplysninger om besøkende på FundingPartner.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som brukes til å forbedre og videreutvikle selskapets tjenester. Eksempler på statistikk er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøker varer, hvilke nettlesere som benyttes og hvilke nettsteder brukerne kommer fra. FundingPartner bruker analyseverktøyene Google Analytics, Hotjar og Heap. Google Analytics benytter seg av IP-adresser for å spore adferd. Denne kan defineres som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Gjennom Google Analyticsanonymiseres IP-adressen, og den kan dermed ikke brukes til å identifisere den enkelte brukeren. Hotjar gjør opptak av brukersesjoner, som anonymiseres, og brukes til å analysere hvordan brukere navigerer seg på hjemmesiden og hvor de klikker. Heap lagrer brukermønster per bruker på hjemmesiden og portalen. Når brukeren er i innlogget modus på portalen kan man via Heap identifisere brukeren og handlignsmønster gjennom e-post, og disse opplysningnene er dermed å anse som persondata. Tilgangen til disse opplysningene er begrenset kun til utvalgte personer og underlagt databehandleravtale og/eller taushetsplikt. FundingPartner benytter seg også av Unbounce for levering av pop-ups, landingssider og skjemaer. Unbounce er behandlingsansvarlig for data sendt via deres tjenester, samt informasjonskapsler.

Markedsføring

Vi bruker også informasjon samlet inn på hjemmesiden og cookies utstedt av betrodde tredjeparter for å kunne gi deg relevant markedsføring. Dersom du har vært inne på FundingPartners hjemmeside vil dette for eksempel være et datapunkt vi bruker for å tilpasse nettbasert reklame. Det betyr også at dersom du ikke er inne på FundingPartners hjemmeside eller benytter våre tjenester over en viss tidsperiode (typisk 30-90 dager), vil sannsynligheten for å se reklamer fra oss på internett reduseres. Andre datapunkter kan være geografisk posisjon, hvilke deler av tjenestene våre du bruker og når du brukte dem. På den måten sikrer vi at kun personer som har vist interesse for FundingPartners tjenester blir vist reklame på nett, og at personer som ikke har interesse i å investere i bedriftslån ikke får den samme reklamen.

FundingPartner vil også benytte aggregert informasjon om brukere av portalen til markedsføring. Dette kan for eksempel være en annonse hvor det står: ”50 har allerede investert i dette lånet”.

Denne markedsføringen vil skje via annonsenettverk som Google, Facebook og Linkedin. Disse annonsenettverkene utsteder egne informasjonskapsler via vår hjemmeside. Vi bruker følgende leverandører:

Google

Microsoft

Facebook

LinkedIn

Mailchimp

Groupm

Hubspot

Sensitive personopplysninger

FundingPartner samler ikke inn sensitive personopplysninger om deg. Vi oppfordrer deg til å ikke oppgi sensitive personopplysninger i din kommunikasjon med FundingPartner.

Endringer i dine personopplysninger

Om du oppdager eller mistenker at vi har mangelfulle eller uriktige personopplysninger om deg har du krav på innsyn, sletting og retting av disse. Dette gjelder så langt det ikke er i konflikt med våre lovkrav. Endringer meldes til kunde@fundingpartner.no.

Deling av personopplysninger med andre

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre, utover det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller følge eksisterende lover og regler, som beskrevet i personvernerklæringen. I de tilfeller vi utleverer personopplysninger med andre vil vi inngå avtale med disse som definerer hvilke opplysninger det skal gjelde og hvordan de skal behandles.

FundingPartner verken selger eller leier ut personopplysninger om deg.

Dine rettigheter

Som bruker av FundingPartners tjenester har du krav på:

– Innsyn i dine registrerte opplysninger

– Korrigere dine registrerte opplysninger

– Slette dine registrerte opplysninger

– Overføre dine registrerte opplysninger

– Innsyn i hvordan vi prosesserer dine opplysninger og sette begrensninger for dette

– Trekke tilbake dine samtykker så lenge dette ikke er i konflikt med de regulatoriske pliktene FundingPartner er pålagt.  

Kontakt FundingPartner via kunde@fundingpartner.no om du ønsker å benytte deg av disse rettighetene.

Sikkerhet

FundingPartner vil til enhver tid gjøre sitt ytterste og benytte seg av de beste løsningene for å sikre dine personopplysninger. Dataen vil kun være lagret i systemer som trenger det, i all hovedsak FundingPartners kjernesystem som driftes på Salesforce sin serverløsning. Dette er en av verdens mest profesjonelle og sikre leverandører av sikker drift, og benyttes blant annet av American Express, Amazon og Commerzbank. Vi følger nøye opp alle krav og anbefalinger for sikker behandling av persondata.

 Bruk av leverandører

FundingPartner er avhengig av å bruke leverandører for å levere gode tjenester. Vi bruker kun leverandører vi stoler på. Alle leverandører som behandler personopplysninger på oppdrag fra FundingPartner regnes som databehandlere. Vi har derfor inngått databehandleravtale (DPA/Data Protection Addendum) med disse. For de leverandørene som behandler personopplysninger utenfor EU/EØS har vi i tillegg inngått avtaler som sikrer at personopplysningene håndteres i samsvar med EUs bestemmelser om dette.

Endringer i personvernerklæringen

For å holde vår personvernerklæring gjeldende vil vi oppdatere den kontinuerlig. Siste versjon vil alltid ligge på FundingPartner.no. Ved større oppdateringer vil det komme opplysninger om dette.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten Datatilsynet. Deres nettside er www.datatilsynet.no

Kontakt oss

E-post: kontakt@fundingpartner.no

Telefon: +47 22 69 90 01

Ytterligere kontaktmuligheter er beskrevet på FundingPartners hjemmeside