Oslo Boligpartner AS

%

Lånebeløp: 4 400 000 kr
Rente: 11%
Varighet: 12 mnd
Risikoklasse: C

Om bedriften

Om Bedriften:

Oslo Boligpartner AS (922 703 167) ble stiftet i september 2019 og er et prosjektselskap (SPV) som har til formål å realisere et prosjekt på Bekkelaget i Oslo. Selskapet er 100% eid av Oslo Boligforvaltning og dette selskapet blir derfor beskrevet videre.

Oslo Boligforvaltning ble stiftet i 2015 og driver med oppkjøp og renovering av fast eiendom i Oslo og Akershus. Selskapets forretningsmodell går ut på å kjøpe oppussingsobjekter, som deretter pusses opp og videreselges. Dette kan være alt fra større totalrenoveringsprosjekter, til prosjekter som kun behøver oppgradering av overflater før de videreselges. De siste tre årene har selskapet i snitt gjort 7-10 prosjekter per år.


Bilde:
 Eksempel på oppussing Oslo Boligforvaltning har gjort

Selskapet har, i tillegg til daglig leder, fem ansatte som står for oppussingen. Disse står for alt med unntak av VVS-arbeid (rør) og elektro, hvor de bruker eksterne leverandører som de har samarbeidet med over flere år.

Oslo Boligforvaltning har tatt opp seks lån via FundingPartner tidligere. Status på lånene er som følger:

Lån 1: En million kroner med personlig garanti og forfall 30. oktober 2019. Lånet ble innfridd som avtalt.

Lån 2: 1,2 millioner kroner med 2. prioritet pant i et rekkehus på Østensjø. Huset ble nylig solgt for 8,4 millioner kroner, som er 600 000 over budsjett. Lånet ble innfridd som avtalt.

Lån 3: 1,4 millioner kroner med 2. prioritet pant i en tomannsbolig på Slemdal. Boligen ligger ute for salgs og annonsen kan sees her. Lånet forfaller 15. februar 2020.

Lån 4: 900 000 kroner med 2. prioritet pant i en leilighet i Gamle Oslo. Lånet ble fulltegnet i oktober 2019 og er utbetalt til låntaker. Leiligheten er snart ferdigstilt.

Lån 5: 900 000 kroner med 2. prioritet pant i en leilighet på Skøyenåsen. Lånet ble fulltegnet i oktober 2019 og er utbetalt til låntaker. Leiligheten er solgt og lånet blir innfridd i februar.

Lån 6: 2 000 000 kroner med personlig garanti på hele beløpet. Lånet ble fulltegnet i desember 2019 og er utbetalt til låntaker.


Bilde: Før- og etterbilde fra prosjektet selskapet nylig har fullført på Slemdal

Lånebehov

Lånebehov:

Oslo Boligpartner ønsker å låne 4,4 millioner kroner til å pusse opp en enebolig på Bekkelaget og seksjonere om til to leiligheter.

Eneboligen ble kjøpt for 19,1 millioner kroner. Oppussingen av boligen starter ved overtakelse i starten av februar, og selskapet regner med å selge de seksjonerte leilighetene for totalt 24 millioner kroner. Parallelt med oppussingen vil selskapet jobbe med å seksjonere ut deler av tomten for å bygge en adskilt enebolig. Søknad om dette sendes i februar og har en behandlingstid på 12 uker.  Det er forventet at den adskilte tomten vil være verdt 5-7 millioner kroner.


Bilde: Boligen med tilhørende hage

Morselskapet Oslo Boligforvaltning vil stå for selve utførelsen av oppussingen og så fakturere Oslo Boligpartner for arbeidet.