Bjørkelid Panorama AS

%

Lånebeløp: 5 000 000 kr
Rente: 9,5%
Varighet: 18 mnd
Risikoklasse: B

Om bedriften

Bjørkelid Panorama er et prosjektselskap opprettet for å gjennomføre utbyggingen av to leilighetsbygg på Askøy utenfor Bergen. Selskapet er heleid av Labrador Gruppen AS, som ble opprettet i 2018 for å administrere de pågående prosjektene til Harbak Invest AS og Corpo AS. Da både Bjørkelid Panorama AS og Labrador Gruppen AS er nyopprettede selskap, vil vi heller beskrive Corpo AS og Harbak Invest AS ytterligere.

Corpo AS
Selskapet ble stiftet i 2008 av investoren Inge Falck Olsen. Selskapet var med på å etablere bedriftshelse- og treningsselskapet Stamina Group som ble solgt til private equity-fondet Herkules i 2011, og solgt videre til Trond Mohn for 800 millioner kroner i 2018. Corpo AS har også gjort flere andre suksessfulle investeringer innen teknologi, helse og eiendom, med prosjekter i størrelsesorden 50-80 leiligheter.

Harbak Invest AS
Selskapet ble stiftet i 2014 og eies av Joakim Bakken og Christer Haraldsen. Selskapet fokuserer primært på boligutvikling, og har pågående prosjekter som til sammen utgjør 234 boenheter.

Selskapet eier også entreprenørselskapet Optimalt Bygg AS, som ble stiftet i 2015 og omsatte for 86 millioner kroner i 2017, og har gått med overskudd hvert år siden 2015. Optimalt Bygg har totalentreprisen på Bjørkelid Panorama.

Lånebehov

Bjørkelid Panorama AS ønsker å låne fem millioner kroner av FundingPartners långivere i forbindelse med ferdigstillingen av trinn én av Bjørkelid Panorama.  


Bilde: Slik vil trinn én av Bjørkelid Panorama se ut.

Tomten ligger sentralt plassert på Askøy, ca 20 minutter med bil fra Bergen sentrum. Askøy er nabokommunen til Bergen, og med sine 29 000 innbyggere er tettstedet regnet for å være Norges største tettsted. Askøy og Bergen regnes av flere som et sammenhengende byområde, og det er kortere fra Askøy til Bergen sentrum enn det er fra flere av bydelene i Bergen. Boligmarkedet i Bergen har det siste året hatt en prisvekst på 3,4% i følge Eiendom Norge, og hadde i januar 2019 en vekst på 5,3%, som er høyere enn hva normale sesongvariasjoner skulle tilsi.

Bjørkelid Panorama skal utvikles i to trinn, hvorav trinn én består av tolv leiligheter, og trinn to består av 40 leiligheter. Grunnarbeidet for trinn én er allerede i gang, og åtte av tolv leiligheter er forhåndsolgt. Trinn én forventes ferdigstilt i første kvartal 2020. Salgsstart på trinn to forventes å være i løpet av April, med byggestart mot slutten av 2020. Dette lånet går til ferdigstilling av trinn én, og skal tilbakebetales kort tid etter at byggetrinnet er ferdigstilt. Hjemmeside for prosjektet finnes her.

Total kostnadsramme for trinn én av prosjektet er 52,75 millioner, hvorav 34 millioner finansieres via byggelån fra en norsk bank. Det resterende finansieres via egenkapital, selgerkreditt fra selger av tomten og lån via FundingPartner.

Logg inn for å lese mer om bedriften, risikovurdering, samt finansielle tall.