Det å kjøpe en bedrift kan være veldig spennende og lønnsomt, samtidig er det en del viktige valg man må ta stilling til. I denne guiden vil du få oversikt over hvilke alternativ du har når du skal utføre et oppkjøp, samt en utfyllende veiledning som hjelper deg til å ta de riktige valgene.

I oversikten under ser du hvilke seksjoner dette innlegger er delt inn i. Dersom du vil hoppe direkte til en seksjon, er det bare å klikke på denne.

Oppkjøp, Fusjon eller Innmatskjøp – Hva er forskjellene og hva er fordelene?
I. Hva er oppkjøp?
II. Hva er fusjon?
III. Hva er innmatsskjøp?
Oppsummering og neste steg
8 steg for å utføre et vellykket oppkjøp
1. Har du en god forståelse av hva du vil kjøpe?
2. Slik kan du kartlegge forretningsmodellen
3. Hvordan finne potensielle bedrifter til salgs
4. Bedriftsanalysen – hva burde du se etter?
5. Due Diligence
6. Hvordan finansierer man et oppkjøp?
7. Hva er viktig å tenke på under forhandlingene?
8. Hva skjer etter oppkjøpet?
Oppsummering

Oppkjøp, Fusjon eller Innmatskjøp – Hva er forskjellene og hva er fordelene?

Det er viktig å gjøre gode forhandlinger under et oppkjøp

Bilde: Forhandlinger spiller en viktig rolle når man skal utføre oppkjøp.

Det er flere måter å kjøpe en bedrift på, og hver metode har sine egne fordeler og ulemper. For deg som kjøper vil det være aktuelt å vite om du skal kjøpe opp hele bedriften, deler av bedriften eller kanskje du har lyst til å bli partner i en annen bedrift? I tillegg til disse valgene er det også viktig å vite hvordan du skal finansiere kjøpet. Skal du ta opp lån eller bruke penger fra egen lomme? Vi skal i denne guiden forklare forskjellen mellom de ulike metodene, og forklare hvilke fordeler og ulemper de har for deg som kjøper.

I. Hva er oppkjøp?

Den første måten man kan kjøpe en bedrift på kalles «oppkjøp». Det innebærer at man kjøper opp hele eller deler av bedriften. Det kan være flere grunner til å kjøpe en annen bedrift. Dersom du har en konkurrerende bedrift med store markedsandeler, kan det være en idé å kjøpe opp bedriften for å overta deres markedsandeler og bli en ledende aktør. En annen grunn kan være at den andre bedriften har teknologi eller utstyr som du ønsker til din egen bedrift. Ofte koster det veldig mye å utvikle ny teknologi og det er svært tidskrevende. Dermed kan være enklere å heller kjøpe bedriften som har den teknologien du søker istedenfor å utvikle selv. Da unngår du risiko og sparer mye tid.

I tillegg blir mange bedrifter også kjøpt av personer som ønsker å eie sitt eget firma. Oppkjøp kan også skje fordi du ønsker å ta over de ansatte i et selskap, og dermed utvide din egen bedrift. Samtidig er det viktig å huske på at oppkjøp ofte er dyrt og kan ta lang tid, og du bør være svært bevisst på hva du ønsker å få ut av oppkjøpet.

II. Hva er fusjon?

Den andre måte å kjøpe en bedrift på kalles for «fusjon». Det betyr at to selskaper går sammen til et selskap. For deg som kjøper betyr det at du ikke kjøper opp det andre selskapet. Derimot, så innebærer en fusjon at du slår deg sammen med en annen bedrift, og lager et nytt og større selskap. I et vanlig oppkjøp ville det andre selskapet fått penger etter salget. I en fusjon får heller det andre selskapet aksjer i den nye bedriften. Et eksempel på en fusjon er da Statoil og Norsk Hydros oljevirksomhet fusjonerte og ble til StatoilHydro, som senere ble døpt tilbake til Statoil. Istedenfor at Norsk Hydro fikk penger for å selge oljevirksomheten, fikk de heller aksjer i StatoilHydro tilsvarende deres markedsverdi i forhold til Statoil på det tidspunktet.

