De siste månedene har det vært uro i verdensmarkedene. Hvordan påvirker det rentemarkedet her hjemme i Norge? Vi har snakket med NHH-professor Gernot Doppelhofer.

– Først må du skille mellom kortsiktig og langsiktig rente. Den kortsiktige renten er først og fremst drevet av styringsrenten som er satt av Norges Bank, og er den renten bedrifter merker i det daglige, sier Doppelhofer.

Bilde av Gernot Doppelhofer. Han uttaler seg om hvordan rentemarkedet i Norge vil se ut fremover.

Bilde: NHH-professor Gernot Doppelhofer. Foto: NHH

Han mener det er flere grunner til at rentene vil holde seg relativt lave en stund til.

– Inflasjonen, eller prisveksten i Norge ligger svært tett opp til det som er Norges Bank sitt mål. Dermed er det lite grunn til å gjøre noen drastiske endringer i renten nå. Samtidig ser vi at det hverken er overproduksjon eller underproduksjon i økonomien. Altså er økonomien nokså balansert per nå.

NHH-professoren peker på at Norges Bank spår en renteheving over de neste to-tre årene for å ta hensyn til at økonomien nå går relativt godt.

– Samtidig taler situasjonen i USA og Europa for at vi bør vente litt. For en liten, åpen økonomi som Norge er viktig å følge handelspartnerne. Hever vi renten først, kan den norske kronen styrke seg, og vi vil få lavere etterspørsel etter norske varer, sier Doppelhofer.

Graf hentet fra Norges Bank som viser estimater for styringsrenten fremover. Styringsrenten er avgjørende for rentemarkedet.

Figur: Estimert styringsrentekurve. X-aksen viser rentenivået i %, mens Y-aksen viser årstall. Kilde: Norges Bank

Lavere konkursnivå som følge av økt rente

I tredje kvartal 2018 var det totalt 1076 bedrifter som gikk konkurs, ifølge SSB. Det er en nedgang, sammenlignet med samme periode i 2017.

– En kan generelt regne med økt antall konkurser i nedgangskonjunkturer. Det skjer med litt forsinkelse, ettersom mange bedrifter klarer å holde seg gående med litt underskudd. Etter en viss tid finner de svake bedriftene ut at de ikke har noe valg, og slår seg konkurs, sier Doppelhofer.

Vil du holde bedriften din flytende nok for å unngå konkurs? Sjekk ut vår finansieringsguide her.

Ifølge en studie utført av SSB er det en sammenheng mellom høy fart i økonomien, lavere rente og sannsynlighet for konkurs. Altså er det økt sannsynlighet for konkurser når renten er lav.

– Interessant nok er renterate negativt korrelert. Det kan kanskje ha noe med at hvis renten er høyere, så gjeldsfinansierer ikke bedriftene seg selv i like stor grad, sier Doppelhofer.

NHH-professoren trekker derimot frem noen sårbare sektorer som kan bli påvirket av den kommende rentehevingen.

– Vi ser særlig at næringseiendomsmarkedet er sårbart. Dette markedet er preget av høy prisutvikling, og ved renteheving vil investeringene bremse opp, som følge av svekket betjeningsgrad for lån, sier han.

Doppelhofer sier at også husholdningenes høye gjeldsgrad kan ha negative indirekte konsekvenser for rentemarkedet.

– Det store omfanget av forbrukslånsbanker kan ha påvirkning. Når renten heves, blir det vanskeligere for husholdningene å betjene lånene sine. Hvis det skjer i stor skala, kan det resultere i at disse bankene ikke får likviditeten de trenger, og dermed går konkurs, sier han.

Diagram hentet fra SSB. Denne viser statistikk på antall konkurser i Norge, som kan ha sammenheng med svingningene i rentemarkedet

Tabell: Oversikt over antall konkurser i Norge. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Finanspolitikk er avgjørende

Ved siden av å se på Norges Bank og styringsrenten, mener Doppelhofer det er viktig å følge med på hva regjeringen gjør fremover og hvordan finanspolitikken styres.

– Det aller viktigste er at vi har en regelstyrt finanspolitikk, og at vi ikke vingler frem og tilbake som for eksempel USA gjør nå. Her er handlingsregelen et godt eksempel på en god regel.

Doppelhofer er også svært positiv til at regjeringen senker selskapsskatten, og mener dette vil bidra til å skape troverdighet overfor handelspartnere og styrke norsk økonomi. Samtidig retter han en advarende pekefinger.

– Den nye regjeringsplattformen har en «off balance-sheet» post, som skal brukes til finansieringen av ny fregatt. Dette er en omgåelse av handlingsregelen og et klart avvik fra å ha en regelbasert finanspolitikk. På sikt kan dette være ødeleggende for norsk økonomi.

Regjeringens nye forslag har blitt debattert mye i media i det siste. Blant annet tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem har uttalt seg om problemstillingen til VG.

– Men på kort sikt ser jeg ingen store sjokk for norsk økonomi.

Illustrasjonsbilde som viser bedrifter. Bedrifter er påvirket av rentemarkedet.

Bilde: Bedrifter kan generelt føle seg trygge på at rentemarkedet holder seg stabilt i årene fremover.

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.