Covid-19-viruset har tatt verden med storm både helsemessig og økonomisk. Myndighetene tilbyr krisepakker, Norges Bank har kuttet styringsrenten, men få snakker om hva bedriftene selv kan gjøre.

– Nå kobles de vanlige økonomiske styringsmekanismene ut, sier Trond Bjørnenak.

Bjørnenak uttaler seg om hva bedrifter kan gjøre under krise.

Uvanlig: Professor Trond Bjørnenak forteller at økonomisk styring ikke blir helt etter boken fremover. Foto: NHH

Han er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) og er ekspert innenfor fagfeltet økonomisk styring. I denne spesielle krisesituasjonen mener han at det er essensielt for beslutningstakere å komme i dialog med samarbeidspartnere.

– Både leverandører og bankene vil nok ha stor forståelse for denne spesielle situasjonen. Nå gjelder det å få god nok likviditet for bedriftene så de overlever krisen.

Kollega og førsteamanuensis Finn Kinserdal sier seg enig.

– Det aller første bedriftsledere må gjøre nå er å finne ut av hvordan krisen påvirker dem. Skaff deg et helhetlig bilde på hvordan bedriftens økonomiske helse står til.

Les også: Slik unngår du likviditetssmell

– Gå i dialog med banken og vis frem tilstanden ved bedriften din

Kinserdal mener at bankene er den beste sparringspartneren bedrifter kan ha for øyeblikket.

– Mange bedrifter har allerede nokså strenge låneavtaler med banken sin, med tanke på krav for egenkapital. Derfor er det viktig å i første omgang få en oversikt over bedriftens økonomi.

Kinserdal uttaler seg om hvilke tiltak bedrifter kan gjøre under krise

Finner en løsning: Kinserdal forteller at dersom bedriften i utgangspunktet ble drevet godt, så vil banken vise mer forståelse. Foto: NHH

Med dette mener Kinserdal at bedriftene må overbevise banken om at driften deres kommer til å normalisere seg igjen etter krisen.

– Hvis det før krisen gikk fint med driften og utviklingen var god, øker sannsynligheten for at banken vil støtte deg. Dette kan for eksempel være ved endring av egenkapitalkravet låneavtalen hadde i utgangspunktet, eller innvilgelse av høyere beløp i kassekreditt.

– Nå løper det ut penger fort

Kinserdal påpeker at ettersom alle er på utkikk etter likviditet, så bør bedriftsledere passe på kostnadene sine.

– Dette er fort mye enklere sagt enn gjort, ettersom faste kostnader som hus- og strømleie ofte er vanskeligere å få kuttet. Likevel anbefaler jeg å gå i dialog med leverandører for en eventuell utsettelse.

Videre forteller Kinserdal at faktureringsrutinene også bør få en gjennomgang.

– Få tak i pengene fra utestående fordringer og behold dem. Disse kan ha enorm betydning nå, og det er særlig fint å kunne vise til noe kontant i boken hvis du skulle søke om eksempelvis kassekreditt.

Til slutt oppsummerer Kinserdal tiltakene bedrifter kan gjøre i 4 steg:

  1. Skaff deg helhetlig oversikt over hvilke poster i bedriften din som blir påvirket av krisen.
  2. Kutt kostnader – start med de variable og deretter faste kostnader.
  3. Krev inn utestående faktura, og skaff deg likviditet.
  4. Snakk med banken. Dersom bedriften din i utgangspunktet gikk bra og klarte å overholde bankens finansieringsvilkår med god margin, så forklarer du dette. Bankene er mest interesserte i å vite om virksomheten til bedriften vil normalisere seg.

Les også: Derfor er likviditet essensielt for å få innvilget lån

Finn Kinserdal har skrevet en kronikk som går mer i dybden på hvilke nøkkeltall som er bedre egnet til å varsle konkursfare. Les hele kronikken hans her.

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.