Innopro AS

%

Lånebeløp: 8 200 000 kr
Rente: 14%
Varighet: 12 mnd
Risikoklasse: C

Om bedriften

Om Bedriften:

Innopro AS (996 776 921) er et investeringsselskap med eierandeler i flere ulike datterselskaper. Selskapet sin største investering er Nordlysbyen Eiendom AS (919 001 151), hvor det eier 70% av aksjene. Nordlysbyen Eiendom eier rundt 20 000 kvm med næringseiendom i Alta, og hadde i 2018 omtrent 250 millioner kroner i balanseførte eiendeler.

Nordlysbyen Eiendom startet i mai 2019 byggingen av et næringsbygg i Alta, gjennom sitt datterselskap Altaveien 304 AS. Det har allerede blitt inngått en langsiktig leieavtale på 20 år med en større dagligvareaktør. Bygget er snart lukket, og ferdigstillelse er forventet i løpet av våren 2020.


Bilde: Bygget er snart tett

Etter at bygningen er ferdig oppført og dagligvareaktøren har påbegynt sin leieperiode, vil aksjene i Altaveien 304 AS selges til et eiendomsselskap som spesialiserer seg på handelseiendommer. Dette eiendomsselskapet hadde i 2018 et resultat før skatt på 163 millioner kroner, og bokførte verdier for rundt fem milliarder kroner. Kontrakten for aksjesalget har allerede blitt inngått, og overtakelsen ventes å være allerede 1. juni 2020. Etter at overdragelsen av aksjene er gjennomført, vil all gjeld tilknyttet oppføringen av næringsbygget innfris.

Lånebehov

Innopro AS ønsker å låne 8,2 millioner kroner for å delfinansiere oppføringen av næringsbygget i Alta.

Altaveien 304 AS har fått tilbud om byggelån med ramme på 30 millioner kroner. Det anslås at de totale prosjektkostnadene, inkludert kjøpet av tomten, vil være på 37,49 millioner kroner. De resterende midlene må tilføres fra eierne av Nordlysbyen Eiendom.

Bilde: Bygningarbeidene er godt i gang

Innopro har allerede skutt inn 1,7 millioner kroner for å få start på byggeprosessen. For å fullføre byggeprosessen er derimot selskapet avhengig av å skaffe de resterende midlene og skyte disse inn i Altaveien 304. Ettersom Innopro sine verdier er bundet opp i andre selskaper og eiendommer må selskapet enten låne kapital eller selge verdier for å finansiere videre utbygging.

Innopro ønsker derfor å låne penger for å skyte disse inn i Altaveien 304. På den måten får selskapet ferdigstilt oppføringen av bygget og gjennomført salget til eiendomsselskapet.

Lånet vil etter planen bli innfridd etter mottatt oppgjør for salget av aksjene i Altaveien 304 AS. Det ventes at lånet vil bli innfridd i starten av juli 2020.


Bilde: Slik skal bygget se ut når det er ferdig

Logg inn for å lese mer om bedriften, risikovurdering, samt se finansielle tall.