God likviditet kan gjøre at nettopp din bedrift klarer seg bedre enn din sterkeste konkurrent når det blir vanskelige tider, og kundene faller fra. Et sentralt ord som skiller deg fra konkurrenten er arbeidskapital. Styrer du arbeidskapitalen godt vil selskapet ditt oppleve økt verdistigning, bedre handlingsrom og lønnsomme utsikter. Vi skal i denne bedriftsguiden forklare hva arbeidskapital er, og hvorfor det er så viktig.

I oversikten under ser du hvilke seksjoner dette innlegget er delt inn i. Dersom du vil hoppe direkte til en seksjon, er det bare å klikke på denne.

I. Hva er egentlig arbeidskapital?
II. Hvorfor er arbeidskapital så viktig?
1. Tilstrekkelig arbeidskapital gjør det enklere å vokse
2. Kreditorer og leverandører ser på betalingsevnen din
III. 4 måter du kan forbedre arbeidskapitalen
1. Få et bedre økonomisystem
2. Skap en arbeidskapitalkultur
3. Kontroll på leverandører
4. Ta opp lån for å bedre arbeidskapitalen
IV. Oppsummering

I. Hva er egentlig arbeidskapital?

For mange kan nok arbeidskapital virke som et fremmed begrep tatt fra en regnskapsbok på et økonomistudium.Heldigvis finnes det enklere veier til kunnskap enn å gå dypt ned i studiebøkene. Definisjonen av arbeidskapital er at det er forskjellen mellom omløpsmidler (bankinnskudd, kontanter og varelager) og kortsiktig gjeld. Arbeidskapital handler da om forskjellen på det du kan selge raskt eller overføre til en annen konto, og det du skylder på kort sikt.

Poenget er å klassifisere det som lett kan «cashes inn» for å betale gjeld. Et eksempel kan være at du får penger på lønnskontoen, og har en kredittregning. Når du har betalt denne regningen har du forhåpentligvis penger igjen på kontoen. Da er dette din arbeidskapital. Pengene kan du bruke på å få din bedrift til å vokse, og dermed øke utsiktene for god lønnsomhet.

II. Hvorfor er arbeidskapital så viktig?

«Styring av arbeidskapital er meget viktig for bedriftens økonomiske helse. Hvis arbeidskapitalen forverres, risikerer bedriftene mangel på likviditet, som til slutt kan føre til konkurs» – Norsk Arbeidskapital

Hovedsakelig er det to grunner til at arbeidskapital er avgjørende for bedriften din:

 • Tilstrekkelig arbeidskapital gjør det enklere å vokse
 • Kreditorer og leverandører ser på betalingsevnen

2. Tilstrekkelig arbeidskapital gjør det enklere å vokse

Alle bedrifter trenger penger for å vokse. Kanskje bedriften din finner ut at det nåværende lokalet er for lite, og at det er behov for et større arbeidssted? Antageligvis vil du også oppleve økte kostnader for å imøtekomme alle bestillingene og sikre god kvalitet. Det sentrale er at arbeidskapital er viktig for å skape vekst når omsetningen øker og kundeordrene stiger. Har man ikke nok arbeidskapital til å imøtekomme etterspørselen så står bedriften stille, selv om kundene strømmer inn og roper etter å få kjøpt flere varer.

Ett eksempel på dette er Flow Group Norge som FundingPartner nylig formidlet et lån på fem millioner kroner til. Selskapet er leverandør av teknisk infrastruktur til større byggeprosjekter, og får betalt ut ifra prosjektets ferdigstillelse. De siste ti prosentene av betalingen holdes alltid igjen til hele byggeprosjektet er ferdigstilt.

I mellomtiden påløper vanlige kostnader for Flow Group som må kjøpe inn utstyr og lønne ansatte. For å kunne påta seg et oppdrag må selskapet dermed være sikre på at de har nok arbeidskapital til å kunne utføre oppdraget. For å kunne øke ordrevolumet sitt og aktiviteten sin lånte derfor selskapet fem millioner kroner for å styrke arbeidskapitalen sin.

Selskapet trengte altså økt arbeidskapital for å vokse videre slik at de kunne imøtekomme alle prosjektene mens de ventet på at prosjektene skulle ferdigstilles og utbetales. Økt arbeidskapital var dermed deres redskap for videre vekst og lønnsomhet.

