Som næringsdrivende er det viktig å ha kontroll på regnskap og offentlige frister. I dette innlegget forteller vi deg alt du trenger å vite.

Vi har laget et oversiktlig årshjul med rapporteringsfrister for bedrifter. Klikk her om du ønsker det tilsendt.

Klikk på et av temaene under for å hoppe rett til det aktuelle teamet.

1. Når og hvordan levere aksjonærregisteroppgave?
2. Når skal jeg levere næringsoppgaven, og hvordan gjør jeg det?
3. Når skal jeg sende årsregnskap til regnskapsregisteret?
4. Når skal du rapportere MVA?
5. Hvilket regnskapssystem bør jeg velge?

1. Når og hvordan levere aksjonærregisteroppgave?

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres senest 31. Januar. Dersom du leverer for sent vil du få dagmulkt på 1049 kr, maksimalt begrenset til 52 450 kr. Dette er med andre ord en viktig frist å overholde.

Aksjonærregisteroppgaven må leveres inn slik at skatteetaten kan oppdatere sitt aksjonærregister, og dermed sikre pålitelige forhåndsutfylte opplysninger i selvangivelsen til personer og selskaper som eier aksjer. Gjennom oppgaven skal du rapportere:

  • Aksjekapital
  • Overkurs
  • Aksjeklasser
  • Antall aksjer
  • Utbytte
  • Aksjonærer
  • Aksjetransaksjoner det siste året
Illustrasjonsbilde som viser noen som utfører aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven kan være tidkrevende om du ikke har oversikt

Oppgaven er i seg selv ganske rett frem å levere, gitt du har oppdaterte opplysninger om selskapet og har løpende rapportert inn eventuelle kapitalendringer til Brønnøysund. Dersom du ikke er 100% sikker på at du har orden på alt om hvem som er aksjonærer, hvilke salg og transaksjoner som er gjort, er det lurt å begynne noen uker før innleveringsfristen slik at du er sikker på at du får levert i tide.

Et annet generelt råd når det gjelder aksjekapital og overkurs i selskapet ditt, er å ha minst mulig aksjekapital og mest mulig overkurs. Det er fordi om du en dag skulle ønske å ta ut kapitalen du har satt inn i selskapet, er det mye lettere å ta ut overkurs enn aksjekapital. Nedsettelse av aksjekapital krever generalforsamlingsvedtak og har langt flere formalia-krav en nedsettelse av overkurs, og er dermed mindre hensiktsmessig om du ønsker fleksibilitet.

Aksjonærregisteroppgaven fyller du ut her

2. Når skal jeg levere inn næringsoppgave og hvordan gjør jeg det?

Næringsoppgaven skal leveres sammen med skattemeldingen via Altinn innen 31. mai, og er en rapportering av selskapets inntekter, utgifter og eiendeler. Før du begynner å fylle ut næringsoppgaven, kan det være lurt å ferdigstille årsregnskapet, slik at du har alle tall du trenger.

Hvis du ikke tror du rekker fristen, kan du levere en søknad om å få utsatt fristen med én måned. Da fyller du ut skjema RF-1114. Det er vanlig å få utsatt leveringsfristen, og om du ikke har årsregnskapet klart innen 31. mai er det helt klart bedre å utsette leveringsfristen og ferdigstille regnskapet før du begynner med rapporteringen.

Illustrasjonsbilde som viser næringsoppgave og skattemelding

Både næringsoppgaven og skattemeldingen er sterkt forbundet med masse papirarbeid

Å levere næringsoppgave og skattemelding kan oppleves som et virvar av ulike skjemaer og papirer, og å finne frem til riktig skjema kan ofte ta lang tid. Dette kan enkelt oppsummeres i to alternativer:

Alternativ 1: Skattemelding med næringsoppgave 1 eller 2.

Denne metoden er den mest brukte, men også en ganske krevende metode med mange skjema og spørsmål. Kort oppsummert må du fylle ut skattemeldingen du får tilsendt som personlig næringsdrivende (RF-1030), og legge ved Næringsoppgave 1 eller 2. Næringsoppgave 1 gjelder enkeltpersonsforetak eller ANS/DA, mens Næringsoppgave 2 gjelder AS, og er dermed den mest aktuelle for de fleste.

Næringsoppgave 2 er et ganske tungvint skjema, da dette er tilpasset alle tenkelige typer selskaper, fra store oljeselskaper og rederier til små entreprenørbedrifter. Med andre ord er dette alternativet tungvint og tidkrevende, men for mange likevel nødvendig.

Dersom du skal rapportere Næringsoppgave 1 eller 2 kan det være å bruke et regnskapssystem som f.eks. Visma eAccounting, hvor denne rapporteringen skjer gjennom regnskapssystemet og dermed går mye enklere enn via skatteetatens eget skjema. Merk at dette ofte er en tilleggstjeneste som koster penger i tillegg til regnskapssystemet. For Visma eAccounting er tillegget 89 kr per måned.

