«The most valuable commodity I know of is information» er et kjent sitat av Gorgon Gekko i den verdensberømte filmen Wall Street fra 1987. Og det med rette. Profesjonelle investorer betaler i dag titusener, hvis ikke hundretusenvis av kroner, for tilgang på den beste informasjonen. Vi har prøvd å oppsummere slik at du kan velge hva som passer deg best.

Klikk på et av temaene for å hoppe direkte til det relevante temaet.

1. Newsweb
2. Bloomberg
3. Infront
4. Capital IQ
5. Meglerhus
6. Analysebyråer
7. Bransjesider
8. Investorforum

1. Newsweb.no

Newsweb.no er en gratis og uunnværlig nyhetsportal som samler alle finansielle meldinger til børsnoterte selskaper i Norge. Kommer det ny informasjon om selskapet er ledelsen pålagt å informere markedet om dette, fortrinnsvis før børsen åpner kl. 09:00. Via Newsweb.no kan du dermed kontinuerlig følge med på hva som skjer på Oslo Børs.

Eksempler på finansielle meldinger er rapporter om kvartalstall, flaggemeldinger (dvs. større investorer må informere om at de har krysset prosentvise aksjekjøp), annonsering av viktige kontrakter eller offentliggjøring av finansiell kalender.

Nettsiden har en enkel søkefunksjon der du skriver inn det aktuelle selskapsnavnet eller ticker for å få frem alle meldinger fra selskapet. Videre kan du også snevre inn søket for å finne spesifikke meldinger, som for eksempel kvartalstall for et selskap.
Portalen er også relevant for dem som vurderer investeringer. Ved å følge med på selskap du vurderer å investere i, kan du få frem innsidehandler og aksjeemisjoner.

Hvordan bør du investere pengene dine i 2019? Sjekk ut vår investeringsguide her.

Newsweb er 100 % gratis, hvilket gjør informasjonen tjenesten tilbyr tilgjengelig for alle. Samtidig er Newsweb.no tilnærmet obligatorisk for profesjonelle investorer som vil følge med på hva som skjer på børsen, samt oppdage muligheter for nye investeringer. Det er også mulig å abonnere på nyheter fra Newsweb via Oslo Børs sine nettsider, hvilket gjør det lettere for deg å følge med på investeringene dine.

2. Bloomberg

Bloomberg er en informasjonsterminal som benyttes av profesjonelle investorer. Terminalen har et bredt spekter av data på tvers av alle næringssektorer. I tillegg gir tjenesten jevnlig oppdatert informasjon på dataene.

Bloomberg er mest brukt av portefølje- og aksjeforvaltere, samt finansanalytikere. Disse personene benytter Bloomberg grunnet terminalens enorme datasett, raske nyhetsoppdateringer og enkle måte å knytte sammen institusjonelle investorer.

Investorer som på noen måte er involvert i obligasjonsmarkedet har fordel av å bruke Bloomberg. Terminalens datasett på fastrenteprodukter er uten tvil det beste på markedet, i tillegg til at Bloomberg gir gode analyser på makrobildet i form av nyheter.

Bloombergs chattefunksjon er også ansett som uvurderlig blant brukerne. Chattefunksjonen kobler kun sammen brukerne av terminalen, og med sin høye markedsandel på 33 % kan profesjonelle investorer dele gode investeringsstrategier på tvers av kloden.

På den negative siden, er Bloomberg-terminalen svært dyr. Å ha tilgang på kun én terminal koster 20 000 dollar i året, omtrent 150 000 kroner i året. Kostnaden er også bundet for to år, ettersom terminalen leases på toårsbasis.

Illustrasjonsbilde som viser Bloomberg-terminalen

Bilde: Informasjonsterminaler kan kanskje se kompliserte ut, men hvis du er erfaren med finansielle nøkkeltall har dataene enorm verdi. Foto: Photographic Travis

Det kan også være tidkrevende å sette opp en aksjeportefølje som du vil følge i Bloomberg-terminal. For å kunne sette opp aksjeporteføljen din raskt er du avhengig av å ha god kjennskap til finansmarkedene, grunnet Bloombergs store datagrunnlag. Dette kan dermed virke forvirrende for uerfarne brukere.

3. Infront

Infront er også en informasjonsterminal for finansiell data. Til forskjell fra Bloomberg er Infront mer spisset mot det nordiske finansmarkedet, fremfor det globale finansmarkedet. Dermed er tjenesten særlig rettet mot investorer innen trading og kapitalforvaltning i Norden.

