Oslo Boligforvaltning AS

%

Lånebeløp: 2 000 000 kr
Rente: 12,5%
Varighet: 12 mnd
Risikoklasse: C

Om bedriften

Oslo Boligforvaltning ble stiftet i 2015 og driver med oppkjøp og renovering av fast eiendom i Oslo og Akershus. Selskapets forretningsmodell går ut på å kjøpe oppussingsobjekter, som deretter pusses opp og videreselges. Dette kan være alt fra større totalrenoveringsprosjekter, til prosjekter som kun behøver oppgradering av overflater før de videreselges. De siste tre årene har selskapet i snitt gjort 7-10 prosjekter per år.

Bilde: Eksempel på oppussing Oslo Boligforvaltning har gjort

Selskapet har, i tillegg til daglig leder, fem ansatte som står for oppussingen. Disse står for alt med unntak av VVS-arbeid (rør) og elektro, hvor de bruker eksterne leverandører som de har samarbeidet med over flere år.

Oslo Boligforvaltning har tatt opp fem lån via FundingPartner tidligere. Status på lånene er som følger:

Lån 1: En million kroner med personlig garanti og forfall 30. oktober 2019. Lånet har blitt betjent og innfridd som avtalt.

Lån 2: 1,2 millioner kroner med 2. prioritet pant i et rekkehus på Østensjø. Huset ble nylig solgt for 8,4 millioner kroner, som er 600 000 over budsjett. Lånet ble innfridd som avtalt.

Lån 3: 1,4 millioner kroner med 2. prioritet pant i en tomannsbolig på Slemdal. Her går oppussing som planlagt og boligen legges ut for salg første uken i januar. Lånet forfaller 15. februar 2020. Annonsen er allerede klargjort og kan sees her.

Lån 4: 900 000 kroner med 2. prioritet pant i en leilighet i Gamle Oslo. Lånet ble fulltegnet i oktober 2019 og er utbetalt til låntaker.

Lån 5: 900 000 kroner med 2. prioritet pant i en leilighet på Skøyenåsen. Lånet ble fulltegnet i oktober 2019 og er utbetalt til låntaker.

Oslo Boligforvaltning har alltid betjent alle avdrag og rentebetalinger til riktig tid.

Bilde: Før- og etterbilde fra prosjektet selskapet holder på å fullføre på Slemdal

Et annet eksempel på hva Oslo Boligforvaltning har gjort i år er et prosjekt i Langerudsvingen 18d. Prosjektet ble solgt for 6,8 millioner kroner, mens eiendommen var belånt for 4,3 millioner kroner. Det vil si at selskapet satt igjen med en egenkapital på 1,5 millioner kroner etter overtakelsen som var i mai.

Lånebehov

Oslo Boligforvaltning ønsker å låne to millioner kroner for å styrke selskapets likviditet inn i 2020.

Selskapet har det siste året tatt fem lån gjennom FundingPartner som alle har vært knyttet til spesifikke prosjekter. Denne finansieringsløsningen fungerer svært godt for selskapet, men de ønsker nå et mer langsiktig lån for å finansiere den daglige driften av selskapet. Selskapet planlegger å ta på seg flere prosjekter i 2020, blant annet en stor enebolig i Heiasvingen 5 på Bekkelaget. Dette fører til et økt kapitalbehov, samt at selskapet ønsker mer fleksibilitet med å ikke ha alle lån bundet opp i spesifikke prosjekter med minimum seks måneder løpetid. Selskapet har tidligere hatt et lignende lån som ble tatt opp via FundingPartner våren 2019 på en million kroner. Dette lånet ble innfridd i oktober 2019.

Bilde: Før- og etterbilde fra prosjektet selskapet holder på å fullføre på Slemdal

Logg inn for å lese mer om lånet, se finansielle nøkkeltall og riskovurdering.