Egenkapitalandel er ikke nødvendigvis det mest avgjørende nøkkeltallet for om bedrifter får finansiering eller ikke. NHH-ekspert mener du heller bør se på likviditeten til bedriften når du søker om finansiering.

– Bankene ser fremdeles på egenkapitalandel, men justerer den avhengig av virksomheten, og er mer opptatt av gode budsjetter og pantesikkerhet, sier Finn Kinserdal.

Han er førsteamanuensis ved NHH, og har blant annet erfaring som revisor for TV2, Bergens Tidende, Friele og Equinor (tidligere Statoil). Som ekspert på regnskap og revisjon, mener han at bedriftseiere heller bør tenke på budsjettering og likviditet sin fremfor egenkapitalandel når de leter etter finansiering.

– Et av problemene er at balansene som er ført i henhold til enten IFRS eller norsk god regnskapsskikk ofte inkluderer ulike målemetoder for ulike poster. Eksempelvis føres varelager og maskiner til historisk kost, mens finansielle eiendeler som aksjer og fiskebeholdning i oppdrettsselskaper føres til virkelig verdi, sier Kinserdal.

I tillegg er det en rekke verdier som ikke tillates ført opp i en balanse, for eksempel varemerker, patenter og lignende. Dermed gir egenkapital ikke uttrykk for verdien av virksomheten.

– Derfor finnes det ingen tommelfingerregel på hva som er best gjeldsgrad eller egenkapitalandel, sier Kinserdal.

Han påpeker at det er mange variabler som må vurderes når du søker om finansiering, deriblant hva finansieringens formål er. Er det eksempelvis til et FoU-prosjekt, er det naturlig at det vil kreves større andel av egenkapital, ettersom formålet er mer usikkert. Hvis det på den andre siden er snakk om finansiering til eiendom, vil egenkapitalkravet være lavere ettersom inntektene ofte er mer stabile og forutsigbare og kreditor kan ta pant i eiendommen.

Bilde av NHH-ekspert Finn Kinserdal. Han mener at egenkapital er et dårlig mål på soliditet.

Bilde: – Å tenke at ting tar tid er viktig, sier Kinserdal når det kommer til det å planlegge fremtidig salg. Foto: NHH

– Og hvis du absolutt skal ha et mål på hva som er bra nøkkeltall for soliditet i stedet for egenkapitalandel, så viser forskning at finansielle eiendeler (eiendeler som du kan selge uten at det ut over driften) i forhold til sum gjeld er et godt mål på å vise bufferevne mot tap.

– Banker ser heller på betjeningsevnen av fremtidige renter og avdrag, og da gjelder det å lage gode og realistiske budsjetter.

Ifølge Kinserdal er det spesielt én felle mange bedrifter faller i når de søker om gjeldsfinansiering.

– Ofte undervurderes det hvor lang tid ting tar: Det tar lenger tid enn man trodde å utvikle produktet, få godkjenning, før salget tar seg opp, før betalingen på kundefordringer kommer, og at det gjør at man går tom for likviditet – selv om kanskje driften går ganske bra. Som bedriftseier må du tenke at gjeld kommer i form av renter og avdrag som må betjenes kontinuerlig, sier Kinserdal.

Hvordan kan bedriften din skaffe fleksibiliteten til å vokse? Les mer her.

Scenarioplanlegging er viktigst

– Derfor er det viktigste at du alltid planlegger for ulike scenarier. Hva skjer om alt blir et halvt år forsinket, om du ikke får den inntjeningen du forventet? Hvordan får bedriften din betjent lånet i så tilfelle?

Kinserdal mener at disse spørsmålene er ofte det kreditorer vil ha svar på for å i det hele tatt vurdere lånesøknaden din.

– Skulle det vise seg at du ikke har noe godt svar på disse spørsmålene, så vil du som regel ikke få innvilget lån. Da må du som regel sette deg ned og tenke nøye over driften din, for å enten finne forbedringer, eller revurdere om du i det hele tatt kan søke om gjeldsfinansiering.

Vi har skrevet en mer omfattende guide på hvem bedriften din kan få finansiering av, betingelsene og hvordan du går frem. Les den her.

Egenkapitalfinansiering kan føre til mindre kontroll over virksomheten

En annen måte å få finansiering på er å hente inn ny egenkapital fra nye medeiere. Ulempen ved denne måten er at du potensielt gir fra deg kontroll over virksomheten din ved å blande inn investorer på eiersiden. Derfor må du tenke nøye igjennom hva det innebærer, og hvor mye kontroll du vil sitte igjen med.

– Fordelen er at du får inn investorer som potensielt er villige til å ta mer risiko og som ikke krever løpende betaling slik bankene krever. Som regel er investorer i større grad innforståtte med at de kan tape penger, mens långivere som banken ikke er villige til det samme. Dermed kan det være lettere å få finansiering via egenkapital sier Kinserdal.

Illustrasjonsbilde av scenarioplanlegging

Bilde: Når du skal søke om finansiering bør du som bedriftsleder alltid tenke på ulike scenarier driften din kan ende i.

Han forteller at nye investorer kan tilføre bedriften mer kompetanse, ha et annet blikk på virksomheten, og stille kritiske – men gode spørsmål – som det kan være verdt å tenke igjennom.

– Du er uansett nødt til å forklare og selge inn hvorfor potensielle investorer skal investere i akkurat din virksomhet. Da gjelder det å ha liknende tilnærmingsmåte som for långivere; gode forretningsplaner og realistiske budsjetter. Scenarioplanlegging er alltid lurt å ha i bakhodet uansett form for innhenting av kapital.

Finn Kinserdal har skrevet en kronikk som går mer i dybden på hvilke nøkkeltall som er bedre egnet til å varsle konkursfare. Les hele kronikken hans her.

Les også: Slik skriver du en god lånesøknad

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.