Morningstar har lenge fungert som en veileder for å finne de beste fondene. Det har også ført til kritikk av stjernerangeringssystemet deres over tid. I dette innlegget ser vi på hvilke fordeler det er med Morningstar, samt om kritikken er holdbar.

Klikk på et av temaene nedenfor for å hoppe rett til det aktuelle temaet.

1. Hva er Morningstar, og hvordan fungerer ratingen?
2. Hvorfor bruker folk Morningstar?
3. Hvor pålitelig er Morningstar?
4. Hvilke alternative kilder finnes?
5. Hvordan velge riktig fond?

1. Hva er Morningstar, og hvordan fungerer ratingen?

Morningstar er kjent for sitt rangeringssystem som går ut på å rangere fond eller aksjer etter antall «stjerner». Selskapet rangerer fond på en skala fra én stjerne til fem stjerner. Stjernene gjenspeiler hvor stor tro Morningstar har på at fondet kommer til å slå indeks eller ikke, der tre stjerner er lik indeks. Flere enn tre stjerner tyder på at fondet kommer til å slå indeks, men færre enn tre stjerner tyder på at fondet kommer til å gjøre det svakere enn indeks. Men hva ligger egentlig bak stjernerangeringen?

Morningstars stjernerangering er basert på fondets historiske opptreden, relativt til liknende fond.

Stjernerangeringen er dermed rangert på en kurve; topp 10 % fond får fem stjerner, de neste 22,5 % får fire stjerner, de midterste 35 % får tre stjerner, de påfølgende 22,5 % fond får to stjerner og resterende 10 % får én stjerne.

Tabell som viser Morningstar sin fordeling av stjerneranking over fond.

Tabell: Stjernerangering fordelt prosentmessig over alle fond hos Morningstar.

Stjernerangeringen til Morningstar går også utover det å rangere fondene etter hvor sannsynlig Morningstar mener fondene kommer til å slå indeks. På nettsidene til selskapet kan fondene filtreres etter hvor risikable de er, samtidig som rangeringen vises. Filtrering etter risikonivå er derimot kun tilgjengelig på den engelskspråklige versjonen av nettsiden, og ligger også bak betalingsmuren.

2. Hvorfor bruker folk Morningstar?

Å plukke riktig fond kan i mange tilfeller være like vanskelig som å plukke aksjer. Som det står i indeksfondguiden, er det hovedsakelig to begreper du hører i fondsverdenen – aktiv og passiv forvaltning. Aktiv forvaltning av fond innebærer at forvalteren setter sammen fondet basert på sin tro på enkelte aksjer. Passiv forvaltning bygger derimot på at fondet er bygget opp blindt etter en indeks, som for eksempel Oslo Børs, og ikke følger en spesiell strategi, bortsett fra å følge markedet gjennomsnittlig. Dersom du skal velge et aktivt fond er det viktig du finner et fond du tror vil slå indeks. Å finne frem til de «gode» aktive fondene kan derimot være svært vanskelig.

Illustrasjonsbilde som viser Morningstar sine analyser

Bilde: Morningstars analytikere skriver omfattende i rapportene sine når de rangerer fond.

Morningstar gjør det lett for deg å rangere ulike fond opp mot hverandre på tvers av ulike tilbydere. Du kan se Morningstars egen rangering av dem, samtidig som du får frem nøkkelinfo om hvert fond. Dermed gjør selskapet halve jobben for deg som ønsker å investere, nemlig å samle info om de fleste fond du kan investere i, i tillegg til å gi en indikasjon på hvilke fond som er gode. Morningstars vurderinger av antall gitte stjerner begrunnes også grundig for hvert enkelt fond. Tjenesten er dermed en nokså intuitiv plattform, som gjør det enkelt for kunder å navigere rundt etter de beste fondene, samt sammenligne dem med hverandre.

Morningstar har med tiden også vist seg å bli en større «guide» for deg som investor. Selskapet tilbyr en rekke tjenester utover det å kun rangere fond, deriblant analytikeres rapporter, nyhetsbrev med analytikeres perspektiv på markedet, aksjer og fond, samt varsler på større hendelser som kan påvirke de fondene du er interessert i. Rollen til Morningstar har dermed med tiden utviklet seg til å bli en slags finansiell sparringspartner.

3. Hvor pålitelig er Morningstar?

Morningstar prøver å bruke historisk data for å si noe om hvordan et fond vil prestere i fremtiden. Denne øvelsen er svært vanskelig, da det er umulig å si hva som skjer i fremtiden.

En forskningsrapport fra Universitetet i Luxembourg viser at stjernerangeringen er mer nøyaktig desto spissere profil fondet har. Samtidig viser rapporten at stjernerangeringen ikke er særlig presis for fond som investerer bredt i ulike sektorer. Med andre ord, er det større sjanse for at et femstjerners fond innenfor en veldig spesifikk sektor slår indeks, enn at et femstjerners fond som investerer bredt på tvers av hele børsen slår indeks.

Forskningsrapporten konkluderer også med at fond som er rangert med fire eller fem stjerner oftere slår indeks enn fond som er rangert med én eller to stjerner. Dermed kan en si at Morningstar gir en svært god pekepinn på et fonds fremtidige prestasjoner, selv om den ikke er hundre prosent presis.

Det er også gode sider ved stjernerangeringen. Morningstar gjør for det første en utmerket jobb i å analysere alle fondene basert på historisk presedens. Med alle tallene Morningstar legger frem i rapportene sine, har det vist seg at stjernerangeringen fungerer som en god veileder for alle som ønsker å sette seg mer inn i hvert enkelt fond.

