Prosjekt 33 AS

%

Lånebeløp: 3 000 000 kr
Rente: 11%
Varighet: 36 mnd
Risikoklasse: C

Om bedriften

Prosjekt 33 AS (817 095 682) er et eiendomsselskap som har kjøpt og restaurert en bygård sentralt i Sarpsborg (St. Mariegate 33). Bygården har sju leiligheter, en hybel og en mindre næringsdel. Alle leilighetene og hybelen ble leid ut kort tid etter at bygården var ferdig oppusset i mai 2019. Totalt har bygården et bruksareal (BRA) på 876 kvadratmeter, og bygget fikk i juli 2019 en verditakst på 22 millioner kroner. Bygården er belånt med et banklån på 15,2 millioner kroner. Eiernes plan for selskapet er å drive utleie av bygården.

Bilde: En av byggets loftsleiligheter

Sarpsborg ligger i Østfold og er en del av byregionen Fredrikstad/Sarpsborg som med sine til sammen 112 000 innbyggere er Norges sjette største byregion. Byen er en kjent industriby, og er hjem for Borregårds fabrikker. Byregionen har det siste året opplevd en boligprisvekst på 5,2 %, og over de siste fem årene har prisveksten vært på om lag 40% (Kilde: Krogsveen).

Lånebehov

Lånebehov:

Prosjekt 33 AS ønsker å låne tre millioner kroner for å betale leverandørgjeld i forbindelse med ferdigstillelse av restaureringen av bygården.

Kostnadene i forbindelse med restaureringen ble høyere enn forventet, og totalt sprakk budsjettet med 3,4 millioner kroner. I all hovedsak skylder selskapet penger til Borg Entreprenør AS, som har samme eiere som Prosjekt 33 AS. Selv om det er samme eiere, er Borg Entreprenør AS et uavhengig selskap som må få dekket inn oppdragene de gjør for å dekke sine kostnader. Eierne dekker selv 400 000 kroner av de utestående fordringene, mens de resterende tre millionene ønsker de å lånefinansiere.


Bilde: Leilighetene i bygget er nyoppusset, og tilpasset til utleie.

Eierne bak Prosjekt 33 AS er involvert i flere eiendomsprosjekter, og eier blant annet 50% av en tomt på 1,7 mål i Sarpsborg Sentrum som skal omreguleres og selges så snart reguleringen er ferdigstilt. Forventet gevinst fra salget er ca 15 millioner kroner, hvorav halvparten vil tilfalle eierne av Prosjekt 33 AS. Deler av inntektene fra dette salget vil gå til å nedbetale dette lånet.


Bilde: Utsikt fra bygården