RW Eiendom AS

%

Lånebeløp: 1 500 000 kr
Rente: 11,5%
Varighet: 36 mnd
Risikoklasse: C

Om bedriften:

RW Eiendom er et selskap dedikert til å eie utstyr, eiendom og andre eiendeler som leies ut til søsterselskapet ASW Bygg. ASW Bygg er et Bergensbasert byggefirma som ble startet i 2016, og har 46 ansatte. I 2018 omsatte selskapet 35 millioner kroner, og i 2019 forventes det en omsetning på 60-65 millioner kroner. ASW bygg har 4,9 av 5 stjerner på Mitt Anbud og kun positive kommentarer.

Bilde: RW Eiendom skal leie ut stillaser til ASW Bygg

ASW Bygg har over årene leiet stillas av eksterne aktører, som er en vanlig praksis i bransjen. Beløpene her har blitt relativt store over tid, etter hvert som ASW Bygg har vokst og stillasbehovet har steget i takt med dette. RW Eiendom ønsker å kjøpe stillas og leie dette tilbake til ASW Bygg til markedsmessige betingelser. RW Eiendom er dermed et rent «Asset-Co», og målet med selskapet er på sikt å kjøpe inn annet utstyr som ikke trengs direkte i arbeidsutførsel for et byggefirma, men som likevel er nødvendige og delvis kostnadsintensive investeringer. Eksempler på dette er stillas, arbeidsbrakker, lifter m.m.

Bilde: Fra et av ASW sine byggeprosjekter

Selskapets viktigste eiendel per idag er en bolig verdsatt til 4,6 millioner kroner i Mars 2018. Boligen leies ut til ASW Bygg for 30 000 kr per måned, som bruker boligen til å huse flere av sine ansatte. Per i dag benyttes boligen av en ansatt i lederposisjon i ASW Bygg og hans familie.

Lånebehov:

RW Eiendom ønsker å låne 1,5 millioner kroner for å kjøpe stillaser som skal leies tilbake til ASW Bygg.

I 2018 brukte ASW Bygg nærmere 1 million kroner på å leie stillaser, og dette tallet er ventet å vokse i takt med selskapet. ASW Bygg eier allerede 1000 kvm med stillaser som kjøpes av RW Eiendom til anskaffelsespris (stillasene er 60 dager gamle). I tillegg vil RW Eiendom kjøpe inn mer nytt stillas, slik at totale stillaspark når 2000-2500 kvm Dette er beregnet å dekke 70-80% av selskapets forventede behov for stillas.

Bilde: Teamet bak ASW Bygg og RW Eiendom