Kreditorer og leverandører ser på betalingsevnen din

Samtidig er det slik at hvor mye penger bedriften din har tilgjengelig er et resultat av hvor flink du er til å styre arbeidskapitalen. Kreditoren ser på dette for å bedømme hvor godt du klarer å styre din bedrift. I en kredittvurdering vil bedriften din bli analysert ut fra hvor mye arbeidskapital du har i forhold til gjeld. Kreditoren ønsker å finne ut hvor mye penger du har på kort sikt etter at du har betalt dine regninger eller fått inn innbetalinger fra dine kunder. Summen viser hvor mye kapital som er tilgjengelig på kort sikt, og forteller dermed hvor fleksibel bedriften din er.

Dessverre viser en rapport fra Norsk Arbeidskapital at små og mellomstore bedrifter ofte sliter med å optimalisere arbeidskapitalen. Men det betyr ikke at din bedrift må slite! Ved å følge en eller flere av metodene under kan du forbedre din arbeidskapital, og vise kreditoren at du har full kontroll.Bilde: Økt arbeidskapital gjør det lettere for en bedrift å vokse.

Bilde: Arbeidskapital kan gi gode muligheter for vekst.

Kort oppsummert

Arbeidskapital er summen som er igjen etter at man har betalt sine kortsiktige forpliktelser. En balansert mengde arbeidskapital vil være lurt for å gi kreditor et godt bilde av din bedrift. Samtidig vil man ikke ha for mye penger på bok, fordi det viser at man ikke finner måter å investere for videre vekst. Heldigvis finnes det måter å optimalisere arbeidskapitalen. Les videre for 4 av våre tips!

III. 4 måter du kan forbedre arbeidskapitalen

Nå som du vet hvor viktig arbeidskapital er så gjenstår det å besvare spørsmålet om hvordan man kan få forbedret arbeidskapitalen. Det er flere måter å forbedre arbeidskapitalen på:

 • Få et bedre økonomisystem
 • Skape en arbeidskapitalkultur
 • Kontroll på leverandører
 • Ta opp lån for å bedre arbeidskapitalen

1. Få et bedre økonomisystem

En undersøkelse gjort av Norsk Arbeidskapital viser at kun 55% av små og mellomstore bedrifter starter purreprosessen i de sju første dagene etter forfall. Dette kommer av at de ikke har god nok kontroll på kundefordringene, og dette binder unødvendig kapital som ellers kunne vært brukt til å øke lønnsomheten. En god måte å forbedre arbeidskapitalen er å innføre et velfungerende økonomisystem.

Illustrasjonsbilde av at økonomistruktur har mye å si for arbeidskapital.

Bilde: Et godt organisert økonomisystem kan være avgjørende for å få bedre struktur over arbeidskapital din.

Et slikt økonomisystem gir grunnlaget for effektiv drift, og gir din bedrift bedre kontroll. En fordel er at du vil få oversikt over kapitalbehovet til enhver tid. En annen fordel er at et godt økonomisystem gjør varelagerstyringen enkel og håndterbar. Det vil være lettere å imøtekomme forventede bestillinger uten at bedriften din må overprodusere for å være på den sikre siden. Da slipper du også å plassere ferdigvarene på lager. Dette binder mye unødvendig kapital, og kan være en risiko for din bedrift. Gode alternativ kan være:

 • Fiken
 • Visma eAccounting
 • 24 SevenOffice
 • UniMicro
 • Tripletex
 • Xledger
 • PowerOffice Go

Et godt økonomisystem skaper trygghet, gir oversikt og du får kontroll på driften av ditt selskap. Du unngår at ferdigvarer ligger på lager over lengre tid, og bedriften din kan bruke kapitalen på det som faktisk er viktigst. Nemlig videre vekst!

Les også: Slik skaffer du bedriften din finansiering

2. Skap en arbeidskapitalkultur

En økende mengde kundefordringer kan være en utfordring for selskaper da dette binder kapitalen uten at man får en inntekt. Kommer det store regninger eller uforutsette hendelser så vil en stor balanse av kundefordringer være negativt. For din bedrift vil det være viktig å skape en kultur hvor man setter søkelys på kundefordringer, og prøver å få raskere betaling slik at du kan frigjøre kapital.

