En bedre måte å finansiere bedriften på

K

Ta selskapet ditt et steg videre med et usikret bedriftslån opptil 10 millioner

FundingPartner hjelper norske bedrifter med videre vekst

Invester i utstyr og arbeidskapital med næringslån/bedriftslån fra FundingPartner

Invester i utstyr og arbeidskapital

Invester i utstyr, maskiner og arbeidskapital for å vokse videre

Med næringslån kan du ansette flere medarbeidere

Ansett flere medarbeidere

Realiser bedriftens vekstpotensiale og ansett flere medabeidere

Bedriftslån og refinansering av gjeld

Refinansier gjeld

Refinansier eksisterende gjeld raskt, enkelt og til gode vilkår

Bedriftslån og mellomfinansiering

Mellomfinansering

Fleksible næringslån med kort løpetid som egner seg til mellomfinansering

Sammenlign oss med andre alternativer

FundingPartner

Vanlig næringslån fra banken

Aksjeemisjon

Lånebeløp

0,1 – 10 millioner

0,1 – 100 millioner

1 million+

Rente

Fra 5%

Sikret: 4%+
Usikret: 7%+

Ingen renteutbetaling.
Effektivt 25-35% kostnad

Vurderingstid

48 timer

1-2 måneder

2-4 måneder

Krav til sikkerhet

Ingen

Prinsipielt krav om 100-140% av lånebeløp gjennom varelager, kundefordringer eller eiendom

Nye eiere får en andel av bediften ved emisjon

Lengde på lånet

0,5 – 5 år

0 – 30 år

I utgangspunktet evig

Avgift

2-3% + mva

1-2%

5-10%

Låneevaulering

Gjøres av din personlige låneanalytiker som blir kjent med deg og bedriften din

Din kontaktperson fyller ut skjemaer som gir en automatisk score

Gjøres av eget team fra investeringsbank eller den daglig ledelsen

Rask og enkel søknadsprosess

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best til, nemlig å skape vekst i bedriften din. Derfor har vi laget en kjapp og enkel søknadsprosess. Vi gir deg personlig oppfølging underveis, og lover å fatte en rask avgjørelse.

 1. Se om du kvalifiserer for å søke lån på 20 sekunder

  Trykk på knappen under for å se våre kriterier.

 2. Send oss låneforespørsel per e-post

  Send en e-post hvor du kort beskriver selskapet og hvorfor dere søker om lån.

 3. Hør tilbake med møteforslag innen 48 timer

  I møtet avklares eventuelle spørsmål og du mottar liste over ønskede dokumenter.

 4. En endelig avgjørelse på søknaden

  Innen kort tid hører du tilbake med godkjennelse/avslag. Et mulig indikativt tilbud blir oversendt.

Søknadsprosess for næringslån/bedriftslån

FundingPartners kriterier for å søke bedriftslån

FundingPartner tilbyr næringslån mellom 100 000 til 10 000 000 NOK, med en varighet på 6 mnd til 5 år til selskap som:

Alle selskaper må:

^

Være juridisk basert i Norge og ha norsk bankkonto

^

Ha god kreditthistorikk og ingen betydningsfulle betalingsanmerkninger

Kriterier for å få usikret bedriftslån

Tilleggskriterier for selskaper uten sikkerhet

Bedriftslån uten sikkerhet

^

2år eller mer siden selskapsstiftelse og positivt resultat

^

Inntekter på over 400 000 NOK

^

Evne til å starte å nedbetale avdrag senest 6 måneder etter utbetaling av lån

Kriterier for å få bedriftslån med sikkerhet

Tilleggskriterier for selskaper med sikkerhet

Bedriftslån med sikkerhet (f.eks. eiendom)

^

Maksimalt to år fra utbetaling til tilbakebetaling av renter og avdrag påbegynner.

^

Selskapsledelsen har relevant erfaring

^

Egenkapitalfinansiering på plass for en del av investeringen