Invester i norske bedriftslån

K

Invester i lån vurdert av vårt eget analyseteam med erfaring fra ledende investeringsbanker og forvaltningsmiljøer

Hvorfor investere i bedriftslån gjennom FundingPartner?

Investeringer i crowdlending kan gi høye renter
Oppnå høye renter med faste betalinger

Du kan oppnå mellom 5 og 20% avkastning per år

Hos FundingPartner velger du selv hvilke lån du vil investere i
Vi analyserer, du velger

Vi analyserer hvert selskap som legges ut. Du velger selv hvor mye og til hvem du vil låne

Spre risikoen på investeringene dine
Få tilgang til en ny type investeringer

Spre risikoen ved å investere i norske bedriftslån til gode renter sammen med andre investorer

Å investere via FundingPartner skaper vekst i økonomien
Vær med å skape lokale arbeidsplasser

Vær med å finansiere norske selskaper slik at de kan vokse og skape arbeidsplasser

Registrer deg på 5 minutter

FundingPartner har det beste og mest solide teamet i Norge på crowdlending. Det gir meg som investor trygghet å vite at jeg kan stole på vurderingene de gjør.

Rolf Assev, Partner i Startuplab

Rolf Assev anbefaler å investere via FundingPartner

Slik investerer du

En brukervennlig investorportal gjør det enkelt å investere via FundingPartner
Åpne investeringskonto hos FundingPartner
Åpne konto på 5 minutter

Opprett en konto på 5 minutter. Overfør deretter penger fra din bankkonto eller via VIPPS til din FundingPartner-konto.

Invester i de lånene du selv vil
Velg ut hvem du vil låne til

Spre risikoen ved å fordele investeringene dine på flere lån og selskapene du liker. Hver måned får du tilbake avdrag og 5-20% rente.

Få utbetalt renter og avdrag hver måned
Motta faste innbetalinger

Motta månedlige avdrag og renter fra bedriftene du har lånt til. På portalen har du alltid oversikt over dine investeringer og innbetalinger.

Slik jobber vi for å gi deg bedre avkastning

Vår viktigste jobb er å sikre at du får en god risikojustert avkastning. Dette oppnår vi ved at vi setter en rettferdig og riktig rente på hvert lån vi legger ut.

Å vurdere risiko er det aller viktigste vi gjør. Derfor har vårt team bakgrunn fra ledende investeringsbanker og forvaltningsmiljø, som Swedbank, NBIM (Oljefondet), UBS og Goldman Sachs. Før et bedriftslån blir akseptert på plattformen vil vi analysere 37 variabler i vår spesialutviklede kredittmodell. Til slutt må dette også godkjennes av en egen kredittkomité.

Modellen vår er unik ettersom vi kombinerer de ”tradisjonelle” kvantitative variablene med kvalitative variabler som er dokumentert gjennom internasjonal forskning. I figuren under ser du noen av de tingene vi sjekker før vi setter rente.

Videre vurderer vi hvor mye verdi som er mulig å hente ut av selskapet dersom det misligholder gjelden sin. Noen lån vil ha mye sikkerhet, og dermed langt mindre sannsynlighet for å tape penger ved mislighold. I tilfeller uten sikkerhet har du som långiver fremdeles krav på å få penger før selskapets aksjonærer. Under ser du hvordan vi deler risiko inn i ulike karakterer, og hvilken rente vi setter til ulik risiko.

Kredittmodellen vår svarer på to sentrale spørsmål

Når man skal vurdere gjeld er det særlig to ting som må vurderes. Det første er sannsynligheten for at selskapet ikke klarer å tilbakebetale lånet sitt. Her er det viktig å se på hvor godt drevet bedriften er, og undersøke hvorvidt selskapet vil være i stand til å tilbakebetale lånet i ulike scenarier, for eksempel i nedgangstider.

Videre vurderer vi hvor mye verdi som er mulig å hente ut av selskapet dersom det misligholder gjelden sin. Noen lån vil ha mye sikkerhet, og dermed langt mindre sannsynlighet for å tape penger ved mislighold. I tilfeller uten sikkerhet har du som långiver fremdeles krav på å få penger før selskapets aksjonærer. Under ser du hvordan vi deler risiko inn i ulike karakterer, og hvilken rente vi setter til ulik risiko.

Skatt og kostnader

1% forvaltningshonorar

Trekkes automatisk fra investert beløp. Ved for eksempel 16% rente, får du utbetalt 15%.

Skatt

Vi rapporterer din skatt automatisk til Skatteetaten.

Vi lanserer snart!

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og følg oss frem mot lansering. Da vil du være blant de første som får investere i crowdlending via FundingPartner.


Here should be the message