LEI 20 AS

%

Lånebeløp: 2 000 000 kr
Rente: 11%
Varighet: 12 mnd
Risikoklasse: C

Om bedriften

LEI 20 AS er et prosjektselskap (SPV) og datterselskap av PPE Eiendom AS. Selskapet driver med eiendomsutvikling på Romerike utenfor Oslo. Området har de siste årene opplevd sterk vekst, i takt med at boligprisene i Oslo har steget, og er et populært sted for familier. Totalt har området 270 000 innbyggere.


Bilde: Eiendommen det ene huset ligger på.

Selskapet ble stiftet i 2018 av Per Halvard Riseng, som har drevet med eiendomsutvikling siden 2002 gjennom Vari-konsernet. I 2018 opplevde Vari-konsernet konkurs, da flere av konsernets byggeprosjekter møtte utfordringer. Dette skyldtes i all hovedsak at Vari-konsernet gikk bort fra å kjøpe nøkkelferdige hus fra anerkjente utbyggere, og istedenfor startet sitt eget entreprenørselskap. Interne konflikter i entreprenørselskapet, kombinert med for ambisiøse byggeprosjekter, gjorde at entreprenørselskapet gikk konkurs og dro med seg store deler av Vari-konsernet. Konsernet har tidligere lånt penger til sine prosjekter via en annen crowdlending-plattform.

Tross utfordringene i Vari-konsernet har Riseng fullført alle påbegynte byggeprosjekter.  De siste ni månedene har han jobbet med å tilbakebetale kreditorene sine, og han har nå innfridd alle lån som er tatt opp via andre crowdlending-plattformer.


Bilde: Eiendommen det andre huset ligger på.

PPE Eiendom holder en lavere risikoprofil enn Vari-konsernet, og vil fokusere på mindre eplehageprosjekter hvor det kjøpes inn prefabrikkerte hus som bygges på totalentreprise. Før konkursen har Riseng fullført mange liknende prosjekter som har vært lønnsomme, og dette er et område han behersker godt.

PPE Eiendom har tatt opp tre lån via FundingPartner tidligere. To av disse vil refinansieres gjennom dette lånet. Det siste lånet på 1,2 millioner kroner til REI 10 AS ble innfridd i oktober, etter at første trinn av prosjektet ble solgt og overtatt av nye eiere. Selskapet har betalt renter punktlig hver måned.

Lånebehov

LEI 20 AS ønsker å låne to millioner kroner for å refinansiere to tidligere FundingPartner-lån i forbindelse med at selskapet holder på å omregulere to eneboliger i Lørenskog.

Selskapet kjøpte i juni to tomter, med tilhørende eneboliger, som grenser til hverandre i Lørenskog. Tomtene ligger i hhv. Fjellveien 68 og Marcus Thranes Vei 45C i Lørenskog. Planen er å slå sammen de to tomtene, for så å seksjonere og bygge sju eller åtte eneboliger på tomtene. Eneboligene som står der i dag er fullt beboelige, og blir leid ut på korttidsutleie for til sammen 24 000 kroner per måned før de skal rives.


Bilde
: Eneboligen i Fjellveien i er dag fullt beboelig og leies ut mens prosjekteringen pågår.

Opprinnelig regnet selskapet med at prosjektet skulle være ferdigregulert og klart for salgsstart denne høsten. Grunnet skifte av arkitekt og saksbehandler i kommunen har dette dratt ut i tid. Selskapet regner nå med å kunne starte salget av boligene til våren 2020. Selskapet ønsker dermed å låne midler for å refinansiere de to lånene som var på tilsammen 1,6 millioner kroner. De resterende 400 000 kronene vil gå til å øke selskapets buffer og finansiere de økte prosjekteringskostnadene i prosjektet.

Ved byggestart planlegger selskapet å refinansiere dette lånet via bank eller andre kapitalkilder.

 
Bilde: Eneboligen i Marcus Thranes Gate er fullt beboelig og leies ut mens prosjekteringen pågår.

Logg inn for å lese mer om lånet, nøkkelpersoner samt se risikovurdering og finansielle tall.