BOLD Real Estate AS

%

Lånebeløp: 7 000 000 kr
Rente: 12%
Varighet: 12 mnd
Risikoklasse: C

Om bedriften

BOLD Real Estate AS (924 527 390) er et prosjektselskap som har til formål å føre opp en tomannsbolig ved Alundamveien 57 i Oslo. Oppføringsarbeidet er påbegynt, og boligen ventes ferdigstilt innen utgangen av juni.

Boligen ligger i et etablert boligfelt i Ammerud-området i Oslo. Nærmeste bussholdeplass ligger seks minutters gange fra boligen, og har avganger hver halvtime. Videre ligger boligen fire minutters kjøring fra nærmeste dagligvarehandel. Hver av enhetene i tomannsboligen blir på 98 kvadratmeter, og forventes solgt for 6,5 millioner kroner.


Bilde: Slik skal tomannsboligen se ut

Arbeidet på boligen startet i 2018. Opprinnelig ble prosjektet gjort i regi av eier privat, men i vinter har han flyttet prosjektet ut i BOLD Real Estate AS.

Grunnet en intern konflikt hos totalentrepriseleverandøren, stoppet arbeidet opp i desember 2019. Eieren av BOLD Real Estate valgte derfor å avslutte kontrakten med leverandøren. Totalentrepriseleverandøren har blitt betalt for utført arbeid, og det er ingen utestående krav mellom partene.


Bilde: Oversiktsbilde over tomten

Ettersom arbeidet med bygget er godt i gang, har det vært utfordrende å skaffe nye aktører til å ta over prosjektet, da disse krever et premium for å påta seg et allerede påbegynt prosjekt. Eier av Bold Real Estate valgte derfor å opprette et eget byggeselskap, BOLD Bygg AS (924 460 741), hvor han har ansatt tømrerne og prosjektlederen som allerede jobbet med oppføringen av bygget. Han har også inngått kontrakter med underleverandørene som allerede var bestilt til prosjektet. På den måten ivaretar han fremdriften i prosjektet og sørger for kontinuitet, uten unødvendige kostnader til ny entreprenør.

Lånebehov

BOLD Real Estate AS ønsker å låne syv millioner kroner for å dekke de gjenværende oppføringskostnadene, samt refinansiere utestående byggelån.

Etter skiftet av totalentrepriseleverandør valgte banken å stenge byggelånet, fordi nyopprettede BOLD Bygg AS ikke hadde tilstrekkelig driftstid for å tilfredsstille bankens interne retningslinjer på hva som kreves av et byggefirma.


Bilde: Boligen ligger på Grorud i Oslo

På grunn av at BOLD Real Estate ikke lenger har kunnet benytte seg av byggelånet, har eier finansiert oppføringsarbeidet f.o.m. januar av egne midler. Dette har sørget for at bygningsarbeidet har fulgt opprinnelig fremdriftsplan. Nå ønsker BOLD Real Estate å låne syv millioner kroner for å finansiere resten av oppføringsarbeidet, samt refinansiere utestående byggelån og dermed løse ut banken.

Logg inn for å lese mer om bedriften, risikovurdering og se finansielle tall.