Bilde: Fusjon gjør at to blir til en.

Bilde: Fusjonering innebærer at to bedrifter blir til en bedrift.

En av fordelene med fusjon er at det gir selskapene mulighet til å slå seg sammen istedenfor å operere hver for seg. Grunnen til at de synes at en sammenslåing er fordelaktig kan være at det er for krevende å konkurrere mot hverandre. Da er det rett og slett enklere å slå seg sammen og kombinere kreftene. En annen grunn kan være at den ene bedriften er god på en ting, mens den andre god på noe annet. Da vil en sammenslåing kunne skape positive effekter.

En ulempe med fusjon er at det krever stor grad av enighet mellom selskapene. Både i forhold til det forretningsmessige og fremtidsplanene for selskapene. Her må man vite hva man skal selge, hva man skal være god på og forsikre seg om at visjonen og fremtidsplanene er like.

III. Hva er innmatsskjøp?

Den siste metoden kalles innmatskjøp. Dette betyr at du kjøper en bedrifts eiendeler og blir ny eier. Her vil ikke det andre selskapet slutte å eksistere som ved et oppkjøp. Derimot så vil selskapet fungere som før, men de har fått nye eiere av selskapet. Et eksempel er da Boreal Travel kjøpte Birkeland Turbusser og overtok turbussene og de ansatte. For de ansatte var det nødvendigvis ikke en stor forskjell, men på papiret hadde Birkeland Turbusser fått nye eiere. Og det er nettopp det som skiller en fusjon og et innmatsskjøp. Ved en fusjon må selskapene finne ut hvordan de kan dra nytte av hverandre, mens ved et innmatskjøp er det kun snakk om eierskifte.

En av fordelene med innmatskjøp er at de ansatte i den oppkjøpte bedriften får holde på som før. Dette kan være en fordel både driftsmessig, men også potensielt gjøre det lettere for eierne å selge deler eller hele bedriften. De ansatte vil kanskje vise større aksept for et oppkjøp dersom de ikke opplever store endringer i hverdagen i motsetning til hva de ville opplevd ved oppkjøp eller fusjon.

Oppsummering og neste steg

For å kunne ta gode beslutninger må man ha god informasjon og gjøre et godt forarbeid. Om man velger oppkjøp, fusjon eller innmatskjøp avhenger av hvilke mål man har med oppkjøpet, og hvilke kandidater som er aktuelle. Kanskje en fusjon med et annet selskap gjør at din bedrift tar det nye steget og gir mulig for videre vekst? Uansett hva det skulle være så vil du nå stille sterkere til å gjøre kloke valg. Det som gjenstår nå, er å finne ut hva som egentlig kreves for å gjøre et godt oppkjøp.

Bilde: Veiledning til hva man skal tenke på ved bedriftskjøp

Bilde: 8-stegs guide som viser hva du burde tenkte på når du skal kjøpe en bedrift.

8 steg for å utføre et vellykket oppkjøp

For å kunne utføre et vellykket oppkjøp må man være forberedt. Man må vite hva man skal kjøpe, hvorfor man skal kjøpe, og man må utføre en grundig analyse av kjøpsobjektet. Ved å følge denne 8-stegs guiden, vil du være i stand til å gjøre et godt, sikkert og vellykket oppkjøp. Vi skal gjennomgående bruke «Bilhandel AS» som er et fiktivt selskap som vi ønsker å kjøpe.

