Nordal Panorama Utsikten

%

Lånebeløp: 5 000 000 kr
Rente: 12%
Varighet: 24 mnd
Risikoklasse: C

Om bedriften

Drammenshus & Hytter AS er en av landets ledende produsenter av hus og hytter. Selskapet har kjente merkevarer som blant annet Drammenshytta og Hytteliten. Selskapet besitter unik produksjonsteknologi gjennom eget fabrikkanlegg. Kunder er både private hus- og hyttebyggere, samt profesjonelle eiendomsutviklere, byggmestere og entreprenører. Salg skjer både gjennom ansatte selgere og et landsdekkende forhandlernett.

Drammenshus og hytter AS ble etablert så tidlig som i 1966. De masseproduserer komplette byggesett , og har siden oppstarten levert over 4 000 hus og hytter. På årlig basis leverer de 120 -140 hus og hytter til kunder over hele Norge. I 2016 ble selskapet kjøpt av Otto Sekkesæter og Børge Aursnes. Gjennom målrettede markedstiltak og optimalisering av hele verdikjeden har de i løpet av kort tid snudd driften fra negative resultater til overskudd.

Bilde: Tomten ligger i idylliske Lier

Drammenshus og hytter AS/Vikersund Produksjon AS er organisert som et heleiet datterselskap av morselskapet; BO-Invest, hvor alle selskapets forretningsmessige aktiviteter er driftet gjennom heleide datterselskaper. Låntaker i dette tilfellet er BOI Nordal Panorama Utsikten AS, som er datterselskap av BO-Invest.

Ledelse / Nøkkelpersoner:

Otto Sekkesæter er eier og arbeidende styreleder. Han er utdannet siviløkonom og har over 25 års erfaring fra norsk og nordisk næringsliv som CFO/Finansdirektør, Administrerende direktør og andre ledende stillinger innen større konsern/selskaper.

Børre L. Aursnes er også eier og daglig leder, og er utdannet som bygningsingeniør og økonom. Han har lang erfaring fra byggebransjen og har blant annet vært Administrerende direktør i Hetlandshus AS.

Lånebehov

Konsernet er nå i ferd med å oppføre 8 eneboliger i Lier utenfor Drammen. For å realisere dette ønsker de å låne 5 millioner kroner gjennom FundingPartner. Låntaker er BOI Nordal Panorama Utsikten AS (under etablering), som er et prosjektselskap opprettet med det formål å bygge disse 8 boligene. Denne strukturen er vanlig praksis for boligutviklere når de skal gjennomføre prosjekter. BOI Nordal Panorama Utsikten AS er heleid av BO-Invest.

Bilde: Slik sier noen av boligene i nabolaget ut

Selskapet har kjøpt tomten som ligger i boligområdet” Nordal Panorama” i Lier utenfor Drammen. Tomten er ferdig regulert for boligformål, og det er avgitt rammetillatelse for prosjektet fra Lier Kommune. Planen er å sette opp 8 identiske hus med en estimert salgspris på 6,5-7,0 millioner kroner. Hvert av husene har to etasjer og er på 160 kvm. Salgsprosessen for husene starter denne høsten og husene er beregnet ferdigbygget i sommeren 2019. Tomten ligger i gangavstand til nærmeste barnehage og skole. Avstand til Oslo er 30 minutter med bil, og Drammen er 15 minutter unna.

Dette lånet vil kun være en delfinansiering, og vil komme på toppen av et større byggelån fra en annen ledende bank innen eiendomsfinansiering. I tillegg skyter konsernet selv inn minst fire millioner kroner i prosjektet, og garanterer for fire millioner i dette lånet, slik at deres eksponering i prosjektet totalt utgjør åtte millioner kroner.

Logg inn for å lese risikovurdering, samt se finansielle nøkkeltall og prognoser.

Bilde: Tomten ligger 30 minutter med bil fra Oslo, og 15 minutter fra Drammen