Alternativ 2: Skattemelding og næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt er en lite kjent løsning. Hvorfor det er slik er et mysterium, all den tid næringsrapport skatt er langt enklere å bruke og vil spare deg mye tid. Kort fortalt er dette en næringsoppgave som gjelder foretak med ”forenklede skatteforhold”. Dersom du driver et AS/DA/ANS, og ikke driver med komplisert virksomhet som f.eks. olje, bank og forsikring, borettslag, hotell, drosje, vannkraftverk, eller eier eiendom, verdipapirfondsandeler eller utenlandske aksjer er det definitivt verdt å ta testen på skatteetatens hjemmesider som gir deg svaret på om du kan bruke næringsrapport skatt.

Næringsrapport skatt har langt færre spørsmål enn de tradisjonelle næringsoppgavene. I tillegg har den en god veiledning underveis som hjelper deg å fylle ut skjemaet riktig, samt automatisk avstemming underveis slik at du får feil med en gang du gjør noe feil. Næringsrapport skatt finner du her.

3. Når skal jeg sende årsregnskap til regnskapsregisteret?

Årsregnskap skal sendes til regnskapsregisteret innen 31. juli. Om du ikke leverer innen fristen kan det påløpe et forsinkelsesgebyr på opp til 58 760 kroner. Før du leverer inn årsregnskap er det viktig at du har fått dette godkjent av selskapets generalforsamling. Fristen for å avholde ordinær generalforsamling er 30. juni, og det er vanlig å ha ferdigstilt årsregnskapet til da.

Innrapportering av årsregnskap er veldig likt som næringsoppgave. I og med at begge forutsetter ferdigstilt årsregnskap kan det være mer effektivt å gjøre alt på en gang, istedenfor å ta næringsoppgaven i mai, generalforsamling i juni og regnskapsrapportering i juli. Søk da heller om utsatt innlevering av næringsoppgave og sett av en dag i juni hvor du får alt unnagjort på en gang.

Fikk du en mye bedre bunnlinje enn forventet? Sjekk ut hvordan du velger riktig formuesforvalter.

4. Når skal du rapportere MVA?

MVA skal rapporteres 6 ganger årlig via Altinn. For å rapportere MVA må du være registrert i Merverdiavgiftsregisteret (MVA-registeret), noe du kan gjøre gjennom samordnet registermelding. Dersom omsetningen din er under 1 million, og du har vært registrert i MVA-registeret i ett år, kan du søke om å kun få rapportere MVA én gang per år, da leverer du årstermin 10. mars.

MVA-meldingen har 19 poster, og det desidert enkleste er å finne et regnskapssystem som har automatisk innrapportering av dette for deg.

5. Hvilket regnskapssystem bør jeg velge?

Når du skal se etter regnskapssystem bør du være sikker på at det har funksjonene du behøver og samtidig at det er billig å bruke. Det finnes en rekke ulike regnskapssystem tilpasset ulike behov, og det er verdt å sette seg inn i et par av dem før du fatter endelig avgjørelse. Et viktig spørsmål du bør stille deg er også om du tror selskapet ditt skal vokse mye i fremtiden. I såfall kan det være lurt å velge et skalerbart regnskapssystem som gjør det mulig å vokse uten å måtte bytte regnskapssystem. Typisk ting du bær sjekke er at det finnes regnskapsførere som bruker systemet og at det er lett å koble inn flere personer og kontoer på samme system.

Det er også viktig å forsikre seg om at regnskapssystemet er skybasert. Mange bedrifter praktiserer fremdeles lokal lagring. Dette er svært risikabelt og på sikt langt dyrere enn å lagre det i skyen. Skybaserte regnskapssystemer selges gjerne som en månedlig abonnementstjeneste (Software as a Service). Selv om det kan høres dyrt ut å betale et par hundrelapper i måneden i all evig fremtid, er dette å foretrekke fremfor å betale mye for å kjøpe en programvare. Det er fordi en programvare hvor du betaler alt med en gang sjelden vil oppdatere seg. Den vil dermed gradvis bli utdatert, og du må kjøpe dyre tillegg eller i verste fall måtte bytte ut alt sammen etter et par år. Med en abonnementsbasert tjeneste er du i større grad sikret at den vil oppdateres jevnlig.

De fleste bedrifter velger å sette ut regnskapsfunksjonen til en regnskapsfører. Det kan spare deg for verdifull tid. Likevel er det viktig å ikke tenke at “regnskapsfører håndterer alt det økonomiske”. Da er det lett å miste kontrollen på kostnadene sine, og dermed få redusert lønnsomhet eller i verste fall underskudd. Om du skal ha en regnskapsfører er det derfor viktig at du fremdeles lett kan få oversikt over økonomien i ditt eget selskap og at du kan følge med.

