Aksjonærregisteroppgaven er ment for å rapportere alle hendelser knyttet til aksjer i et selskap. Oppgaven har frist til 31. januar via Skatteetatens aksjeregister. Om du fyller ut oppgaven feil kan det få alvorlige konsekvenser for både din og bedriftens økonomi.

Klikk på et av temaene nedenfor for å hoppe direkte til det relevante temaet

1. Hva består aksjonærregisteroppgaven av?
2. Hvilke konsekvenser får du dersom du ikke leverer aksjonærregisteroppgaven tidsnok?
3. Trenger du eksterne aktører for å levere inn aksjonærregisteroppgaven?

1. Hva består aksjonærregisteroppgaven av?

Som regel vil aksjonærregisteroppgaven være ferdigutfylt i det du åpner den i Altinn. Oppgaven består av to deler, hvorav den første delen er nokså standard med hvilken rolle du representerer, selskapsopplysninger og så videre. Del to er derimot viktig at du går gjennom nøye.

I del to er det viktig at du foretar korrekte endringer dersom du har utbetalt utbytte. Det er også viktig at du rapporterer inn om det har blitt utstedt nye aksjer, solgt aksjer eller gjort andre endringer i eierskapsstrukturen i selskapet. Skatteetaten har på sine nettsider en utfyllende eksempel-mal på hvordan endringene skal føres, og i hvilke tilfeller. Eventuelle endringer har en direkte konsekvens for aksjonærene i selskapet, og har betydning for deres skatt.

For lite tid til å ta hånd om aksjonærregisteroppgaven selv? Da kan det være nyttig å ha regnskapsfører. Les mer om hvordan du velger riktig regnskapsfører her.

2. Hvilke konsekvenser får du dersom du ikke leverer aksjonærregisteroppgaven tidsnok?

Hvis du ikke leverer inn aksjonærregisteroppgaven tidsnok vil det medføre konsekvenser. For det første, vil det føre til at private aksjonærer blir nødt til å fylle ut skattepliktige beløp i skattemeldingen sin, samt beregne disse. Det vil i praksis si at aksjonærene må utføre unødvendige og kompliserte beregninger.

For det andre, vil selskapet du skal levere aksjonærregisteroppgave for, måtte betale tvangsmulkt. Tvangsmulkten er beregnet å være et rettsgebyr per dag fristen er gått ut for å levere inn oppgaven. I 2019 er rettsgebyret på 1 150 kroner per dag, og maksgrensen er på 50 rettsgebyr. I praksis vil dette si at selskapet kan betale opptil 57 500 kroner i unødvendige kostnader.

En tredje konsekvens av å ikke levere aksjonærregisteroppgaven tidsnok, er at du ikke får mulighet til å levere en ny oppgave inntil du har fylt ut den forrige. En måte du kan unngå alle disse konsekvensene på, er å levere inn aksjonærregisteroppgaven så snart du har tallene klare. Oppgaven er åpen for innsendelse når som helst, og Skatteetaten tar utgangspunkt i den siste versjonen når de beregner skatt for aksjonærer.

Illustrasjonsbilde av at når man ikke leverer aksjonærregisteroppgaven i tide så kaster du penger i bosset.

Illustrasjonsbilde: Å utsette innsendingen av aksjonærregisteroppgaven kan bli dyrt. Etter hvert som tvangsmulkten kommer inn, er det som å kaste penger i søppelet.

Vil du vite når andre rapporteringsfrister er, og hvordan du rekker dem? Les mer her.

3. Trenger du eksterne leverandører for å levere aksjonærregisteroppgaven?

Regnskapsfører kan levere aksjonærregisteroppgaven, men du kan også levere den selv om du vil spare kostnader. Så lenge personen som leverer inn oppgaven har en av følgende selskapsroller via Altinn, kan vedkommende levere aksjonærregisteroppgaven:

  • Ansvarlig revisor
  • Revisormedarbeider
  • Regnskapsfører m/u signeringsrett
  • Regnskapsmedarbeider
  • Utfyller/innsender
  • Begrenset signeringsrett

Dette innebærer at de eneste reelle alternativene for eksterne aktører er enten regnskapsselskaper eller revisorer. Regnskapssystem som Fiken og Tripletex kan dermed ikke levere dette inn automatisk. Systemene kan derimot være til hjelp for å finne frem de nødvendige tallene.

Når du skal avgjøre om du skal ha en ekstern aktør eller ikke for å levere inn aksjonærregisteroppgaven, bør du ta en avveining på hvor mye tid du selv har. Har du allerede en revisor eller regnskapsfører i selskapet, tyder dette på at selskapet er komplekst nok til at det lønner seg å delegere oppgaven videre. Det viktigste er å unngå tvangsmulkten, samt gjøre en avveining på kostnadene en ekstern regnskapsfører fører med seg.

Oppsummering

Aksjonærregisteroppgaven skal i utgangspunktet kun endres på dersom det oppstår endringer i aksjeforholdene samt ved utbetaling av utbytte. Det aller viktigste å huske på er å levere oppgaven med riktige endringer tidsnok, slik at du unngår både unødvendige kostnader og komplikasjoner for aksjonærene. Til slutt er det heller ikke nødvendig å delegere innrapporteringen av aksjonærregisteroppgaven til eksterne selskap, med mindre selskapet ditt ikke er for komplekst.

Les også: Slik får du støtte fra SkatteFUNN

Bilde av at du må planlegge godt for å rekke å levere aksjonærregisteroppgaven i tide.

Illustrasjonsbilde: Med strukturert planlegging er det ikke vanskelig å rekke fristen for aksjonærregisteroppgaven.

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.