En bedre måte å investere på

FundingPartner gir deg muligheten til å investere i lån til norske bedrifter,
i bytte mot 5-20% rente*.

*Husk at rente ikke er noen garanti for avkastning, og at alle investeringer er utsatt for tapsrisiko.

Aktuelle lån

173 millioner

Totalt investert beløp

60

Lån

8 000

Investorer

< 1 dag

Gjennomsnittlig tid for å
fylle et lån

Hvorfor investere i bedriftslån gjennom FundingPartner?

Investeringer i crowdlending kan gi høye renter
Oppnå høye renter med faste betalinger

Du kan få mellom 5 og 20 % rente per år

Hos FundingPartner velger du selv hvilke lån du vil investere i
Vi analyserer, du velger

Vi analyserer hvert selskap som legges ut. Du velger selv hvor mye og til hvem du vil låne

Spre risikoen på investeringene dine
Få tilgang til en ny type investeringer

Spre risikoen i porteføljen din ved å investere i norske bedriftslån til gode renter sammen med andre långivere

Å investere via FundingPartner skaper vekst i økonomien
Vær med å skape lokale arbeidsplasser

Vær med å finansiere norske selskaper slik at de kan vokse og skape arbeidsplasser

Hvem kan bli investor?

Du kan bli investor som privatperson eller holdingselskap. Registrering er helt gratis og uforpliktende.

Alle investorer må:

 • Ha norsk bankkonto
 • Ha bankID
 • Være myndig

Registrer deg som investor

Flere tusen investorer har allerede registrert seg

Om jeg kan følge med på noen realisere sine drømmer, samtidig som jeg får god avkastning, så er det et kjempepluss
Christoffer Pettersen, Managing Partner i AVO Consulting
Når jeg investerer via FundingPartner er det fordi jeg søker muligheter som både er mer risikable, men som dermed også gir bedre muligheter til høy avkastning
Stefan Slemdal, Head of Equity Capital Markets
Crowdlending har i Europa gitt svært god avkastning de siste årene. Gjennom FundingPartner får jeg de samme investeringsmulighetene her hjemme
Magnus Berg, Analytiker

Slik jobber vi for å sikre gode lån på plattformen

Grovsiling
Risikovurdering er det viktigste vi gjør. Før et lån gjøres tilgjengelig for våre investorer, må hvert selskap gjennom vår grundige seleksjonsprosess

Rentemodell
De selskapene som består minstekravene våre analyseres gjennom vår spesialutviklede rentemodell. Her ser vi blant annet på kvantitativ data som regnskap, og budsjetter, samt kvalitativ data som for eksempel ledelsens kompetanse

Kredittkomite
Til slutt må hvert enkelt lån analyseres og godkjennes av kredittkomiteen vår, som har tung erfaring fra ledende finansinstitusjoner som ABG Sundal Collier, NBIM og Goldman Sachs

Slik vurderer vi rente

Alle rentevurderinger bygger på to spørsmål:
Hva er sannsynligheten for at selskapet misligholder gjelden sin,
og hvor mye taper du dersom dette skulle skje?

Under ser du noen av spørsmålene vi stiller oss i vurderingen av et selskap:

Sannsynligheten for mislighold

 • Er bedriften veldrevet?
 • Hvor utsatt er bedriften i økonomiske nedgangstider?
 • Hvilken erfaring har ledelsen?
 • Er bedriften lønnsom?
 • Hvor solid er bedriftens økonomi?

Tap hvis mislighold

 • Hvor mye sikkerhet er det?
 • Hvor gode er eventuelle garantier?
 • Hvilke eiendeler eier bedriften?
 • Hvor mye gjeld har bedriften fra før av?

For hvert lån vil det publiseres en risikovurdering, samt en beskrivelse av selskapet og dets finansielle tall.

Som låneformidler har FundingPartner ingen aktiv rolle i lånet, og våre honorarer er helt uavhengig av rente eller risiko på et lån.

Ledende samarbeidspartnere gir økt sikkerhet

Vi gjør vårt ytterste for å sile ut selskap vi tror kan komme til å misligholde lånet sitt. Likevel er det alltid en risiko forbundet med å investere i lån, og i verste fall kan hele beløpet du har investert tapes. Om et selskap misligholder gjelden sin vil vår inkassopartner overta innkrevingen av lånet. Inkassopartneren får betalt en andel av beløpet de klarer å kreve inn på vegne av deg. Les mer om hvordan dette fungerer her.

Hvor mye koster det?

Gratis registrering
Å registrere seg som investor er helt gratis og uforpliktende. Du investerer kun i de lånene du selv ønsker.

1 % betalingshonorar
Trekkes fra utlånt beløp. Ved for eksempel 16 % rente, får du utbetalt 15%, mens 1% går til FundingPartner.

Skatt
Vi rappoterer dine renteinntekter automatisk til skatteetaten. Renteinntekter i Norge skattelegges på årlig basis.

Vil du ha mer informasjon?

Registrer deg for tips om hvordan andre bedrifter lykkes med å få lån, og gratis verktøy som likviditetsbudsjett.


Here should be the message