Haska Eiendom AS

%

Lånebeløp: 500 000 kr
Rente: 7,5%
Varighet: 6 mnd
Risikoklasse: A

Om bedriften

Haska Eiendom AS er et prosjektselskap som eier en sentrumsnær eiendom i Skien. Eiendommen ble kjøpt i 2018 for 1 775 000 kroner. Eiendommen består av to boenheter i hver sin etasje, hvor andre etasje allerede er ferdigrenovert og utleid. Enheten i første etasje har tidligere vært næringseiendom, men Haska har nylig fått rammetillatelse til å renovere og seksjonere til bolig. Denne enheten har også leietakere som flytter inn når renoveringen er ferdigstilt.

Bilde: Oversiktsbilde over nærområdet

Renoveringen i første etasje gjøres av låntaker selv, mens ekstern arbeidskraft benyttes der godkjenning og sertifisert arbeid er påkrevd. Mynd Entreprenør står ansvarlig for utførelse av tømringen. Dette er et anerkjent lokalt firma som driver med store prosjekter i det aktuelle nærområdet.

Lånebehov

Haska Eiendom ønsker å låne 500 000 kroner til å ferdigstille renovering av første etasje i eiendommen.

Budsjetterte utgifter for det gjenstående arbeidet er 340 000 kroner. Etter fullført renovering og seksjonering av første etasje eier Haska to seksjoner som til sammen er forhåndstaksert til 4 250 000 kroner. De to boenhetene vil generere en samlet leieinntekt på 30 000 kroner månedlig, som er tilstrekkelig til å dekke lånets rentekostnader.

Bilde: Slik ser det nyoppussede badet i byggets andre etasje ut.

Det resterende beløpet på 160 000 kroner vil brukes for å styrke selskapets likviditetsbuffer i tilfelle det oppstår ekstra kostnader i forbindelse med oppussingen.