Echi AS

%

Lånebeløp: 3 100 000 kr
Rente: 8%
Varighet: 6 mnd
Risikoklasse: B

Om bedriften

Echi AS (921 219 113) er et eiendomsselskap som for tiden er engasjert i oppføringen av to rekkehus litt utenfor Tromsø sentrum. De to rekkehusene skal til sammen huse seks leiligheter av varierende størrelse (fra 47 til 143 kvm), som alle vil holde en gjennomgående høy standard. Av de seks leilighetene har fem blitt forhåndssolgt, og den siste ligger for tiden til salgs på finn.no.

Bilde: Bygningsarbeidet har kommet godt i gang

Leilighetene oppføres ved Ottars Veg 8, som ligger i nærheten av Elverhøy. Området har gode solforhold og ligger nærme flott turterreng. Leilighetene er også relativt sentrumsnære, da de ligger rundt 15 minutters gange fra Tromsø sentrum.

Oppføringsarbeidet vil foregå gjennom en totalentreprisekontrakt med Echcon AS (eid av Echi AS sin innehaver – Thomas Echroll). Arbeidet er allerede påbegynt, og byggene er snart lukket og klare for innvendig arbeid.


Bilde: 
Tomten før den ble bebygget

I utgangspunktet var det planlagt at det innvendige arbeidet skulle finansieres med oppgjøret fra et annet eiendomssalg. Salget av denne eiendommen har allerede blitt gjennomført, men grunnet naboklager i forbindelse med det planlagte byggets høyde, må saken først behandles av fylkesmannen. Oppgjøret av dette salget vil først finne sted etter utført saksbehandling, som ventes å være i april 2020. Dette gjør at låntaker kan innfri lånet enten gjennom ferdigstillelse og salg av de seks leilighetene, eller gjennom oppgjøret etter utført saksbehandling.

Lånebehov

Echi AS ønsker å låne 3,1 millioner kroner for å ferdigstille oppføringsarbeidet av seks leiligheter i Tromsø.

Selskapet har for tiden 5,4 millioner igjen av det utstedte byggelånet. Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke de gjenværende oppføringskostnadene. Det er behov for ytterligere 3 millioner til ferdigstillelsen av innvendige installasjoner som VVS og elektriske anlegg.

Ved inngåelsen av byggelånet var selskapets plan at de siste tre millionene av byggekostnadene skulle dekkes ved salget av en annen eiendom i selskapets eie, som nevnt tidligere. Med en salgspris på syv millioner og en belåning på tre millioner i det prosjektet, ville salget tilført selskapet 4 millioner i likvide midler. Salget har allerede blitt inngått, men saken må først behandles av fylkesmannen før oppgjøret kan finne sted. Grunnet lange behandlingstider, ventes dette først gjennomført ved utgangen av april 2020.

Bilde: Utsikt fra byggeplassen

Som følge av det ovennevnte, ønsker selskapet et lån på 3,1 millioner for å ferdigstille leilighetene. Lånet ønskes innfridd etter overtagelsen av leilighetene, som forventes å finne sted i april/mai 2020. Ettersom lånet har seks måneders løpetid, vil man som investor motta renteutbetalinger for hele lånets løpetid selv med førtidig innfrielse.

Logg inn for å lese mer om bedriften, risikovurdering, samt se finansielle tall.