Les også: Slik får du økt fleksibilitet til å vokse

1. Har du en god forståelse av hva du vil kjøpe?

Før man setter i gang med forhandlinger og finansering så er det viktig at man har en god forståelse av oppkjøpsobjektet. I tillegg må man vite hva man ønsker å oppnå med kjøpet. Dette kan være mål om å vokse som bedrift eller hindre konkurranse fra andre bedrifter. Det første steget vil derfor være å gjøre seg godt kjent med hvorfor man vil kjøpe Bilhandel AS. Her ønsker vi å undersøke Bilhandel AS sin forretningsmodell, og det betyr at vi vil vite hvordan bedriften fungerer. Dette kan innebære å undersøke hvordan de selger sine varer, hvordan de tjener penger og i hvilket marked de operer i. I tillegg ønsker vi å vite om et kjøp av Bilhandel AS er i tråd med vår visjon og hvordan det kan hjelpe oss videre som bedrift. Gir det oss bedre markedsposisjon eller kan vi øke kvaliteten på produktene våre?

2. Slik kan du kartlegge forretningsmodellen

En kartlegging av potensielle kandidater vil gjøre det lettere å finne den riktige oppkjøpskandidaten. Det første vi gjør er å utføre en markedsavgrensning. Her bestemmer vi at det er kun bilmarkedet vi ser på og ingen andre markeder. Videre ønsker vi å bestemme hvilken type bedrift og hvilke kunder vi ser etter. Her er det naturlig å si at bedriften skal være en bilbedrift, og vi vil helst at de selger bilmerket Toyota ettersom det er det vi er gode på. I tillegg vil vi at strategien til bedriften skal passe med vår strategi. Her kan det være aktuelt å si at bedriften ikke skal selge bruktbiler, men kun nye biler da dette er i tråd med hva vi gjør fra før. I tillegg vil vi sette en strek på hvor mye vi er villig til å betale for en bilbedrift. Eksempelvis kan vi sette et pristak for oppkjøpet på 50 millioner kroner. Dette gjøres for å unngå at man overskrider budsjettet under forhandlingene. Til sist vil vi kartlegge hvordan vi kan skaffe oss finansering.

I denne kartleggingsprosessen kan det være greit å ha et verktøy som veileder oss gjennom de ulike stegene og forklarer hva vi skal se etter. En god mal for å analysere en forretningsmodell er Business Model Canvas som ofte brukes av Innovasjon Norge. Denne videoen gir en god illustrasjon på tankeprosessen.

3. Hvordan finne potensielle bedrifter til salgs

Å finne den perfekte bedrift ved første søketreff er som å treffe nålen i høystakken. Her må man gjøre en solid jobb gjennom å søke via flere kanaler og det er egentlig bare kreativiteten som setter grensen. Du vet nå at vi ser etter en bilbedrift som selger merket Toyota. Vi vil derfor bruke vanlige kanaler som; digitale markedsplasser hvor man både kan lete og sette inn egne annonser for å etablere kontakt, magasiner, aviser, kontaktannonser, spesifikke bransjeblader som går direkte på forretningsvirksomhet, samt eierskiftealliansemøter.

I tillegg til dette vil vi søke på bedriftsmegler på Google og klikke oss inn på ulike bedriftsmeglere. De mest anerkjente bedriftsmeglere er Bedriftsbørsen, Ownomics og Bedriftsmegler1. Her vil man finne informasjon om ulike prosjekter som ligger ute, i tillegg til at man kan kontakte meglerne direkte for å høre om aktuelle oppkjøpskandidater.

4. Bedriftsanalysen – hva burde du se etter?

Du er nå ferdig med den kvalitative delen og er klar for å finne verdien av det du skal kjøpe, altså utførelse av selve bedriftsanalysen. Før du setter i gang med dette må du etterstrebe en holdning som er objektiv og ikke det som kalles emotional investing. Ofte blir man «forelsket» i sine egne investeringsprosjekter og ender opp med å overbetale eller bruke for mye energi på prosjektet. I tillegg er det viktig å være klar over at den du kjøper fra kan ha et sentimentalt forhold til salgsobjektet. Kanskje det er snakk om en familiebedrift som hun arvet fra et familiemedlem? Slike aspekter gjør at forholdet mellom verdien av selskapet og kjøpesummen som selgeren ønsker kan være forskjellig. Her anbefaler vi at analysen utføres av en ekstern profesjonell part.

