Invester i norske bedriftslån og få 5-20% rente

Invester i lån vurdert av vårt eget analyseteam med erfaring fra ledende investeringsbanker og forvaltningsmiljø. Få tilbakebetalt renter og avdrag hver måned.

FUNDINGPARTNER HAR VÆRT OMTALT I: 

Slik fungerer det:

Gjennom FundingPartner kan du låne penger til små- og mellomstore bedrifter i bytte mot 5-20% rente. Du velger selv hvilke bedrifter du ønsker å gi lån og minste investeringsbeløp er 1 000 kroner. Etter at du har investert vil du hver måned få utbetalt renter fra bedriften. Alle bedrifter som legges ut på plattformen blir nøye vurdert av vårt analyseteam, som har bakgrunn fra ledende investeringsmiljøer som ABG Sundal Collier, Goldman Sachs, Swedbank og NBIM (Oljefondet). 

Oppnå høye renter med faste betalinger

Du kan få mellom 5 og 20% rente per år. 

*Merk at faktisk avkastning kan variere, da alle investeringer innebærer risiko

Vi analyserer, du velger

Vi analyserer hvert selskap som legges ut. Du velger selv hvor mye og til hvem du vil låne.

Få tilgang til en ny type investeringer

Spre risikoen på investeringene dine ved å investere i norske bedriftslån til gode renter, sammen med andre investorer.

Crowdlending har i Europa gitt svært god avkastning de siste årene. Gjennom FundingPartner får jeg de samme investeringsmulighetene her hjemme.

Magnus Berg

Analytiker i Skeiegroup

Se aktuelle lån

FundingPartner AS er regulert av Finanstilsynet med tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og er registrert som låneformidler.  © 2018


Slik jobber vi for å gi deg best mulig avkastning

Risikovurdering er det viktigste vi gjør. Før et lån gjøres tilgjengelig for våre investorer, må hvert selskap gjennom vår grundige seleksjonsprosess.

De selskapene som består minstekravene våre analyseres gjennom vår spesialutviklede rentemodell. Her ser vi blant annet på kvantitativ data som regnskap, og budsjetter, samt kvalitativ data som for eksempel ledelsens kompetanse.

Til slutt må hvert enkelt lån analyseres og godkjennes av kredittkomitéen vår, som har tung erfaring fra ledende finansinstitusjoner som ABG Sundal Collier, NBIM og Goldman Sachs.

Slik velger vi ut selskap som får søke lån via plattformen

  • Positivt driftsresultat
  • 2 år historikk
  • Evt. sikkerhet
  • Årsregnskap
  • Budsjett
  • Likviditet
  • Kredittscore
  • Ordrebok
  • Vurdering av ledelse og nøkkelansatte
  • Industrianalyse

Her siler vi ut de selskapene som ikke tilfredsstiller våre minimumskrav

Rentemodellen inneholder 37 kvalitative og kvantitative variabler

Se aktuelle lån

Lånet vurderes deretter av en rentekomité hvor det sitter medlemmer med tung erfaring fra kredittanalyse og bank

Få tilsendt mer informasjon og aktuelle lån gjennom vårt nyhetsbrev

Lyst til å lære mer?

For meg var det enkelt - god avkastning og en flott mulighet til å spre risiko. I tillegg er det positivt å kunne bidra til at selskaper kan lykkes med sine ideer.

Nina Halleraker 
Produktekspert If Skadeforsikring

Hvem låner via FundingPartner?

Yachts & Property Management 
Beløp: 1 300 000
Rente: 10%
Varighet: 36 mnd

Yachts & Property Management er datterselskap av det raskt voksende reiselivsselskapet Pukka Travels. De lånte i september 2018 1,3 millioner kroner via FundingPartner for å finansiere 50% av en katamaran de bruker turistopplevelser i Tromsø-området. Lånet er sikret med pant i båten, og selskapet har i 2018 opplevd 300% vekst.

Villapartner GB AS er et prosjektselskap som høsten 2019 skulle igangsette bygging av byggetrinn to på et eiendomsprosjekt i Holmestrand. Selskapet hadde tilbud om bankfinansiering, men var villig til å betale en høyere rente for å unngå krav om forhåndssalg og salg av tidligere bygde boliger tilknyttet prosjektets første byggetrinn. På den måten unngikk selskapet å måtte utsette prosjektet i 2-6 måneder. Investorene får 10,5% rente og lånet er sikret med 1. prioritet pant. 

Villapartner Gb AS
Beløp: 14 000 000
Rente: 10,5%
Varighet: 12 mnd