Infront har et sterkt fotfeste når det kommer til aksjer, mens Bloomberg er hakket hvassere når det kommer til informasjon om rentemarkedet. Samtidig er Infront langt billigere enn Bloomberg. Infront har en månedlig pris på 2 800 kroner, som til sammen utgjør 33 600 kroner årlig. Bloomberg koster nesten tre ganger så mye. Dermed blir Infront et godt alternativ dersom du handler mest i det nordiske markedet og ikke trenger store mengder data om rentemarkedet. Prisene varierer dog i veldig store grad i forhold til hva slags data man ønsker tilgang til.

4. Capital IQ

Capital IQ er sammen med Bloomberg en aktør innen finansiell data. Tjenesten er webbasert, hvilket gjør tilgangen enklere ettersom du ikke må laste ned programvare eller kjøpe en hel terminal.

Capital IQ er særlig sterk på forsikring-, bank-, eiendom-, metall- og mediabransjen. Det er på grunn av at Capital IQ kjøpte opp SNL i 2015, som tilførte Capital IQ unik innsikt innenfor disse bransjene. I tillegg er også Capital IQ veldig rask med uthenting av data, som gjør tjenesten kritisk for deg som avhenger av markedsdata i sanntid.

For investorer har Capital IQ spesielt vist seg nyttig som et sammenligningsverktøy av finansiell data. Brukergrensesnittet er derimot noe komplisert, men Capital IQ er igjen skapt for å være avansert. Sofistikerte investorer som driver med hedgefond bruker gjerne Capital IQ på grunn av tjenestens enkle sporbarhet knyttet til dataenes opprinnelse.

Styrken til Capital IQ er at de utvinner sine egne data. Ved hjelp av gode tekniske løsninger henter de ut informasjon du vanligvis må ned i fotnotene på en bedrifts regnskap for å finne. Det betyr at Capital IQ enklere gir deg tilgang på den dataen du faktisk bryr deg om, men som ledelsen i et selskap ofte prøver å begrave på siste side. Eksempler på dette kan være at selskap ofte liker å rapportere «justert EBITDA», mens tallet du egentlig bryr deg om er vanlig EBITDA. Som investor blir jobben dermed enklere når du skal analysere et selskap.

Capital IQ koster 13 000 dollar i året (110 000 kroner) for et abonnement. Minstekravet for tilgangen er også at du signerer opp tre abonnementer, så om du er en enkeltinvestor kan det være lurt å slå seg sammen med noen andre. Prisen kan også øke betraktelig ved nedlasting av forskningsrapporter fra Capital IQ. Kostnaden per rapport avhenger av hvor omfattende den er, men du kan kjøpe tilgang til alle rapporter for en pris på 2 500 dollar.

5. Meglerhus

Nyhetsbrev og analyser fra meglerhus kan gi nyttig innsikt for deg som investor. Du må være kunde for å få tilgang på dette, men med utfyllende rapporter på enkeltselskaper og sektorer kan en investor få meget god innsikt i det han/hun er interessert i.

De ulike meglerhusene er sterke på ulike områder, noe undersøkelser i Prospera og Kapital bekrefter. Disse kåringene kommer årlig og er veldig anerkjente. De beste meglerhusene de siste årene har vært DNB Markets, ABG Sundal Collier, Carnegie og Sparebank 1 Markets.

Under følger en oversikt over hva de fleste meglerhusene sender ut av rapporter. Riktignok varierer det en del fra sted til sted:

