Invester i bedriftslån

Flow Group Norge AS

VVS-konsern med ordrereserve på 260 millioner kroner ønsker å øke sin arbeidskapital

%

Lånebeløp: 5 000 000 kr
Rente: 10%
Varighet: 36 mnd
Risikoklasse: B

Tid igjen

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Fyrhuset Kuba

Oppkjøp av lønnsom bar i Oslo

%

Lånebeløp: 500 000 kr
Rente: 7%
Varighet: 18 mnd
Risikoklasse: A

Tid igjen

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Bjørkelid Panorama AS

Eiendomsselskap utenfor Bergen søker toppfinansiering for trinn én av et større eiendomsprosjekt. Åtte av tolv leiligheter er allerede forhåndssolgt.

%

Lånebeløp: 5 000 000 kr
Rente: 9,5%
Varighet: 18 mnd
Risikoklasse: B

Tid igjen

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Alle våre lån er fulltegnet for øyeblikket

Registrer deg på plattformen og få beskjed så snart vi legger ut nye lån.

Hvorfor investere i bedriftslån gjennom FundingPartner?

Investeringer i crowdlending kan gi høye renter

Oppnå høye renter med faste betalinger

Du kan få mellom 5 og 20 % rente per år

Hos FundingPartner velger du selv hvilke lån du vil investere i
Vi analyserer, du velger

Vi analyserer hvert selskap som legges ut. Du velger selv hvor mye og til hvem du vil låne

Spre risikoen på investeringene dine
Få tilgang til en ny type investeringer

Spre risikoen i porteføljen din ved å investere i norske bedriftslån til gode renter sammen med andre långivere

Å investere via FundingPartner skaper vekst i økonomien
Vær med å skape lokale arbeidsplasser

Vær med å finansiere norske selskaper slik at de kan vokse og skape arbeidsplasser

FundingPartner har formidlet ti lån på totalt 18 800 000 kr, til 460 ulike investorer

Crowdlending har i Europa gitt svært god avkastning de siste årene. Gjennom FundingPartner får jeg de samme investeringsmulighetene her hjemme.

Magnus Berg, Analytiker

Slik jobber vi for å sikre gode lån på plattformen

Risikovurdering er det viktigste vi gjør. Før et lån gjøres tilgjengelig for våre investorer, må hvert selskap gjennom vår grundige seleksjonsprosess.

De selskapene som består minstekravene våre analyseres gjennom vår spesialutviklede rentemodell. Her ser vi blant annet på kvantitativ data som regnskap, og budsjetter, samt kvalitativ data som for eksempel ledelsens kompetanse.

Til slutt må hvert enkelt lån analyseres og godkjennes av kredittkomitéen vår, som har tung erfaring fra ledende finansinstitusjoner som ABG Sundal Collier, NBIM og Goldman Sachs.

Disse spørsmålene stiller vi oss selv når vi vurderer rente

Når man skal vurdere hva som er riktig rente på et lån er det særlig to ting som er viktig. Det første er sannsynligheten for at selskapet ikke klarer å tilbakebetale lånet sitt. Her er det viktig å se på hvor godt drevet bedriften er, og undersøke hvorvidt selskapet vil være i stand til å tilbakebetale lånet i ulike scenarier, for eksempel i nedgangstider.

Videre vurderer vi hvor mye verdi som er mulig å hente ut av selskapet dersom det misligholder gjelden sin. Noen lån vil ha mye sikkerhet, og dermed langt mindre sannsynlighet for å tape penger ved mislighold. I tilfeller uten sikkerhet har du som långiver fremdeles krav på å få penger før selskapets aksjonærer.

Vi vil på plattformen legge ut nøkkelmomenter fra vår analyse, samt legge frem finansielle tall og viktig informasjon om hvert aktuelle selskap.

Som låneformidler har FundingPartner ingen aktiv rolle i lånet, og våre honorarer er helt uavhengig av rente eller risiko på et lån. På den måten sikrer vi vår uavhengighet og at betingelsene på plattformen er rettferdige.

Ledende samarbeidspartnere gir økt sikkerhet

Vi gjør vårt ytterste for å sile ut selskap vi tror kan komme til å misligholde lånet sitt. Likevel er det alltid en risiko forbundet med å investere i lån, og i verste fall kan hele beløpet du har investert tapes. Om et selskap misligholder gjelden sin vil Lindorff Capital overta innkrevingen av lånet. De er regnet som Nordens beste aktør innen gjeldsinnkreving, og får kun betalt en andel av hva de klarer å kreve inn på vegne av deg.

1 % betalingshonorar

Trekkes fra utlånt beløp. Ved for eksempel 16 % rente, får du utbetalt 15 %, mens 1 % går til FundingPartner.

Skatt

Vi rapporterer din skatt automatisk til Skatteetaten. Rentene dine vil skattleges årlig, og skattesatsen er 23% i 2018.

Vil du ha mer informasjon?

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og få mer informasjon om konseptet, samt aktuelle lån.


Here should be the message