Wealth Management, eller formuesforvaltning som det heter på godt norsk, er den eldste og mest tradisjonsrike formen for bankrelasjoner. I dette innlegget forklarer vi hva Wealth Management innebærer, og hvordan du går frem for å finne riktig rådgiver.

Dette innlegget er del 2 av Formuesguiden, og tar for seg Wealth Management som er forbeholdt de med inntekt eller formue over 10 millioner kroner. I del 1 omtaler vi Private Banking, som er forbeholdt de med formue mellom 2 og 10 millioner.

Klikk her dersom du heller ønsker å få tilsendt hele Formuesguiden på e-post.

I oversikten under ser du hvilke seksjoner dette innlegget er delt inn i. Dersom du vil hoppe direkte til en seksjon, er det bare å klikke på denne.

I. Wealth Management eller Private Banking?
II. Hvordan går jeg frem for finne riktig Wealth Management-program?
    a. Trenger jeg bedre rådgivning?
    b. Er rådgiveren til å stole på?
    c. Hvilke aktører finnes det?
    d. Hvilke tilleggstjenester får jeg utover vanlige Private Banking-program?
    e. Hvor mye koster Wealth Management?
III. Oppsummering og neste steg

FundingPartner driver verken med rådgivning, Private Banking eller Wealth Management. Denne teksten reflekterer dermed kun synspunktene til artikkelforfatteren og ikke FundingPartner som selskap.

I. Wealth Management eller Private Banking?

Wealth Management har røtter tilbake til 1500-tallets Italia, og baserer seg på den nære relasjonen mellom kunde og bankrådgiver. På den tiden var kundene noen av samfunnets viktigste personer, hvilket gjenspeiler seg i dagens høye minimumskrav for å kunne benytte seg av tjenesten. Wealth Management er et program som befinner seg i sjiktet over Private Banking. Har du en formue på over ti millioner kroner er Wealth Management noe som kan passe deg. Det som differensierer Wealth Management fra Private Banking er større grad av personlig service, større omfang av concierge-service og et tettere forhold til din personlige rådgiver. Er du usikker på hva slags program som passer for deg? I tabellen under ser du en oversikt over de typiske kravene til ulike bank- og forvaltningstjenester, hvor en må kunne vise til enten kravet om årlig inntekt eller investerbar formue:

Tabell over ulike programmer tilpasset omtrentlige formuesklasser.

Som kunde blir du viktigere for Wealth Management-tilbyderen din, og derfor er det viktig å velge riktig aktør for deg. Informasjon om hva de ulike aktørene tilbyr er ikke like åpenlyst som ved Private Banking, og derfor er bør du som kunde være mer aktiv i din søken etter riktig aktør.

II. Hvordan velge riktig Wealth Management-program?

Når du kommer til overgangen fra Private Banking til Wealth Management, er det et par spørsmål du bør stille deg:
a) Trenger jeg bedre rådgivning?
b) Er rådgiveren til å stole på?
c) Hvilke aktører finnes det?
d) Hva slags tilleggstjenester får jeg utover vanlige private banking kunder?
e) Hvor mye vil det koste meg å benytte Wealth Management?

a. Trenger jeg bedre rådgivning?

Noen klarer og ønsker å forvalte formuen sin på egenhånd. Samtidig kan en stor formue innebære en del fallgruver og kompleksitet. God rådgivning er dermed alltid et pluss. Med Wealth Management får du ofte tilgang på de beste rådgiverne aktøren har å tilby. Rådgiveren kan produktene inn og ut, og har masse kompetanse. I noen tilfeller vil det være slik at bankens markedsstrateg vil betjene deg. Med disse fordelene kan det være lurt å tenke nok en gang på hvilke behov du har. Hvis du eksempelvis eier en bedrift, kan du få tilgang til mer komplekse bedriftsløsninger når det kommer til finansiering og investering. Wealth Management innebærer også gode finansieringsløsninger for både deg og din familie, når du for eksempel skal kjøpe bolig eller feriehus i dyrere prisklasser. Det viktigste spørsmålet du bør stille deg, er hvorvidt du har oversikt over formuen din. Har du arvet en stor formue og ikke vet hva du skal gjøre med den? Da er det lurt å ta kontakt med et anerkjent Wealth Management-selskap, hvor en senior og du sammen setter opp en optimal investeringsplan og -portefølje.

b. Er rådgiveren til å stole på?

Har du kommet til et anerkjent selskap eller bank, er rådgiveren i hovedsak til å stole på. I likhet med Private Banking, er du som kunde ekstra verdifull for Wealth Management-aktører. Derfor vil de ulike aktørene søke etter å ta vare på deg, og det gjør de ved å gi deg de mange fordelene Wealth Management har å by på. Rådgiver vil aktivt søke etter å finne den beste løsningen for dine behov. Enten det være å investere i ulike fond, ha flere møter med deg på eksklusive arrangementer eller finne gode advokater til deg når det kommer til skatt og arverett. Det er likevel et par ting du bør være observant på. For å finne riktig rådgiver bør du sjekke hvilke referanser rådgiveren har og hvilken bakgrunn personen har. Du bør også undersøke forslagene til rådgiveren med tanke på totale kostnader, likviditeten til produktene samt hvor diversifisert porteføljen er. Det er sjeldent det mest avanserte er det beste, og dersom rådgiver for eksempel kun foreslår indeksfond bør du forsikre deg om at rådgiveren i det minste foreslår de billigste fondene. En ren indeks-strategi burde også få varsellampene til å blinke, da dette er noe du relativt enkelt kunne satt opp selv gjennom for eksempel KLP til en langt lavere kostnad. Rådgiver bør også ha oversikt over hva dine interesser er. Er du for eksempel opptatt av shipping, vil rådgiver søke etter å gi deg de beste rådene når det kommer til det å investere i shipping, og gjerne også en markedsanalyse av shippingsektoren. Gjør rådgiver dette, er det en indikator på at rådgiveren jobber hardt for deg og er til å stole på.

