Novo Solutions AS

%

Lånebeløp: 1 500 000 kr
Rente: 10,5%
Varighet: 18 mnd
Risikoklasse: B

Om bedriften

Novo Solutions er et lite konsulentselskap som tilbyr konsulenttjenester innenfor programvare og utvikling. De jobber med både små og store bedrifter for å utvikle løsninger som er fremtidsrettet og av høy kvalitet. Deres konsulenter brenner for moderne og innovative løsninger, med fokus på automasjon og gode brukeropplevelser. Selskapet har gått med overskudd hvert år siden oppstarten i 2017, og økt omsetningen fra 460 000 kroner i 2017 til nærmere 1,8 millioner kroner per oktober 2019. Selskapet har hatt oppdrag hver eneste dag siden oppstarten, og vil i løpet av våren 2020 doble antall ansatte fra to til fire.


Bilde: Sony Nafstad og Lasse Vabe Rolstad

Selskapets mål er å være en foretrukket samarbeidspartner og en god ressurs for deres kunder. Gjennom bruk av smidig arbeidsmetodikk og gode kodestandarder skal de realisere verdi for sine kunder. Novo Solutions investerer derfor mye i egenutvikling og kompetanseheving. Videre fokuserer de på å legge til rette for at konsulentene får muligheten til å være kreative og utfolde seg slik at de har de beste forutsetningene for å skape gode løsninger.

Lånebehov

Novo Solutions ønsker å låne 1,5 millioner kroner i forbindelse med ansettelsen av to nye utviklere, slik at de kan øke kapasiteten sin og ta på seg flere oppdrag.

Selskapet har en god organisk vekst, men de ønsker å vokse enda raskere, og har derfor ansatt to nye utviklere som starter i februar og mars 2020. Gjennom ekspansjonsfasen ønsker Novo Solutions å låne penger for å sikre en likviditetsbuffer.


Bilde: Teamet i Novo Solutions i aksjon

Logg inn for å lese mer om selskapet, risikovurdering, samt se finansielle tall.