Flow Group Norge AS

%

Lånebeløp: 5 000 000 kr
Rente: 10%
Varighet: 36 mnd
Risikoklasse: B

Om bedriften

Flow Group-konsernet ble stiftet i slutten 2016 ved innfusjonering av fem virksomheter som gikk ut fra «Varme & Bad kjeden» for å starte en ny type landsdekkende leverandørstruktur. FLOW Group er på vei til å bygge seg opp til å bli en flerfaglig gruppering av firmaer innenfor rør, elektro og klima med mulighet til å levere totaltekniske løsninger til fast eiendom innen B2B segmentet.  Per i dag er gruppen klart størst innenfor rørtjenester.


Bilde: Lade Allé i Trondheim er et eksempel på prosjekter Flow Group har gjort

Konsernet har levert og leverer prosjekter for store byggherrer og entreprenører som OBOS, RUTA Entreprenør, Koteng, Backe Stor-Oslo og Bunde Bygg, og det mest prestisjetunge prosjektet deres er Munch Brygge i Bjørvika i Oslo.  Konsernet har god kontraktsdekning langt ut i 2020 og må i enkelte geografiske områder si nei til oppdrag på grunn av kapasitet.

Per nå har konsernets datterselskaper totale ordre på 260 millioner kroner. Av dette kommer 200 millioner fra større byggeprosjekter, mens de resterende 60 millionene kommer fra rammeavtaler på drift og vedlikehold for kunder som Statsbygg, Undervisningsbygg, og kommuner (Oslo, Asker og Bærum), samt landsdekkende kjeder som Big Bite, Skeidar og Boots Apotek.

Flow Group består av ulike rørlegger-, elektriker og klima-bedrifter som kan klassifiseres inn i to kategorier: Heleide datterselskap og «Flow Business Partners». Heleide datterselskap er helt integrert i konsernet under Flow Group AS (FG). Flow Business Partners er derimot selskap som er tilknyttet Flow Group Norge AS (FGN) som samarbeidspartnere. Flow Business Partnere tar del i FGNs innkjøpsordninger, forretningsutvikling, salgsarbeid, kompetanseutviklingsprogram m.m., men de er ikke tilknyttet gruppen via eierskap. Gruppen ønsker å vokse, og planlegger å ta inn 5-7 nye Business Partnere i løpet av 2019. Dersom samarbeid fungerer godt og Business Partnere over tid leverer gode resultater er målet på sikt å innlemme selskapene i konsernet som heleide datterselskap dersom begge parter ønsker dette.


Bilde: Konsernstrukturen i Flow Group

Lånebehov

Flow Group Norge AS ønsker å låne fem millioner kroner for å øke sin arbeidskapital, slik at gruppen kan fortsette veksten.

I store byggeprosjekter låses deler av betalingen til FGs selskaper til etter at prosjektet er ferdigstilt. Dette betyr at opp mot 10 % av betalingen kan låses i ett til to år, og med et så stort kontraktsvolum som FG har blir dette et betydelig beløp. For å kunne fortsette å levere på nye prosjekter er FG dermed avhengig av å ha betydelig arbeidskapital, i påvente av at tidligere prosjekter skal ferdigstilles og utbetales.


Bilde: Flow Group leverer rørtekniske tjenester til den nye rutebilstasjonen i Kristiansand

Om nøkkelpersoner:

Mads Meisingset er daglig leder i FG og har over 20 års erfaring fra bransjen som daglig leder for FG siden 2016 og daglig leder for Vegard Meisingset i perioden 1999 – 2018. Mads er også styreleder i Flow Meisingset VVS.

Rasmus Møller er finansdirektør i FG og er utdannet siviløkonom fra NHH. Han har mange års erfaring fra revisjons- og rådgivningsselskapet Deloitte.

Rønnaug Nordnes er leder for kvalitet og HMS i FG. Hun kommer fra stillingen som direktør for K-HMS i Fabricom.

Knut Erling Årstad er arbeidende styreleder. Han arbeider med rådgivning innen strategi, ledelse og corporate governance, og har lang erfaring fra rådgivingsvirksomhet for toppledere og styrer innen olje og gass sektoren, samt fasilitator innen konseptutvikling for forskjellige kjede- og franchisevirksomheter i Norge. Styrekompetanse fra INSEAD Executive Board Programme.

Utover dette er styret sammensatt av hovedaksjonærer som også er daglig ledere i respektive datterselskaper av Flow Group, samt Jens Chr. Terjesen, tidligere adm.dir. i BIS Industrier (Bilfinger Industrier), og med omfattende toppleder bakgrunn fra olje- og gass sektoren, blant annet fra Fabricom, Halliburton Subsea og NUI (datterselskap av Statoil).

Styremedlem Aksel Stenerud er i dag Vice President People and Leadership in Development Production International i Equinor, og har i tillegg bakgrunn fra ExxonMobil.