Tyme AS

%

Lånebeløp: 800 000 kr
Rente: 7,5%
Varighet: 36 mnd
Risikoklasse: A

Om bedriften

Tyme AS (989 226 932) er et investeringsselskap som ble stiftet i 2005. Tyme har selv ingen driftsaktiviteter, og mottar all sin inntekt gjennom utbytter fra datterselskapene. Tyme har pr. i dag eierandeler i seks selskaper, hvor alle er innenfor eiendom. Tyme hadde i 2018 et årsresultat på 537 000 kroner, og har gått med overskudd i 13 av de siste 14 årene.

Under følger en oversikt over selskapsstrukturen til Tyme AS.

Brorparten av selskapets utbytteinntekter kommer fra datterselskapet Tyrolerhus Invest AS (965 702 040). Dette datterselskapet er aktive innen utleie av festetomter. Dette innebærer at de mottar en årlig festeavgift fra hver enkelt festetomt de eier. Selskapet hadde i 2018 en omsetning på 1,75 millioner kroner, og et resultat på 1,12 millioner. Tyme mottok i 2018 et utbytte på 400 000 kr fra Tyrolerhus Invest.

Bilde: Tyrolerhus er et av selskapene Tyme har eierandeler i. Over er et eksempel på hus som selskapet bygger.

Om lånet

Tyme AS ønsker å låne 800 000 kr for å delta i kapitalinnskytelser i selskaper det har eierandeler i.

Tyme har eierandeler i flere ulike selskap, og enkelte av disse trenger kapitalinnskudd fra aksjonærene sine. For å forsvare sin posisjon i selskapene og delta på lik linje med andre aksjonærer må Tyme derfor skyte inn kapital i disse selskapene. Tyme er engasjert i mange parallelle prosjekter og selskapet ønsker å lånefinansiere beløpet fremfor å måtte realisere eiendeler.

De aktuelle selskapene som Tyme skal skyte inn penger i er:

Tyrolerhus AS (985 238 855) produserer byggesett for oppføringen av hus. Selskapet har de siste par årene slitt med manglende ordrer og lite arbeidskraft. Situasjonen har nå snudd, og selskapet har bygget opp en ordrereserve på ca. 10 000 000 kroner. Selskapet har behov for arbeidskapital for å kunne produsere varene. Deler av kapitalinnskuddet vil også gå til markedsføringen av selskapets byggesett. I 2018 hadde selskapet en omsetning på 8,18 millioner, og et negativt resultat på 168 000 kr.

Bilde: Eksempel på hus som Tyrolerhus bygger.

VT Entreprenør AS (922 606 498) er et prosjektselskap som ble opprettet i mars 2019. Selskapet har som formål å utvikle sju tomannsboliger i Skien. Prosjektet er enda i en tidlig fase, og selskapet ønsker nå finansiering til diverse prosjekteringsarbeid og utstedelse av byggemelding.

Deler av innskuddet vil også tilfalle Loftum Eiendom AS (915 261 264) for sluttføringen av reguleringsarbeidet på et tomteområde i Sandefjord. Selskapet hadde i 2018 et negativt resultat på 34 000 kr.

Lånet vil tilbakebetales ved at låntaker enten selger eiendeler eller refinansierer lånet.