Et raskt og enkelt tiltak for å få hurtigere betaling kan være å fakturere kundene umiddelbart etter levering. I tillegg må ordningen for purring på faktura være godt etablert. Desto raskere purringen skjer, desto større sjanse har man får at pengene kommer inn på konto. Legg merke til at du kun kan kreve purregebyr ved 14 dagers forfall.

Et annet tiltak er å sikre at kvaliteten på produktene er gode slik at kundene betaler sine regninger istedenfor å returnere varene. Undersøk derfor defekte produkter, og gjør forbedringer slik at du får en effektiv sirkulering av varer og innbetalinger.

3. Kontroll på leverandører

Gode forhold til leverandørene skaper åpenhet, tillit og kan skape langsiktige fordeler. Dette kan resultere i lavere priser, raskere behandlingstid og mindre kapitalbinding. Et godt forhold til leverandøren kan gi flere fordeler til din bedrift:

 • Forbedre betalingsbetingelser
 • Forbedre innkjøpsprosesser
 • Optimalisering av leverandører

«Det er viktig å sørge for at den standard betalingsbetingelse for leverandører er høyere, eller i det minste lik, enn den standard betalingsbetingelse for kunder. Ellers risikerer bedriften å måtte betale sine leverandører raskere enn det mottar penger fra sine kunder» – Norsk Arbeidskapital

Forbedre betalingsbetingelser

Bedriften din burde etterstrebe å ikke gi for tidlig betaling til leverandøren. Utnytt betalingsbetingelsen fra din leverandør og frigjør likviditet slik at du får mest mulig fleksibilitet.

Forbedre innkjøpsprosesser

Store volum gir lavere priser enn lave volum. Snakk med leverandørene og gjør forhandlinger slik at du kan få kjøpt varene til en rimelig pris. Husk at begge partene tjener på langsiktige partnerskap.

Optimalisering av leverandører

Får man bedre avtaler og betingelser så er det enklere å gjøre større innkjøp hos færre leverandører. Har man færre leverandører å forholde seg til så får man mer kontroll, og unngår at varer plasseres på lager og binder kapital.

4. Ta opp lån for å bedre arbeidskapitalen

Som bedriftseier vet du at det kan være vanskelig å ha kontroll på varelageret når det blir lange faktureringstider og betalingene utestår. Regninger må betales, men pengene kommer ikke inn. Da kan et alternativ være å ta opp et lån for å bedre arbeidskapitalen. Ved å ta opp et lån kan du øke varelageret ditt, imøtekomme de nye bestillingene og ha en god likviditet til tross for lang faktureringstid. Noen eksempler på hva du kan gjøre er:

Illustrasjonsbilde av at lån bidrar til å forbedre arbeidskapital.

Bilde: Å ta opp lån kan bidra til å øke likviditeten din. Vær derimot obs på at du allerede bør ha god inntjening for å kunne betjene lånet.

 • Starte nye prosjekter mens du venter på at tidligere prosjekter skal ferdigstilles og utbetales
 • Øke varelageret for å imøtekomme nye ordre
 • Gjenopprette varelager etter uhell eller defekte produkter
 • Gi fleksibilitet dersom det blir lang faktureringstid
 • Bedre likviditeten

Interessert i å søke om finansiering via FundingPartner? Les mer om hvordan du skriver en god lånesøknad her.

IV. Oppsummering

Et bedre økonomisystem gir bedriften din økt kontroll og effektivitet, samtidig som det blir mindre svinn og tap. Fokuser derfor på kundefordringene, og prøv å få raskere innbetalinger fra dine kunder. Dette frigjør kapital til videre vekst. Ikke glem å forhandle med dine leverandører. Etabler gode avtaler og betalingsbetingelser, og husk at store volum gir kostnadsfordeler. For videre lesing om hvorfor likviditet i bedriften er viktig kan du lese hva NHH-ekspert Finn Kinserdal har å si.

Innholdet på bloggen reflekterer synspunktene til enkeltpersoner som har skrevet eller kommentert i blogginnleggene, og ikke FundingPartner som selskap. Innholdet i innleggene skal hverken anses som råd eller offisielle synspunkter fra FundingPartner.

Gratis investeringsbudsjett

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gratis investeringsbudsjett.