Type rapport Tema
Morgenrapport Typisk en oppsummering av hva som har skjedd det siste døgnet i verden. Gjerne en prediksjon av hvordan børsen åpner og hvilke temaer som kommer til å påvirke markedet denne dagen. Ofte inneholder morgenrapporten også viktige selskapsnyheter.
Meglerrapport Kort og konsis oppsummering som typisk kan leses på 5 minutter. Denne rapporten er laget av meglerne og har ofte fokus på trading og investeringsmuligheter akkurat nå.
Ukesrapport Noen analytikere sender ut ukesrapporter for å oppsummere utviklingen i sin sektor. Dette kan være innenfor fisk, bank, olje, rigg eller shipping og har ofte stor verdi for investorer som følger disse sektorene i detalj.
Sektorrapport Hvert kvartal lager noen analytikere en dybdeanalyse på sin sektor hvor de oppsummerer markedssynet sitt og hvilke investeringsanbefalinger de har akkurat nå. Typisk er horisonten 6-12 måneder.
Selskapsanalyser Etter at selskaper har rapportert tall for siste kvartal er det vanlig at analytikerne sender ut en oppdatering. Denne rapporten inneholder en oppsummering av utviklingen siste kvartal samt prognoser for utviklingen fremover. Det er vanlig å gi et kursmål og Buy, Hold eller Sell anbefaling. Dog er det viktig å huske på at analytikere også er mennesker, så selv om prognosene ser veldig gjennomarbeidet ut bommer de som alle andre innimellom. For de største selskapene er det også vanlig å sende ut en kommentar på hva som ventes før kvartalstallene blir publisert.

 

Illustrasjonsbilde som viser hva meglerhusene tilbyr deg

Bilde: Hvis du har en personlig megler sender de ofte ut ulike nyhetsbrev skreddersydd for deg.

Ellers inviterer meglerhusene også ofte til seminarer hvor investorer kan høre ledelsen i ulike selskaper prate. Andre ganger legger analytikerne frem sine markedstanker på sektoren han/hun følger for utvalgte investorer. Mindre meglerhus har typisk fokus på enkeltsektorer som biotech, olje & gass, IT, shipping eller rigg, mens de større meglerhusene dekker alle sektorer.

Både tilgang på analyser og invitasjoner til seminarer er gratis. Men det fordrer at man er aktiv kunde og benytter seg av de tjenestene som meglerhuset tilbyr. Vanligvis skjer dette gjennom kurtasje på enkelthandler eller ved å tegne seg i emisjoner og børsnoteringer.

Under følger en oversikt over hva noen utvalgte meglerhus er kjent for:

Meglerhus Fagområde
ABG Sundal-Collier Bredt fokus på mange sektorer, men særlige gode på M&A og børsnoteringer.
Arctic Securities Privateid meglerhus med en god corporate finance avdeling. Fokuserer gjerne på enkeltsektorer som biotech, eiendom eller shipping når mulighetene er der.
Carnegie Nordisk meglerhus med stort nedslagsfelt i mange sektorer. Ofte med på store børsnoteringer og M&A.
DNB Markets Bankeid meglerhus med stort nedslagsfelt i veldig mange sektorer. Kombinasjonen av banklån og meglerhustjenester gjør at de ofte er med på større dealer. Kjent for store og bra sektorseminarer.
Fearnleys Fokus på shipping og offshore. Både unotert og notert.
Nordea Markets Stor nordisk bankaktør som betjener hele Norden. Har fordelen av å kunne tilby banklån i tillegg til vanlig meglerhustjenester.
Pareto Sektorer som olje, gass, shipping og offshore har gjort dette meglerhuset kjent over hele verden.
Sparebank 1 Markets Norges beste analytikere innenfor makro, strategi og kreditt jobber her så kapitalmarkedsseminarene deres er meget populære. Ellers bredt fokus på mange sektorer.

6. Analysebyråer

Profesjonelle investorer benytter seg ofte av rapporter fra eksterne sektorspesifikke analysebyråer. Disse analysene kan dekke oljemarkedet eller laksesektoren, og kan være et viktig bidrag til om man skal gjøre en investering eller ikke. Ulempen er at det ofte koster veldig mye å få tilgang.

Facts Global Energy (FGE)

FGE er et konsulentselskap som spesialiserer seg på olje og gass. Deres spisskompetanse ligger i forskning, analyser, og prognoser innenfor vanlige og komplekse aspekter ved olje- og gassmarkedet. Blant kundene finnes det nasjonale og store oljeselskaper, samt uavhengige raffinerier og aksjetradere.

FGE tilbyr blant annet forskning og analyser av olje- og gassbransjen. Disse rapportene går inn på alt som har med olje- og gassvirksomhet tilknyttet olje- og gassmarkedet, deriblant drift, markedsføring, tilbud og etterspørsel av olje og gass. Ofte kan disse rapportene også gå inn på den generelle makrotrenden i markedet.

FGE skiller seg også ut ved å tilby kundene sine kursing. Det enten være seg i hvordan drive petroleumsvirksomhet eller risikostyring. FGE er også konsulenter innenfor de kommersielle aktivitetene petroleumsselskaper har utad, og holder markedsseminarer for kundene sine to ganger i året.