FundingPartner sender jevnlig ut nyttige investeringstips og -muligheter. Klikk her for å motta dem.

Får du en helhetlig oversikt over forslaget rådgiver presenterer, er dette en pekepinn på at rådgiver er til å stole på.

c. Hvilke aktører finnes det?

Wealth Management er ikke like utbredt i Norge, som det er i det store utland. Derfor er det begrenset med hvor mange norske aktører det finnes i Wealth Management-bransjen. Eksempler derimot på norske aktører er Danske Bank, DNB, Formuesforvaltning, Gabler Wassum, Grieg Investor og Nordea. Finansmagasinet Euromoney har også en årlig oversikt over hvilke aktører som er rangert best etter konkurrentenes syn. I Norge er det DNB som inneholder førsteplassen for de fleste kategoriene. Listen til Euromoney er også god oversikt over hvilke formues klasser de ulike aktørene opererer i og er best innen, samt den kan gi en pekepinn på hvilke aktører som markerer seg i utlandet dersom du ønsker en mer internasjonal aktør. Når du velger rådgiver, bør du tenke gjennom om du ønsker å bruke en uavhengig aktør eller en tradisjonell bank. Som forklart i del 1 av denne guiden, vil en bankrådgiver som regel kun anbefale deg å kjøpe produkter som er tilknyttet banken selv. En uavhengig rådgiver vil derimot ha mye større frihet i valg av investeringsprodukter.

d. Hva slags tilleggstjenester får jeg utover vanlige private banking-program?

Wealth Management-program inkluderer eksklusiv arrangementer. Programmet innebærer også et tett bånd til din personlige rådgiver. Formålet er at kunden skal kunne se på rådgiveren som en fortrolig sparringspartner kunden kan henvende seg til når som helst. Det er ellers vanlig at rådgiver inviterer kunden ut på eksklusive middager, konserter eller fotballkamper for å skape en langsiktig god relasjon. Andre arrangementer kan være investormøter med representanter fra ulike fond, der kunden får bedre innsyn i hvem som egentlig forvalter fondene. Eksklusive arrangementer er tidkrevende. Som potensiell kunde, må du dermed vurdere hvilke av disse arrangementene som er verdt din tid. Arrangementene er eksklusive av den grunn at de skal tilføre deg noe mer som kunde. Derfor bør rådgiver peke ut arrangementer som er viktige for deg som kunde, etter hvilke behov du har, og søke etter at dere sammen går på disse arrangementene.

Å knytte et tett bånd med rådgiver er ekstremt viktig. Sett av tid til en middag og bli bedre kjent, det bedrer både kommunikasjon og forståelse for hverandre som personer.

e. Hvor mye koster Wealth Management?

Som ved alle kundeprogrammer, er det en kostnad tilknyttet Wealth Management-programmet. Mange av kostnadene er tilknyttet det skreddersydde tilbudet du som kunde har fått. Noen kostnader finnes i form av honorar til rådgiver, eller timebetaling rådgiver tar. Det finnes ingen enkel oversikt over hvor mye de ulike aktørene koster. Når du leter etter Wealth Management-program, bør du derfor søke etter de selskapene som er mest åpne når det gjelder kostnader. Connectum opplyser at de tar 0,5-1 % av verdien på den porteføljen de forvalter for deg, gitt at du har en formue over 10 millioner. Noe som betyr at en årlig betaler minimum 50 000 – 100 000 kr i årlige kostnader, avhengig av total forvaltet formue. Dette er i tråd med den generelle bransjenormen som ligger mellom 0,6-1 %. I møte med rådgiver bør du spesifikt spørre om hvilke kostnader som er forbundet med Wealth Management-programmet. Ta en forhåndssjekk med noen som har benyttet seg av det samme potensielle programmet, og se om aktøren er ærlig om kostnadene. Hvis aktøren ikke er ærlig, bør du ikke ta imot tilbudet. Da kan du trekke paralleller og vurdere om tilleggstjenestene virkelig er verdt kostnadene.

III. Oppsummering og neste steg

Fordelene er mange ved Wealth Management, og det er noen feller du kan gå i når du skal velge din formuesforvalter. For å velge formuesforvalteren som passer deg best, bør du ha god kjennskap til både deg selv og dine behov, samt forsikre deg om at Wealth Management-aktørene faktisk er ute etter å oppfylle dine finansielle behov. Kort fortalt er det smart å gjøre noe grunnleggende arbeid innledningsvis ved valg av aktør og følge et par enkle trinn. Møt alle de potensielle Wealth Management-aktørene du føler kunne passet deg. Vær tydelig på hva du ønsker og trenger hjelp til. Deretter bør du vektlegge helheten av tilbudet, spørre dem ut om kostnader, og viktigst av alt; se på relasjonen du knytter til rådgiver. Sjekk gjerne referanser på Wealth Management-tilbyderne, og spør bekjente om de har hatt erfaring med spesifikke selskaper.

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.