Isbre Water AS

%

Lånebeløp: 8 000 000 kr
Rente: 10%
Varighet: 36 mnd
Risikoklasse: B

Om bedriften

Isbre Water AS (821 328 632) er en vannprodusent som holder til innerst i Hardangerfjorden. Vannet hentes ut fra en underjordisk elv som inneholder fjellvann, og smeltevann fra isbreen Hardangerjøkulen. På veien ned fra fjellet renses vannet naturlig av sand og morenesandmasser. Resultatet er verdens reneste naturlige drikkevann. Renhet i drikkevann måles i TDS (Total Dissolved Fluids), som sier hvor mye annet enn rene vannmolekyler det er i vannet. Isbre-vannet har en TDS på 4, som er det laveste som noensinne er målt i naturlig ubehandlet vann. Til sammenligning har Smart Water en TDS på 36, og Evian har en TDS på 357.


Bilde: Sortiment av Isbre-flasker.

Over de siste ti årene har Isbre Water investert over 30 millioner kroner i produksjonsutstyr og infrastruktur.  Selskapet eier nå en fabrikk som har kapasitet til å tappe ti liter per sekund i ferdige flasker. Det tilsvarer i snitt 75 000 flasker med vann per dag, om en tar høyde for stopp og vedlikehold. Dette tilsvarer en månedskapasitet på omtrent 30 kontainere med vann, gitt at selskapet kjører kun ett skift om dagen. Dersom selskapet går over til tre skift per døgn er kapasiteten mellom 85-90 kontainere per måned. Per i dag selger selskapet ti kontainere per måned, og har dermed et stort skaleringspotensial.

I 2018 omsatte selskapet for elleve millioner, med ca 200 000 kroner som resultat. Etter mange år med tunge investeringer i produksjonsutstyr, infrastruktur og nødvendige ISO-sertifiseringer, har bedriften «fundamentet» klart for sterk vekst fremover.  Selskapet endrer nå fokuset sitt til salg, slik at de får utnyttet potensialet til produksjonsanlegget. Selskapet selger per i dag vann i 26 land, deriblant Kuwait, Korea, Japan, Dubai, Danmark og USA. De har også nylig inngått en avtale med en distributør i Tyskland, som skal kjøpe 50 kontainere i 2019 og 80 kontainere i 2020. De har også inngått avtale med distributører i Kina og Saudi Arabia om levering i 2019 og de kommende årene. I tillegg er selskapet i dialog med flere andre store markeder.


Bilde: Fra selskapets produksjonslokaler

Selve selskapet Isbre Water AS ble opprettet i 2018, etter en større opprydning i konsernstrukturen hvor de fusjonerte produksjons- og salgsselskaper sammen til å bli Isbre Water AS. Som en positiv bi-effekt av fusjonen kan det nye selskapet nyttiggjøre seg av et skattemessig fremførbart underskudd på 23,5 millioner kroner. Dette beløpet har akkumulert seg i forbindelse med de store investeringene som er foretatt i selskapet.

Isbre Water AS har en avtale med søsterselskapet Osa Vanneksport AS, som eier vannrettighetene, om uttak av vann frem til år 2095. Denne avtalen sikrer selskapet et uttak på inntil 50 liter vann per sekund, noe som i teorien tilsier at fabrikken ved behov kan øke dagens maksnivå med 4 ganger, gitt at man åpner nye/større produksjonslinjer.

Lånebehov

Isbre Water ønsker å låne 8 millioner kroner for å bedre selskapets arbeidskapital, slik at de kan ta imot flere bestillinger fra kunder.

I dag betaler selskapets kunder 40% ved bestilling av varer, og 60% når varene leveres på destinasjonen. Frakttid kan være opp til 2-3 måneder, og dermed har selskapet et stort likviditetsgap hvor de må vente 2-3 måneder fra de produserer en vare til de får betalt for den. Ved å øke arbeidskapitalen sin får selskapet bedre mulighet til å øke produksjonen og fokusere på salg.


Bilde:
Fra selskapets produksjonslokaler

I tillegg har selskapet per i dag vært varsomme med å inngå avtaler med nye distributører. Dette er fordi det er oppstartskostnader med å selge til nye markeder, i form av sertifiseringer, markedsføring og å tilpasse seg lokale lover. Et eksempel på dette er Kina, hvor selskapet nylig har inngått avtale med en distributør. Forutsetningen for denne avtalen er at selskapet er rigget for å håndtere større ordre og bistå distributør med promoteringsvarer når produktet lanseres i Kina.

Med ekstra arbeidskapital kan selskapet jobbe videre med å finne riktige samarbeidspartnere i fremvoksende markeder. I tillegg kan selskapet styrke sitt varemerke ved hjelp av varemerkeregistreringer i nye markeder og styrke sin profil med ytterligere markedsføring i utvalgte områder.

I tillegg ønsker selskapet å refinansiere 2,5 millioner kroner av selskapets eksisterende gjeld. 


Bilde:
Selskapets lokaler ligger idyllisk plassert innerst i Hardangerfjorden

Logg inn for å lese mer om selskapet, eiere, risikovurdering og se finansielle tall.