En bedre måte å finansiere bedriften på

Ta selskapet ditt et steg videre med et usikret bedriftslån formidlet av FundingPartner, på opptil 10 millioner

Låneformidleren FundingPartner hjelper norske bedrifter med videre vekst

Invester i utstyr og arbeidskapital med næringslån/bedriftslån fra FundingPartner

Finansier vekst

Ansett flere medarbeidere, eller finansier nytt utstyr, maskiner og arbeidskapital

Med næringslån kan du ansette flere medarbeidere

Eiendom

Topp-, del-, eller helfinansier dine eiendomsprosjekter med inntil to års avdragsfrihet

Bedriftslån og refinansering av gjeld

Refinansier gjeld

Refinansier eksisterende gjeld raskt og enkelt
Bedriftslån og mellomfinansiering

Oppkjøp

Finansier oppkjøp av eksisterende bedrifter

Sammenlign oss med andre alternativer

FundingPartner

Komplisert næringslån fra banken

Aksjeemisjon

Lånebeløp
0,1 – 10 millioner
0,1 – 100 millioner
1 million+
Rente
Fra 5%

Sikret: 4%+
Usikret: 7%+

Ingen renteutbetaling.
Effektivt 25-35% kostnad

Vurderingstid

1-2 uker

1-4 uker

2-4 måneder
Krav til sikkerhet
Ingen
Som regel krav om 100-140% av lånebeløp gjennom varelager, kundefordringer eller eiendom
Nye eiere får en andel av bediften ved emisjon
Lengde på lånet
0,5 – 5 år
0 – 30 år
I utgangspunktet evig
Avgift

2,5-3,5%

1-2%
5-10%
Låneevaulering

Gjøres av din personlige analytiker som blir kjent med deg og bedriften din

Din kontaktperson fyller ut skjemaer som gir en automatisk score

Gjøres av eget team fra investeringsbank eller den daglige ledelsen

Antall motparter

Mange långivere*

En

Mange investorer

Er du garantert at lånet fulltegnes når tilbud er gitt?

Nei, men via plattformen setter vi deg i kontakt med tusenvis av potensielle långivere. I tillegg tar vi ingen betaling før lånet er fyllt.

Ja

Nei

*FundingPartner er kun låneformidler, og med crowdlending (lån formidlet av FundingPartner) vil du få mange långivere. Disse er som regel privatpersoner som vil være interessert i bedriften din, og opptatt av å få tilbakebetalt lånet.

Rask og enkel søknadsprosess

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best til, nemlig å skape vekst i bedriften din. Derfor har vi laget en kjapp og enkel søknadsprosess for låneformidling. Vi gir deg personlig oppfølging underveis, og lover å fatte en rask avgjørelse.

  1. Se om du kvalifiserer for å søke lån på 20 sekunder: Scroll ned for å se våre kriterier for låneformidling.
  2. Send oss låneforespørsel på under to minutter: Klikk «Send søknad» og fyll ut skjema med 10 korte spørsmål.
  3. Hør tilbake innen 48 timer: Vi tar kontakt med deg innen 48 timer for å diskutere din søknad om låneformidling.
  4. Få uforpliktende tilbud: Innen kort tid hører du tilbake med godkjennelse/avslag.
Søknadsprosess for næringslån/bedriftslån

FundingPartners kriterier for formidling av bedriftslån

FundingPartner formidler næringslån mellom 100 000 til 10 000 000 NOK, med en varighet på 6 mnd til 5 år. Alle selskap som søker evalueres av våre analytikere. Under følger noen av kravene som stilles.

Alle selskaper må:

^
Være juridisk basert i Norge og ha norsk bankkonto
^
Ha god kreditthistorikk og ingen betydningsfulle betalingsanmerkninger
Kriterier for å få usikret bedriftslån
Tilleggskriterier for selskaper uten sikkerhet

Bedriftslån uten sikkerhet

^
2 år eller mer siden selskapsstiftelse og positivt resultat
^
Inntekter på over 400 000 NOK
^
Evne til å starte å nedbetale avdrag senest 6 måneder etter utbetaling av lån
Kriterier for å få bedriftslån med sikkerhet

Tilleggskriterier for selskaper med sikkerhet*

Bedriftslån med sikkerhet* (f.eks. eiendom)

^

Maksimalt to år fra utbetaling til tilbakebetaling av avdrag begynner.

^
Selskapsledelsen har relevant erfaring
^

Egenkapitalfinansiering på plass som en del av den totale finansieringen

*Pant kan tas av sikkerhetsagent. FundingPartner vil aldri ta pant, da selskapet kun er låneformidler.