Trondheim Shoddy Invest AS

%

Lånebeløp: 4 000 000 kr
Rente: 11%
Varighet: 60 mnd
Risikoklasse: C

Om bedriften

Trondheim Shoddy Invest AS (TSI) er et eiendomsselskap som nylig har solgt en større eiendom på Lade utenfor Trondheim til Veidekke. Tomten er på 8 626 kvm og har i dag et industribygg på 1 308 kvm.


Bilde
: Eiendommen ligger på Lade. På andre siden av veien skal Veidekke oppføre 1 100 leiligheter og rekkehus, gjennom prosjektet «Nye Lilleby».

Eiendommen er i dag en industrieiendom, men Veidekke planlegger å fjerne industrien og bygge boliger på eiendommen. Eiendommen har en sentral beliggenhet på Lade, og ligger tett inntil «Nye Lilleby», hvor Veidekke holder på å oppføre en ny bydel bestående av 1 100 leiligheter og rekkehus. Derfor er denne eiendommen svært attraktiv for Veidekke, både for å kunne bygge nye boliger, men også for å kontrollere hva tomten brukes til (i dag leies den av renovasjons-selskapet Franzefoss Gjenvinning).

Oppgjøret for tomten er knyttet opp mot utfallet av en pågående omregulering av eiendommen. Dersom eiendommen blir omregulert til boligformål, vil TSI få 72 millioner kroner. Dersom eiendommen ikke blir regulert til boligformål, vil TSI likevel få 50 millioner kroner. Dette er fordi eiendommen da kan brukes til andre næringsformål.

Oppgjøret skjer når eiendommen er ferdig regulert, men senest høsten 2023. Etter kostnader vil dermed TSI få utbetalt mellom 30 og 50 millioner kroner av Veidekke i 2023 (se risikovurdering for utregning).


Bilde:
Oversiktsbilde over tomten og nærområdet.

 

Lånebehov

TSI ønsker å låne fire millioner kroner for å for å forskuttere deler av oppgjøret fra Veidekke.

Veidekke har allerede overtatt eiendommen med en utsatt betaling, og oppgjøret vil skje senest høsten 2023. TSI har allerede fått utbetalt 7 millioner kroner i forskudd. I tillegg kommer det omkostninger ved salg og ryddig av eiendom som er oppad begrenset til 18 millioner kroner dersom eiendommen ikke blir regulert til boligformål, og begrenset til 22,5 millioner kroner dersom eiendommen blir omregulert til boligformål. Dersom vi trekker fra dette vil TSI i verste fall få utbetalt 25 millioner kroner, og i beste fall få utbetalt 42,5 millioner kroner høsten 2023.

Ettersom utbetalingen ikke skjer før om 4 år, ønsker TSI å hente ut en del av gevinsten fra salget allerede nå.


Bilde: Kart over tomten og nærområdet.