Illustrasjonsbilde som viser hvilke tjenester analysebyråene tilbyr.

Bilde: Analysebyråene håndplukker viktig finansiell data for deg etter behov.

Rystad Energy

Rystad Energy er også et konsulentselskap innenfor oljebransjen. Til forskjell fra FGE, er Rystad Energy spesialisert mot oppstrøms olje- og gassvirksomhet. Det betyr at selskapet har overtaket på alt som har med ekstraksjon av olje og gass. Selskapet har også utviklet verdens eneste komplette database for olje- og gassfelt som inneholder finansielle profiler for alle felt og leteblokker i verden.

Med sine databaser, Ucube og Ecube, tilbyr Rystad Energy komplette oversikter over henholdsvis olje- og gassindustri og brønnvirksomhet. Selskapet har også tilsvarende løsninger for skifer- og den generelle petroleumsindustrien, både på etterspørsels- og tilbudssiden.

Til forskjell fra FGE, er Rystad Energy hovedsakelig fokusert på å gi kundene sine data. Markedsdataene deres på petroleumsvirksomheter er utarbeidet ved hjelp av offentlig informasjon, samt selskapets egne estimater og modeller. Analytikerne deres tar også utgangspunkt i forskjellige selskapsrapporter og investorpresentasjoner ved utarbeidelse av selskapsdata i petroleumsbransjen.

Noe annet som skiller Rystad Energy fra FGE, er at Rystad Energy også tilbyr en gratisløsning på databasene deres. Disse gratisløsningene har riktignok begrenset tilgang på data, men kan likevel gi innsikt i hvordan produktene deres fungerer.

BCA Research

BCA Research er et eksternt og uavhengig analysebyrå. Deres fokus er på makronivå og investeringsstrategier. For å få deres innsikt og analyser kreves det medlemskap, og dermed at du betaler for tjenesten. Prisen er typisk på rundt 25 000 dollar i året, men varierer også etter hvilket behov kunden har for de ulike tjenestene BCA Research tilbyr.

Det som skiller BCA Research fra mange andre analysebyråer, er anvendeligheten av analysene deres. Selskapet tilbyr, sammen med analyserapportene deres, verktøy i form av en webløsning. Webløsningen lar investorer enkelt sjekke markedsindikatorer, fremskaffe grafer og finne frem nøkkelinformasjonen de trenger.

Til forskjell fra meglerhus, er BCA Research avhengige av at deres analyser ikke slår feil. Hvis ikke, mister de kunder. Derfor kan du regne med at analysene deres er gode og objektive, samt gir god innsikt for hvordan det går med investeringene dine fremover.

7. Bransjesider du bør følge som investor

Investerer du i spesifikke bransjer, vil du gjerne følge med på hvordan den økonomiske tilstanden i respektive bransje er. Derfor finnes det en rekke bransjesider som spesialiserer seg på sektornyheter. Under følger en oversikt over noen populære bransjesider:

Nettside Bransje
Bygg.no Bygg og anlegg
Intrafish.no Sjømatnæring, særlig laks
Kampanje.com Medie- og kommunikasjonsbransjen
Sysla.no/offshore Norsk offshore
Upstreamonline.no Olje og gass, globalt men også regionalt

8. Investorforum

Forum som Sumzero, Aksjeforum, Shareville kobler sammen investorer som deler investeringstips og -ideer. Sumzero er spesielt rettet mot aksjemarkedet og er av god kvalitet. Det krever også medlemskap. Mange av artiklene er ofte skreddersydd for hedgefond, som er investeringsfond med veldig frie mandater. Dette innebærer at man kan tjene på både oppgang og nedgang i aksjemarkedet.

Shareville på sin side er Nordens største sosiale handelsforum for aksjer og fond. Her kan du se andre investorers porteføljer som de deler, og hente tidvis gode ideer. Tjenesten er levert av Nordnet og er gratis.

Aksjeforum er en Facebook-gruppe med over 17 000 medlemmer som jevnlig diskuterer aksjer og investeringsmuligheter. Aktiviteten er høy og det går fort å få svar på ting du lurer på, eller starte en diskusjon om en aksje.

Illustrasjonsbilde som viser investorforum

Bilde: Investorforumene kobler sammen investorer som ønsker å dele sine investeringsideer og -strategier.

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.