Jarfjord Eiendom AS

%

Lånebeløp: 2 000 000 kr
Rente: 10%
Varighet: 24 mnd
Risikoklasse: B

Om bedriften

Jarfjord Eiendom AS (920 000 096) er et eiendomsselskap som driver med utleie og utbygging i Kirkenes-regionen. Selskapet eier i dag et turistanlegg ved Jarfjord i Kirkenes, i tillegg til omkringliggende eiendommer regulert for å bygge nordlyshytter, og noen næringseiendommer i Kirkenes. Turistanlegget har nylig inngått en langsiktig leieavtale med Gapahuken Drift AS (994 443 798), som driver flere turistanlegg i området. Gapahuken Drift AS er eid 50% av Hurtigruten og 50% av eierne bak Jarfjord Eiendom AS. Hurtigruten er i ferd med å opprette flere tilbud til sine gjester som benytter seg av turistanlegget.


Bilde: Fra pressekonferansen da Hurtigruten annonserte sin satsing på turistanlegget i Jarfjord.

Utleiekontrakten har varighet frem til 2028, med opsjon på 10 års forlengelse. Turistanlegget har restaurant til 120 personer, møtelokaler, bryggeanlegg og overnattingsmuligheter. Selve anlegget ble kjøpt for 10,5 millioner kroner i 2018, og har siden blitt pusset opp for 3,5 millioner kroner.


Bilde: Fra restauranten på turistanlegget.

I tillegg til det eksisterende turistanlegget utvikler Jarfjord Eiendom tomter for oppføring av nordlyshytter («Aurora Cabins») i nærheten av turistanlegget. Hyttene har glasstak og gir deg følelsen av å tilbringe en natt under «åpen himmel». Dette tilbudet er særlig populært blant asiatiske turister, som reiser til Nord-Norge for å oppleve nordlyset. De siste årene har antallet asiatiske nordlysturister eksplodert i hele Nord-Norge. Bilder fra turistanlegget og nordlyshyttene kan sees på booking.com, og Hurtigruten er i ferd med å lage egne nettsider som reklamerer for stedet.


Bilde: Utsikt fra en av nordlyshyttene som er oppført.

Selskapet eier også noen tomter kjøpt for 2,1 millioner kroner, som er beregnet på næringsformål.

Lånebehov

Jarford Eiendom ønsker å låne to millioner kroner for å finansiere innkjøp av en transformator, samt oppføre en parkeringsplass ved turistanlegget. 

Turistanlegget i Jarfjord er svært populært, og det har nå oppstått behov for en større parkeringsplass for å bedre kunne motta turistbusser. Transformatoren skal på sin side benyttes for å tilføre strøm til nordlyshyttene.


Bilde: Nordlyshyttene har glasstak, slik at gjestene kan se nordlyset mens de ligger i sengen.

Lånet er planlagt tilbakebetalt ved at Jarfjord Eiendom selger flere tomter til utbygging av nordlyshytter. Så langt i 2019 har selskapet solgt åtte tomter og har fremdeles 7 tomter, med igangsettelsestillatelse, igjen å selge. Det foreligger samtidig en søknad om igangsettingstillatelse på ytterligere 6 tomter. I tillegg er selskapet i søknadsprosess hos Sør-Varanger kommune for å utvikle 30 nye tomter. De åtte tomtene som allerede er solgt oppnådde en gjennomsnittspris på 550 000 kroner. Disse tomtene ligger i nærheten av turistanlegget.


Bilde:
Fra turistanlegget i Jarfjord.

Logg inn for å lese mer om nøkkelpersoner, risikovurdering og finansielle tall.