Markusløkka AS

%

Lånebeløp: 3 900 000 kr
Rente: 10%
Varighet: 18 mnd
Risikoklasse: B

Om bedriften

Markusløkka AS (919 380 039) ble stiftet i 2017 med formål om oppføring av et byggefelt i Ås kommune i Akershus. Selskapet eier en tomt på 7,6 mål, og skal oppføre seks bygg på eiendommen. Totalt vil prosjektet bli på 16 leiligheter, samt en enebolig som skal tilhøre eieren av Markusløkka AS, Geir Mæland. Så langt har selskapet forhåndsolgt 15 av 16 leiligheter. Annonse for leilighetene finnes her.


Bilde: Slik ser nærområdet rundt Markusløkka ut

Det foreligger rammetillatelse for alle de seks byggene, og selskapet er i gang med søknadsprosessen for igangsettingstillatelse. Selskapet har inngått en totalentreprisekontrakt med ABCHus AS for oppføring av byggene, som ventes å stå klare høsten 2020.


Bilde:
Markusløkka ligger i pendleravstand til Oslo

Ås kommune ligger ca. 50 minutters kjøring utenfor Oslo, og er hjem til blant annet Tusenfryd og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Kommunen har omtrent 20 000 innbyggere og har togforbindelse til Oslo, noe som gjør det enkelt å pendle.

Lånebehov

Lånebehov:

Markusløkka AS ønsker å låne 3,9 millioner kroner i forbindelse med et forlik de har inngått med en tidligere underleverandør.

 

Opprinnelig var en annen entreprenør enn ABCHus hyret inn for utbyggingen av eiendommen. Da denne entreprenøren viste laber fremdrift, valgte Markusløkka AS å heve kontrakten. I ettertid har denne entreprenøren gått til søksmål, og det ble i august inngått et forlik mellom partene som innebærer at entreprenøren skal få et erstatningsoppgjør som nå beløper seg til 3,1 millioner kroner.


Bilde:
Et av husene som skal oppføres

For å komme i gang med prosjektet er låntaker avhengig av å betale forliket til den tidligere entreprenøren.

Logg inn for å lese mer om lånet, risikovurdering, samt se finansielle tall.