Rett Hjem Eiendommer AS

%

Lånebeløp: 2 500 000 kr
Rente: 10%
Varighet: 12 mnd
Risikoklasse: B

Om bedriften

Rett Hjem Eiendommer (RHE) er en entreprenør og eiendomsutvikler. Selskapet inngår i en konsernstruktur under morselskapet Bulldog Avensis, som har drevet med eiendomsutvikling siden 2002. RHE leverer alt fra ingeniør- og arkitekttjenester til totalentrepriser på nybygg og rehabilitering. Selskapet spesialiserer seg på å bygge rimelige boliger som vanlige folk har råd til. De siste ti årene har RHE gjennomført om lag 50 prosjekter, både for eksterne eiendomsutviklere og for morselskapet Bulldog Avensis.


Bilde:
Rett Hjem Eiendommer har nylig ferdigstilt et leilighetsbygg i Åsane i Bergen.

Rett Hjem Eiendommer lånte i februar 2019 to millioner kroner via FundingPartner, og har betalt samtlige terminbeløp til riktig tid.

Selskapet er for tiden involvert i fem prosjekter som er under utvikling/bygging og fire prosjekter som er under prosjektering.

Under følger status på prosjekter under utvikling/bygging

Slettestølen Utbygging AS
RHE eier Slettestølen Utbygging AS som har bygget totalt 38 leiligheter fordelt på to prosjekter.Det første prosjektet er et leilighetsbygg i Åsane i Bergen. Prosjektet er ferdigstilt og 26 av 34 leiligheter er solgt. Det andre prosjektet er en firemannsbolig Drotningsvik i Bergen, hvor tre av fire leiligheter er solgt. Prosjektet er ferdigstilt.

RHE forventer en gevinst på ca ti millioner kroner når de resterende leilighetene i prosjektene blir solgt.


Bilde
: Fra prosjektet i Drotningsvik i Bergen

Skuggen 50, Steinsland i Sund kommune
RHE ferdigstiller denne måneden en leilighet som en del av et større pågående prosjekt selskapet gjennomfører i Sund kommune. Leiligheten er ikke solgt, og gevinst fra salget er budsjettert til 1,7 millioner kroner.


Bilde:
Fra prosjektet i Sund kommune

Råvarden 87, Rådal i Bergen kommune
Selskapet holder på å bygge en tomannsbolig hvor begge enheter er solgt. Ferdigstillelse er forventet i februar og gevinst er budsjettert til 1,7 millioner kroner.


Bilde:
Fra prosjektet i Rådal.

Sollia 16, Steinsland i Sund Kommune

Selskapet bygger en tomannsbolig som forventes ferdigstilt våren 2020. Begge enhetene er solgt, og forventet gevinst er 1,7 millioner kroner. Tomannsboligen er en del av et større utbyggingsprosjekt selskapet holder på med.


Bilde:
Slik skal tomannsboligen se ut.

Janaveien 135/51, Godvik i Bergen kommune
Selskapet starter bygging av en tomannsbolig i november. En av enhetene er solgt og forventet ferdigstillelse er mai 2020. Forventet gevinst er 2,2 millioner kroner.


Bilde:
Slik skal tomannsboligen se ut.

Lånebehov

Rett Hjem Eiendommer ønsker å låne 2,5 millioner kroner for å bedre selskapets likviditet i forbindelse med at selskapet er i sluttfasen av flere prosjekter.

Bakgrunnen for det ekstra likviditetsbehovet knytter seg til overtakelsen av Vyrd AS. Vyrd var et eiendomsselskap som utviklet et byggefelt i Sund Kommune i Hordaland. Selskapets primære eiendeler består av ferdigutviklede tomter verdivurdert til 15 millioner kroner, samt et mva-refusjonskrav mot Hordaland Fylkeskommune på ca 1,4 millioner kroner. Samtidig var ikke Vyrd AS drevet på en fornuftig måte, og selskapet var nær ved å gå tom for likviditet høsten 2018. RHE hadde fulgt med på utviklingen gjennom en minoritetspost i selskapet, og benyttet muligheten til å kjøpe hele Vyrd AS for to kroner, som en forutsetning å ta over alle gjeldsforpliktelser.

På tidspunkt for overtakelse hadde Vyrd AS en bokført gjeld på fem millioner kroner. I etterkant av oppkjøpet oppdaget RHE at gjelden var to millioner kroner høyere enn hva den var bokført til. Kostnadene med å rydde opp i Vyrd AS har derfor vært høyere enn først forventet.

Ettersom RHE ikke har løpende inntekter, men kun får større innbetalinger i forbindelse med at selskapet selger boliger, har selskapet havnet i en likviditetsskvis. Selskapet ønsker dermed å låne 2,5 millioner for tilførsel av ny likviditet frem til selskapet får solgt flere boliger. På den måten unngår selskapet å måtte sette ned prisen de boligene selskapet har til salgs for å selge fortere.