Her er en kjapp gjennomgang av de vanligste skybaserte regnskapssystemene:

Visma (.net og eAccounting)

Visma eAccounting gir bra rapportering

Illustrasjonsbilde av Visma eAccounting. Foto: Skjermdump av demo

Visma er Norges desidert største leverandør av regnskapssystemer. De har flere ulike regnskapssystemer, men de mest kjente skybaserte systemene er Visma.net og Visma eAccounting. Visma.net egner seg primært for større selskaper, og er dermed ikke like relevant. Visma eAccounting er derimot et kjent system som brukes av mange mindre bedrifter. Systemet fungerer både på mobil og på datamaskin, noe som gjør det lett å legge inn bilag i farten når du f.eks. er på reise. I Regnskap Norge sin årlige undersøkelse fra 2017 får derimot Visma eAccounting ganske dårlig score fra brukerne sine, og havner på nest siste plass blant alle skybaserte regnskapssystemer.

Siden Visma leverer regnskapssystemer til både små bedrifter og store konsern, er dette systemet et trygt valg om du forventer at bedriften skal vokse mye og trenger et system som kan tilpasses dine behov. Prisen starter på 99kr per måned for de enkleste funksjonene.

PowerOfffice Go

Illustrasjonsbilde av brukergrensesnittet. Hentet fra nettsidene til PowerOffice Go.

Dette regnskapssystemet har de mest fornøyde brukerne ifølge Regnskap Norge. Det er også et av de mest brukte systemene i Norge. Dermed er systemet godt egnet om du for eksempel vil begynne å føre det selv først, og så gå over på regnskapsfører senere. I likhet med Visma eAccounting fungerer systemet også godt på tvers av mobil og datamaskin.

Poweroffice starter på 1500kr per år for det rimeligste regnskapssystemet, men har mange tilleggskostnader om du for eksempel ønsker lønnsføring, reiseregning osv. Derfor kan det være lurt å holde litt øye med kostnadene når du vurderer systemet.

Tripletex

Etter Visma, er dette det mest brukte regnskapssystemet i Norge. Ifølge Regnskap Norge er brukerne også ganske fornøyde. Tripletex har tre prisnivåer hvor det billigste starter på 159 kroner. I motsetning til Poweroffice er det meste inkludert i de ulike nivåene.

Rapporteringsverktøy fra Tripletex

Illustrasjonsbilde av Tripletex sin programvare. Hentet fra nettsidene til Tripletex.

Du slipper dermed å måtte legge på nye tillegg som f.eks. reiseregninger, og har dermed mer kontroll over kostnadene dine.

24SevenOffice

Dette regnskapssystemet er litt mindre brukt og har litt lavere kundetilfredshet enn Tripletex ifølge Regnskap Norge. I Europa er systemet derimot langt vanligere, og 24SevenOffice var blant de første til å levere et skybasert system.

Fiken

Fiken er et populært system blant småbedrifter i Norge. Totalt sett har systemet lav markedsandel, og i følge Regnskap Norge har det de minst fornøyde brukerne av alle skybaserte systemer. Her er det viktig å huske på at Regnskap Norges undersøkelse primært gjelder regnskapsførere, og din opplevelse om du vil føre regnskapet selv kan være helt annerledes.

Fiken er laget for at du enkelt skal kunne føre regnskapet ditt selv, og hevder selv å gjøre ting så enkelt som mulig for deg. Systemet hjelper også til med å huske rapporteringsfrister i Altinn. Prisen begynner på 149 kroner per måned, men blir fort mye dyrere om du ønsker å legge til integrasjon mot nettbank, lønn og tilsvarende. Siden dette systemet ikke er godt likt blant regnskapsførere er det best å bruke dette dersom du ikke regner med at bedriften din skal vokse mye de neste årene, og ønsker å føre regnskapet ditt selv for å spare kostnader.

RegnskapssystemLaveste månedsprisMarkedsandelBrukertilfredshet
Visma eAccounting99 kr8,6%3,6
PowerOffice Go125 kr6,7%5,1
Tripletex159 kr12,4%4,6
24SevenOffice1098 kr5,7%4,5
Fiken149 kr2,4%2,9

Denne tabellen er basert på Regnskap Norges undersøkelse blant sine medlemmer. For brukertilfredsheten går skalaen fra 1 til 6, hvor 1 er svært lite fornøyd og 6 er svært fornøyd.

Oppsummering

Kort fortalt er det viktig å være på ballen om du driver ditt eget selskap. Sørg for å ha orden på papirene dine og rapporter til offentlige myndigheter i god tid slik at du slipper dagbøter. Om du driver et lite selskap er det ingen dum idé å føre regnskap selv, enten manuelt eller gjennom et regnskapsprogram som vil være en god hjelp i å holde orden. Dette er billig og samtidig tvinges du til å ha oversikt over selskapets økonomi.

Dersom selskapet ditt skal vokse slik at du en dag behøver regnskapsfører er det lurt å velge riktig regnskapssystem fra dag 1. Her er det blant annet viktig å se på pris, brukervennlighet og hvorvidt systemet er brukt av mange regnskapsførere.

Lykke til!

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.