Et annet argument til forsvar for stjernerangeringen er at fondets kostnader er innbakt i rangeringen. Fond med høye kostnader må derfor prestere bedre enn fond med lave kostnader for å oppnå en høyere avkastning.

4. Hvilke alternative kilder finnes?

Som oppslagsverk for investorer er Morningstar en klar favoritt på grunn av de detaljerte rapportene selskapet utarbeider for fond. Det finnes derimot noen konkurrenter som kan fungere som alternativer for detaljsøkende investorer. Alternativene kan likevel variere i sine bruksområder.

MetaTrader

Bilde som viser Metatrader sitt brukergrensesnitt

Illustrasjonsbilde av Metatrader sin programvare.

I motsetning til Morningstar, er MetaTrader er et mye mer teknisk program, og ikke en ren rangeringstjeneste. Programmet retter fokuset sitt mot erfarne investorer som i all hovedsak handler i posisjoner i aksjemarkedet. MetaTrader er blitt populært blant investorer for sin integrering av algoritmisk aksjehandel. Programmet har også et innebygget bibliotek, der brukerne kan laste opp egne brukermanualer, artikler og støtte for bruk av programmet, samt script. MetaTrader er dermed primært sett et handelsverktøy, som tilbyr noe kunnskap i form av brukernes opplastinger.

eToro

Sosialt nettverk er nøkkelordet for eToro. Selskapet tilbyr en sosial investeringsplattform som gjør det mulig for brukerne å se, følge og kopiere andre brukeres aksjehandler. eToro finnes også som app. I tillegg til å være et sosialt trading-medium, belønner eToro også brukerne som deler sine investeringsstrategier, samt markedsinnsikt ved å betale dem en prosentandel av deres aktive porteføljeforvaltning. eToro gir også investorer muligheten til å forvalte andre brukeres portefølje. Selskapet skiller seg fra Morningstar ved at tjenesten er brukerbasert, der informasjonen om markedet er laget av brukerne og ikke av eToro som selskap.

MarketWatch

MarketWatch ligner på Morningstar i den grad selskapet tilbyr finansielle artikler. Selskapet tilbyr grovt sett økonominyheter, analyser og data fra aksjemarkedet. Tidligere opererte MarketWatch i partnerskap med Financial Times, der sistnevnte var en investor i selskapet. Det vitner om at MarketWatch i all grad egentlig er mer en nyhetskilde for investorer som tilbyr stor markedsinnsikt.

5. Hvordan velge riktig fond?

For å kunne velge riktig fond basert på Morningstars tjeneste, er det flere ting å ta hensyn til. Blant disse er eget kunnskapsnivå, erfaring og bevissthet rundt egen strategi. På den ene siden har Morningstar en veldig intuitiv plattform. Plattformen deres gjør det enkelt for investorer å plukke fond som mest sannsynlig vil slå indeks, hvilket forskningen støtter. Mer spesifikt, er det fire- eller femstjernersfondene du bør gå for. De befinner seg i det øvre sjiktet av Morningstars vurderinger, hvilket impliserer at selskapet har stor tro på disse fondene. Dette gjør det enkelt for både erfarne og uerfarne investorer å navigere rundt i fondsverdenen om de ønsker å slå indeks.

Illustrasjonsbilde som viser usikkerhet

Bilde: Det kan være enkelt å havne i en fallgruve om du ikke har erfaring ved valg av fond.

Det er i skillet mellom fire- og femstjernersfond Morningstar får problemer. Som forskningen tilsier, er det vanskelig å skille mellom dem når det kommer til hvor stor grad disse vil slå indeks.

Derfor er det viktig å kunne forstå hva rapportene på fondene forteller, og der kreves det både kunnskap og erfaring.

Hvis du ikke føler deg sikker på at du forstår rapportene, kan det kanskje være lurt å heller satse på indeksfond. Det er fordi det alltid innebærer en viss risiko for at Morningstars fond ikke slår indeks. Dermed kan du gå glipp av større potensiell avkastning.

Er du derimot en erfaren investor som søker etter noe annet enn indeksfond, er det viktig å lese hele rapporten Morningstar har på fondet. I rapporten vil det stå hvorfor analytikeren har valgt å gi sine antall stjerner til det fondet, samtidig som det vil stå hvilken strategi fondet følger, hvilke kostnader fondet har, og ikke minst historisk presedens for fondet. I tillegg vil det stå hvilke personer eller selskaper som er involvert i fondet. Slik får du en god oversikt, samtidig som du har et godt sammenligningsgrunnlag. Et tips kan for eksempel også være å sammenligne forskjellige fond etter hvem som er involvert i dem og se på hvordan fondene har utviklet seg over tid. Slik får du også et overblikk på om strategien deres fungerer.

Kort oppsummering

Det er ikke tvil om at Morningstar tilbyr en eksepsjonell tjeneste når det kommer til det å analysere det finansielle markedet. Stjernerangeringen deres har gjort jobben med å sammenligne fond mye enklere, helt siden oppstarten deres på 80-tallet. Samtidig er rangeringen å se på som et analytisk verktøy, fremfor noe du burde stole blindt på. Hvis derimot setter deg inn i tallene, og virkelig skaffer deg oppfatning av hva rapportene Morningstar utarbeider forteller, da er du midt i blinken for bruk av tjenesten.

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.