Machine-Control AS

%

Lånebeløp: 2 500 000 kr
Rente: 10%
Varighet: 36 mnd
Risikoklasse: B

Om bedriften

Machine Control (833 496 832) er autorisert forhandler av Leica Geosystems, som produserer systemer til anleggsbransjen for målinger og maskinstyring. Selskapet har de siste årene bygget opp en unik kompetanse innen service og opplæring på produktene til Leica Geosystems, og leverer i dag til kunder som AF Gruppen og Statens Vegvesen. Selskapet er et av få verksted i Norge som er autorisert innen service av Leica sine produkter. I tillegg har selskapet spesialisert seg på dokumentering av bæreevnen til veier (platetesting), og har innen dette segmentet kontrakter med kunder som AF Gruppen, Skanska, Risa og Statens Vegvesen.


Bilde:
Machine Control selger måleutstyr fra Leica Geosystems

Machine Control ble startet i 1977 under navnet Arve Myrstad Agentur. Selskapet var på den tiden et møbelagentur, og opp gjennom årene kjøpte selskapet seg opp til 40,5% eierandel i møbelfabrikken Sitwell AS. I dag utgjør møbel-agenturet ca 10% av selskapets totale omsetning, og kun én av selskapets ti ansatte jobber med møbler. De øvrige jobber mot anleggsbransjen. Machine Control eier også Stordal Eiendomsutvikling AS, som eier verkstedet som Machine Control benytter seg av. Verkstedet ligger i Stordal sentrum, og er fordelt på et verkstedbygg på 650 kvm og et administrasjonsbygg med to tilhørende utleieleiligheter på 440 kvm. Machine Control betaler årlig 600 000 kroner i leie til Stordal Eiendomsutvikling AS.


Bilde:
Fra en anleggsplass hvor Machine Control har levert systemer

Lånebehov

Machine Control AS ønsker å låne 2,5 millioner kroner for å styrke likviditeten sin i forbindelse med at selskapet har ansatt to nye personer og kjøpt en del nytt utstyr.  

Selskapet har de siste årene opplevd en kraftig omsetningsvekst fra 13 millioner i 2015, til 24 millioner i 2018. Så langt i år har selskapet omsatt for omtrent 25 millioner kroner, og selskapet har ordre for nærmere seks millioner som skal faktureres nå før jul, som bringer total omsetning til drøye 30 millioner kroner for inneværende år. For å vokse videre har selskapet besluttet å ansette flere personer.


Bilde:
En av Machine Control sine maskiner som blir brukt til platetester

I tillegg har selskapet gått til innkjøp av en del tungt utstyr for å styrke satsingen sin innen platetesting, deriblant en drone verdt 500 000 kroner, som skal brukes til masseberegninger. Selskapet har også nylig tilbakebetalt gjeld på til sammen tre millioner, hvorav to millioner ble finansiert gjennom innskudd av egenkapital og den siste millionen gikk fra selskapets likviditetsbuffer. Med disse samlede utleggene, og to nye ansatte har selskapet dermed et behov for å styrke kontantbufferen sin.