En Due Diligence er en grundig gjennomgang

Bilde: Due Diligence er en strategisk gjennomgang og krever mye arbeid.

5. Due Diligence

En due diligence er et engelsk begrepet som betyr «en grundig gjennomgang». En slik gjennomgang krever kompetanse og stor grad av nøysomhet. Målet med å gjøre en slik gjennomgang er å kjenne oppkjøpskandidaten inn og ut. Dette krever fagkunnskaper, og man bør derfor ansette eksempelvis en revisor, megler eller en advokat for å forsikre seg både økonomisk og juridisk.

I gjennomgangen av Bilhandel AS vil revisoren undersøke verdien til selskapet og dette innebærer blant annet at hun vil tallfeste verdien til alle eiendelene. For Bilhandel AS innebærer dette blant annet verdien av alle bilene, maskinene og verktøyet. I tillegg vil revisoren undersøke hvor mye penger Bilhandel AS har på bankkontoen, hvor mye lån de har og hvor mye gjeld de besitter.

Ikke alt som kan bli målt teller, og ikke alt som teller kan bli målt. Slik er det med strategiske verdier som rykte og konkurransefortrinn, og det er nettopp det som gjør den strategiske analysen kompleks. Her finnes det ikke en veletablert modell, men megleren kan undersøke om Bilhandel AS har et godt renomme eller ikke da det kan påvirke prisen.

6. Hvordan finansierer man et oppkjøp?

Oppkjøpet av Bilhandel AS finansieres ved egenkapital eller ved at du tar opp lån og skaffer deg gjeld. Her vil banken vurdere ditt budsjett, din betalingsevne i form av likviditet, sikkerhet, pant, din forretningsmodell og hvordan eierskapsmodellen ser ut.

Les også: Slik skaffer du finansiering til bedriften din

7. Hva er viktig å tenke på under forhandlingene?

Bilde: Forhandlinger krever gode analyser

Bilde: Finansering av en bedrift krever gode analyser og forhandlinger.

Nå gjenstår forhandlingene og her er det viktig å huske pristaket som ble etablert i første fase. I tillegg er det viktig å huske at for mange selgere at det viktig at man fremstår som en god kjøper. Dette betyr at du skal fremstå som en troverdig person med integritet og et ærlig ønske om å videreføre verdiene etter at Bilhandel AS blir solgt. Her vil det være positivt å fremvise forarbeidet som ble gjort under kartleggingen slik at selgeren forstår at premissene for en god forhandling er til stede. Når man har kommet til enighet så lager man en kjøpskontrakt. Her er det viktig å ha en god advokat slik at dine interesser blir ivaretatt.

8. Hva skjer etter oppkjøpet?

Det siste som skjer er signering av kjøpskontrakten og feiring etter en lang og slitsom prosess, men som har vært vellykket og gir opphav til videre lønnsomhet og vekst for din bedrift. Veien videre vil være å forsikre seg at det man har kjøpt blir til virkelighet. Dette krever strategiplaner, handlingsplaner og nye rammeverk. Heldigvis er mye av dette allerede tilgjengelig som følge av det grundige analysearbeidet du gjorde i starten.

Oppsummering

Enhver investering krever en nøye målsetning og analyse. Hvilken metode du velger avhenger av dine ønsker og mål. Uavhengig av metode og oppkjøpskandidat så skal oppkjøpe nå gå lettere. Du vet nå hvordan du gå fram for å finne din riktige kjøpskandidat, samt hva du må tenke på. Det viktigste du burde ha i tankene er å finne en bedrift som oppfyller de ønskene du har, og at du tar tiden til rådighet for å gjøre en god analyse. Dersom du trenger hjelp til hvordan du skal finansiere oppkjøpet så kan du lese om dette her.

Les også: Sa opp jobben for å drifte bar – “Det hele var surrealistisk”

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.