DinERP AS

%

Lånebeløp: 10 000 000 kr
Rente: 12%
Varighet: 24 mnd
Risikoklasse: C

Om bedriften

I 2008 gikk tre tidligere kollegaer i det multinasjonale programvareselskapet IFS sammen og lagde DinERP. Ideen bak selskapet var å gjøre de kraftige, men ofte i overkant komplekse systemene som IFS lager, enklere og mer brukervennlige.

Alle ansatte i store selskap må ofte forholde seg til forretningssystemer i hverdagen. Typisk gjelder dette for oppgaver som timeføring, registrering av reiser, diverse attestasjonsoppgaver med mer. I mange tilfeller er denne typen oppgaver forbundet med frustrasjon og unødvendig tidsbruk.

DinERP sine produkter effektiviserer disse oppgavene slik at ansatte kan bruke mer tid på sin egentlige jobb. Dette gjøres gjennom brukervennlige applikasjoner som fungerer på mobil, tablet og pc, og er tett integrert mot bedriftenes eksisterende forretningssystemer.


Bilde: DinERP leverer brukervennlige ERP-applikasjoner til anerkjente selskap over hele verden

Per i dag leverer DinERP blant annet følgende produkter:

  • ApproveIT: Brukes til godkjenning av for eksempel timelister, reiseregninger, leverandøravtaler og fakturaer.
  • Expense registration: Brukeren har full kontroll på sine jobbreiser. Kostnader kan enkelt registreres underveis på reisen med mobilen og man kan ta bilder av kvitteringene direkte i appen.
  • Time tracker: Gode løsninger for timefangst på prosjekter og arbeidsordre.
  • B2B: Muliggjør tett samarbeid mot leverandører og kunder.


Bilde: DinERP gjør det mulig for ansatte å kummunisere med bedriftens systemer via mobil, PC eller nettbrett.

Det som gjør DinERP sine løsninger ekstra konkurransedyktige er at de ikke leverer et komplett ERP-system (enterprise resource planning), men fokuserer på moduler som gjør brukervennligheten til et eksisterende ERP-system bedre.

Selskapet har kunder i Europa, Amerika og Asia, og til sammen 30 ansatte som sitter på selskapets kontorer i Trondheim og Oslo. Selskapets kunder inkluderer Evry, Odfjell, Avinor, Mercedes, Glava og Statnett.


Bilde: DinERP signerte september 2018 langtidsavtale med Mercedes-Benz Consulting for levering av applikasjoner for å optimere operasjonelle HR-prosesser.

I 2016 kom venturefondet Viking Venture inn som investor i DinERP og eier i dag 46% av aksjene i selskapet. Viking Venture er en aktiv investor som kjøper minoritetsandeler i raskt voksende programvareselskaper. Viking er en aktiv eier, som jobber tett med sine porteføljeselskaper. De bidrar både med rådgivning og har et bredt nettverk hvor porteføljeselskaper får dele sine erfaringer.

Viking Venture har tidligere investert i svært suksessfulle programvareselskap som Itslearning, Signicat, Eco online, MaXware og Voxelvision som senere har blitt solgt til anerkjente aktører som SAP, Schlumberger, EQT og Summa Equity.

Lånebehov

DinERP er i rask vekst og ønsker å ansette flere selgere og rådgivere. Derfor ønsker de å låne ti millioner kroner via FundingPartner.

Ved overgang til nye systemer er det ofte behov for rådgivere som støtter de største kundene. Dette er også de mest lønnsomme kundene, og ved å ansette flere rådgivere øker DinERP kapasiteten sin til å ta inn flere store kunder.


Bilde: Fra selskapets kontor på Lysaker i Oslo

DinERP er et SaaS-selskap (software as a service), noe som innebærer at de lisensierer ut programvaren sin i bytte mot faste årlige betalinger fra kunder. Grunnet tidspunkt for kontraktsinngåelse betaler en stor andel av DinERP sine kunder i desember hvert år. Denne skjevfordelingen av når på året inntekter kommer, gjør at DinERP må ha en god likviditetsbuffer gjennom året. Deler av dette lånet vil gå til å sørge for at selskapet har en grei likviditetsbuffer mens det ansetter flere personer, samt gjøre det mulig for selskapet å ansette flere nye personer allerede i høst, fremfor å måtte vente til vinteren.

Nøkkelpersoner:

Lars Morten Nygaard er daglig leder i DinERP og har en bachelorgrad i ingeniørfag fra Universitetet i Stavanger og en mastergrad i energi fra Handelsskolen BI. Han har nærmere 20 års erfaring som direktør i ulike programvareselskaper, blant annet som daglig leder for InfoFinder og VirtualWorks.

Roy Ugedal er finansdirektør og en av gründerne i DinERP. Han er utdannet ved Handelshøyskolen BI og har mange års erfaring som seniorkonsulent ved IFS Scandinavia.

Jostein Vik er styreleder for DinERP og partner i Viking Venture. Han har 20 års erfaring fra programvareindustrien og har sittet i styret for flere kjente programvareselskap som House of Control, Signicat og EcoOnline.


Bilde: Gründerne i DinERP