Skiwo AS

%

Lånebeløp: 8 000 000 kr
Rente: 10%
Varighet: 24 mnd
Risikoklasse: B

Om bedriften

Skiwo AS er et teknologiselskap som utvikler teknologiplattformer for freelance-tjenester. Selskapets hovedprodukt er Tikktalk, som er en plattform for tolketjenester. Tolketjenester er et typisk freelance-produkt, da behovet for tolketjenester innen et bestemt språk ofte er kortvarig for en enkelt bedrift eller kommune. Samtidig er bransjen preget av utdatert teknologi, hvor konkurrerende tjenester stort sett er avhengig av telefon og mange ansatte for å koordinere mellom tolker og kunder.

Bilde: Slik ser Tikktalk-plattformen ut

Tikktalk sin primære målgruppe er offentlig sektor, og da særlig kommuner som trenger tolker på løpende basis i forbindelse med at asylsøkere eller innvandrere, som ikke kan norsk eller engelsk, har behov for kommunale tjenester. Kommunene inngår typisk rammeavtaler som går over flere år, og Tikktalk bruker sin plattform til å skaffe tolker tilpasset hver enkelt situasjon. Tikktalk tar seg betalt i form av kommisjon for de tjenestene som formidles.

I tillegg til Tikktalk, har Skiwo utviklet DIPPS. DIPPS er en betalingsplattform for freelance-tjenester, som gjør det enkelt for freelancere å ta seg betalt, samtidig som DIPPS sørger for all rapportering av moms og skatt.

Tikktalk og DIPPS ble i år skilt ut i egne datterselskap. I tillegg overtok Skiwo i fjor renholdsplattformen Plusstid Home i forbindelse med at Orkla la ned sin venture-satsing. Disse plattformene utgjør grunnlaget for at Skiwo kan skalere effektivt innen freelance-tjenester.


Bilde: Oversikt over noen av kundene til Skiwo AS.

Skiwo går nå inn i en vekstfase hvor de kjøper lønnsomme freelance-tilbydere med utdatert teknologi, og legger dem inn under sine egne plattformer. På den måten realiserer de synergier i form av at kostnadsnivået i selskapene de kjøper reduseres.

Lånebehov

Skiwo AS ønsker å låne åtte millioner kroner for å styrke selskapets likviditet i forbindelse med oppkjøpet av en lønnsom aktør innen formidling av tolketjenester.

Som en del av Skiwos vekststrategi har selskapet identifisert en oppkjøpsmulighet innen markedet for tolketjenester. Selskapet som skal kjøpes opp («målselskapet») driver med formidling av tolketjenester og har flere store rammeavtaler med offentlige aktører i Norge. Selskapet er startet og eid av veteraner innen bransjen. Ettersom transaksjonen enda ikke er offentlig, vil ikke navnet på målselskapet oppgis.

Bilde: Tikktalk blir presentert

Gjennom oppkjøpet får Skiwo tilgang på tolker og kunder, i tillegg til at selskapets teknologiplattformer Tikkalk og DIPPS vil bidra til å redusere kostnadene til målselskapet. Nøkkelansatte, inkludert CEO i målselskapet vil tegne seg for aksjer i Skiwo og fortsette videre i målselskapet for å sikre en god overgangsfase.

I forbindelse med oppkjøpet har et velkjent revisjonsselskap gjennomført en selskapsgjennomgang av målselskapet. Revisjonsselskapet estimerer målselskapets omsetning i 2019 til omtrent 77 millioner kroner, med tilhørende EBITDA på ca. 9,5 millioner kroner. I 2018 var resultat før skatt på rundt åtte millioner kroner.

Skiwo AS kjøper 100% av aksjene i målselskapet for 16 millioner kroner, hvorav 9,8 millioner kroner vil bli utbetalt snarest. Resterende 6,2 millioner kroner vil bli gitt som en selgerkreditt som fordeles på to betalinger i henholdsvis juni og desember 2020.

Bilde: Noen av team-medlemmene i Skiwo, og tidligere statsminister i Hellas.

Skiwo AS har nettopp gjort en emisjon for å finansiere første del av oppkjøpet. Investorene tegnet seg for totalt 13,1 millioner kroner, som er mer enn hva som er nødvendig for å gjennomføre første betaling på 9,8 millioner kroner.

De resterende 6,2 millionene som skal betales i løpet av 2020 forventer Skiwo at skal kunne finansieres gjennom selskapets drift. De ønsker likevel å låne 8 millioner kroner for å sikre at de har en god buffer for oppkjøpet.

Målselskapet vil bli et datterselskap av Skiwo AS og gruppen vil få følgende struktur.